مرور رده

عدم تایید فرقه

این نوشته ها به رنج نامه بیشتر شباهت دارد تا ظفرنامه!

...وقتی این شورا نتوانست بماند، آتشی هم درکوهستان ها افروخته نشد و بجای آن، سازمان مجاهدین به زائده ی دستگاه اطلاعاتی ونظامی صدام تحویل شد وبر آرمان بنیانگذاران خود که به استقلال کشور عشق می ورزیدند، خیانتی بزرگ شد و این سازمان به باند…

نگاهی به مصاحبه ی مریم رجوی با تلویزیون اسکای نیوزعربی – قسمت اول

حرکات آنها درجهت به نتیجه نرسیدن مذاکرات مربوط به برجام آنقدر شدید وعلنی بود که احتیاج به توضیح زیادی ندارد وزمانی که متوجه شکست فعلا نسبی خود شدند، به دشمنی بیشتر با مردم ودولت ایران روی آوردند که همکاری در کاهش ارزش قیمت نفت یکی ازعمده…

شعار نه شرقی ونه غربی، ادامه ی سیاست برقراری موازنه بود.

اگر انواع کودتاها درایران تدارک دیده نمیشد، اگر تروریزم باند رجوی وارد صحنه نمی شد ومهمتر از آن اینکه اگر جنگ عراق برعلیه ایران تحمیل نمی شد، هیچکس نمیتواندادعا کند که اوضاع بشکلی درمی آمد که درحال حاضر درایران وجود دارد! با نبودن این…

راه حل توسعه ی کشور، غلبه بر عقب ماندگی 400 ساله است!

شما تصویری از حکومت مردم سالار ارائه نداده اید وبنابراین من نمیتوانم دراین مورد به بررسی این نظر شما بپردازم!شما به لحاظ دموکراسی، هیچ نقطه ی روشنی درکارنامه ی خود ندارید وبنابراین نمیتوانید تصوری هم از آن داشته باشید واز این جهت است که…

جنگی که قاعده و قانونی ندارد

ای کاش جنگ پنجاه ساله مجاهدین خلق دارای زمانبندی جنگی و داور و قانون و قاعده ای می بود و النهایه برنده و بازنده در اسرع وقت مشخص می شد و تکلیف خیل جنگجویان و زخمیها و اسراء و قربانیان و زندانیان و مردم و هزینه های سرسام آورش معلوم و مشخص می…

مهدی سامع مفت خور، شما را چه به شعار به اصطلاح سرنگونی!!

به مناسبت سالگرد درگیری نظامی در روستای سیاهکل گیلان سر دسته گروهک اقلیت یکسری کلماتی را سر هم کرده و بعد هم آنرا جمع بندی نموده که پرداختن به آن اباطیل خالی از لطف نیست.اگر کسی از وضعیت و سابقه به اصطلاح مفت خوری مهدی سامع اطلاع نداشته…

یعنی شما ها ابدا زخمی وارد نکرده اید؟!

مطلب مورد بررسی، نوشته ایست بقلم آقای محمد السلمی که در روزنامه ی الوطن عربستان چاپ شده و رسانه های باند رجوی ترجمه اش کرده و برای مثلا بهره برداری سیاسی، دررسانه های خود منتشر نموده اند.مخاطب مقاله آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه ی ایران…

از نقد به رفتار تا نقد به متدلوژی مجاهدین

آقای یغمایی به نکات درستی اشاره می کند، روی خطرات این تفکر به خوبی تامل می کند، اما مسئله اینجا است که چرا امثال او بیشتر به آنچه می بینند نقد دارند. در حالی که نقد به مجاهدین پیش از این که از نقد به رفتار آنها موضوعیت پیدا کند، باید از…

آرزوی مردم عراق محاکمه و اخراج مجاهدین است

من تاریخ این گروه را مورد مطالعه قرار داده ام. آنها قبلا ادعا می کردند که دشمن امپریالیسم وآمریکا هستند اما امروز از ترس خشم مردم عراق برای حفظ خود در عراق به آمریکایی ها روی آورده اند و برای ماندن آمریکایی ها در عراق دائما در حال ایجاد…

مواضع دولت فرانسه در خصوص گروه مجاهدین تغییری نکرده است

بنابه اخبار موجود، سفیر فرانسه در تهران درپی اعتراض برخی نمایندگان مجلس ملی فرانسه به اتخاذ سیاست همسویی فرانسه و آمریکا در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران وبیان اظهارات افراطی برنارکوشنر برای ارائه توضیحاتی در خصوص این مواضع، به همراه…