مرور رده

عملکرد سازمان

برنامه ی همیاری ملی،شما را منفورتر می کند

راهی برای پنهان کردن منبع مالی خارجی مجاهدین برابر اعلام سایت سیمای ضد آزادی رجوی قرار است ، خیمه شب بازی هرساله ی این گروه بانام " همیاری ملی " که بمنظور ایز گم کردن درمورد منابع مالی این گروه وطن فروش است درآذرماه اجرا شود. دربخشی…

گذری بر رویکرد سازمان مجاهدین نسبت به مردم عراق

درخبرها خواندم که فرقه مجاهدین خلق تمامی فعالیت های خودرا روی تظاهرات اخیر مردم عراق متمرکز کرده است ودرهمین راستا یگان های سایبری خود را مامور کرده که به شکار جوانان عراقی درفضای مجازی پرداخته و انها را به اقدامات تخریبی و اشوب ودرگیری…

چگونه نیروهای بالقوه، مزدوران رژیم شدند؟!

رجوی و دروغ هایش در مورد خانواده و خلق مسعود رجوی فریاد خلق قهرمان ایران را سرمی داد وبه اعضای خود در قرارگاه می گفت که فرد فرد شما در درون ایران خانواده وفامیل دارید و می گفت همین فامیل و قوم وخویش شماها نیرویی هستند که از شما هواداری…

زلزله های آبان و بیرون آمدن روح صدام و مسعود رجوی از تابوت

شعله های مرگ! پاییز به نیمه نزدیک شده بود، غروب دل انگیز دجله که با روشنایی سحرانگیز چراغ های درخشان زرد درهم می آمیخت، با غرش عظیم یک انفجار در هم شکسته شد. شعله ای بزرگ که آتشفشان را تداعی می کرد از دل زمین به آسمان پرتاب شد. لحظاتی نه…

مجاهدین با ایجاد تنش به نیروهای خود روحیه می دهد!

اعتراضات به حق مردم عراق به وضعیت اقتصادی و فساد اداری این کشور موضوعی است که نباید نادیده گرفت. باید از سوی نمایندگان و دولت مردان عراق مورد بررسی قرار گیرد اما فتنه گرانی که این روزها از اوضاع درهم ریخته عراق سوء استفاده می کنند در واقع…

دستور کار صدام برای مسعود رجوی در جریان اشغال کویت

پایان جنگ عراق بر علیه ایران همزمان با بروز تشنج در روابط عراق وکویت بود. ارتش عراق بدستور صدام در تاریخ 11 مرداد 69 به کویت حمله و خاک این کشور را ظرف 13 ساعت اشغال کرد. در جریان این حمله از 5300 تانک و زرهپوش ویک میلیون سرباز استفاده شد.…

از آشوب های عراق ، آبی برای مجاهدین گرم نمی شود

کوبیدن بر حلقه ی فرسوده ی راه رفته و شکست استراتژی امروز مهران، فردا تهران عراقی هائی که حکم به اخراج سازمان از عراق دادند ، سران فرقه ی رجوی را جنایتکار و مزدور صدام می دانند و اگر توان و اختیار داشتند در زمان بعد از صدام ، اشرف را با…

نفوذ و رویکردهای دو گانۀ رجوی در رویداد 13 آبان 1358

همانگونه که همواره تاریخ بیان می کند، 13 آبان سالروز سه رویداد مهم تاریخ ایران از سال 1343 تا سال 1358 می باشد که اینجا به رویدادهای به وقوع پیوسته و رویکرد های دو گانۀ سازمان تروریستی رجوی در یکی از وقایع اشاره می شود، رخدادها عبارتند از…

سیزده آبان و شعارهای فرصت طلبانه رجوی

سفارت آمریکا در تهران در اعتراض به فعالیت های جاسوسی توسط تعدادی از دانشجویان معروف به خط امام در 13 آبان سال 1358 تصرف شد. این حرکت که در سال های اول انقلاب صورت گرفت بدلیل نفرت مردم از آمریکا و کارنامه سیاه مداخله آمریکا در امور ایران با…

دستورالعمل های جدید برای به چنگ آوردن اعضای جوان در اروپا

اعضای فرقه رجوی در ۴۰ سال گذشته با یونیفورم های نظامی متحد شکل و ساختاری نظامی در کمپ های واقع شده در بیابان های عراق و درکشور آلبانی هم در خارج از شهر تیرانا در کمپی دیگر موسوم به اشرف سه روزگار می گذرانند تا دسترسی آنان به دنیای بیرون…