Kontakti me drejtorin ekzekutiv të Shoqatës “Nexhat”

Për të kontaktuar me Shoqatën dhe për të marrë informacione në lidhje me aktivitetet e Shoqatës, dërgoni tekstin tuaj në adresën e e-mailit të drejtorit ekzekutiv.
ceo [@] nejatngo.org

Kontakti me menaxhmetin e sajtit Nexhat

Artikujt dhe komentet tuaj në lidhje me sajtin Nexhat dërgoni në adresën e e-mailit të menaxhmentit të sajtit. Nëse dëshironi të kontaktoni me qendrat provinciale të Shoqatës Nexhat në Iran, shkruani emrin e provincës në titullin e e-mailit.

info [@] nejatngo.org

 

 

Back to top button