Rreth Shoqatës Nexhat

Shoqata Nexhat është krijuar nga një grup i ish-pjesëtarëve të grupit Moxhahedin, me qëllim shpëtimin e shokëve të cilët akoma janë të robëruar subjektivisht madje edhe objektivisht nga kjo Organizatë dhe për të ndihmuar familjet e vuajtura të tyre.

Përmbledhje:

Shoqata Nexhat është krijuar dhe aktivizuar brenda vendit nga një grup i ish-pjesëtarëve të organizatës Moxhahedin, me qëllim shpëtimin e shokëve të cilët akoma janë të robëruar subjektivisht madje edhe objektivisht nga kjo Organizatë dhe për të ndihmuar familjet e vuajtura të tyre.
Kulti terrorist Raxhavi (Organizata Moxhahedin-e Khalk) për shumë vite ka mbajtur në robëri subjektive dhe objektive shumë njerëz të ndershëm dhe të përkushtuar të këtij vendi dhe ata janë keqpërdorur nga ana e udhëheqësisë së kësaj organizate.
Kjo organizatë ferri duke përdorur dredhitë dhe mashtrimet e zakonshme të të gjithë sekteve, ka arritur t’i mbajë ata sa më afër që të jetë e mundur me natyrën e brendshme të vendit dhe po ashtu familjet e tyre dhe rrjedhimisht duke i shfrytëzuar shumë ata.

Struktura:

Anëtarët që kanë braktisur si në aspektin subjektiv ashtu edhe objektiv kultin dhe po ashtu edhe familjet e anëtarëve që mbahen të robëruar, janë themeluesit e kësaj Shoqate.
Kjo Shoqatë nuk është e lidhur me ndonjë organ qeveritar ose politik, por sa më shumë që të jetë e mundur, shfrytëzon lehtësitë që janë në dispozicion në vend për të avancuar qëllimet e saj.
Kjo Shoqatë menaxhohet sipas stilit të demokracisë.

Parimet:

Integriteti dhe shprehja e fakteve është misioni kryesor i Shoqatës Nexhat. Deklarimi i kundërshtimeve dhe shkëmbimi i informacioneve nga Shoqata bazohen tërësisht në fakte të pakontestueshme.
Shoqata Nexhat mirëpret të gjithë ata që veprojnë në aspektin humanitar në dobi të komunitetit.
Shoqata Nexhat dënon me forcë dhe kundërshton çdo formë të veprimit shtrëngues dhe nuk krijon asnjë lidhje me organizatat që përdorin dhunën për të arritur qëllimet e tyre.

Qëllimet:

Shpëtimi i miqve dhe i ish partnerëve nga kthetrat e kultit terrorist Raxhavi dhe vendosja e obligimeve emocionale me familjet dhe të dashurit e tyre.
Ndihma e të mbijetuarve të organizatës për t’u lidhur dhe për t’u bashkuar me familjet e tyre dhe për të filluar një jetë të re.
Vendosja e lidhjeve midis familjeve dhe të dashurve të tyre në Irak.
Ndihma familjeve që të dashurit e tyre i kanë braktisur dhe janë torturuar me vite dhe përpjekja për të shëruar plagët e tyre të vjetra.
Dhënia e informacioneve për kultin Raxhavi dhe informimi i të rinjve të pasionuar dhe me zemër të pastër me të vërtetat e brendshme të Organizatës, me qëllim parandalimin e robërimit të tyre nga ky sekt famëkeq.

Obligimet:

Marrëdhëniet me organizatat dhe organet juridike dhe ndërkombëtare për të marrë mbështetjen e tyre për qëllimet e përcaktuara të Shoqatës.
Komunikimi i gjerë me familjet dhe informimi i tyre për funksionet e sektit për të ndihmuar të afërmit e tyre të robëruar.
Transferimi i përvojave dhe i informacioneve të ish-anëtarëve nëpërmjet takimeve, samiteve, krijimit të uebfaqes, publikimit të botimeve etj.
Përdorimi i të gjitha mundësive dhe qasjeve, për të ndihmuar në çdo mënyrë të mundur zgjerimin e punës së shoqatës dhe arritjen e qëllimeve të saj.
Kryerja e veprimeve juridike si marrja e vizave, sigurimi i kushteve të udhëtimit në Irak, lidhja me organet iraniane dhe irakiane për të lehtësuar udhëtimin e familjeve në kohën e pranisë së këtij grupi terrorist në Irak, mbajtja e takimeve shpjeguese me anëtarët e ndarë dhe familjet, etj.
Kontakti me personat e ndarë në Shqipëri dhe ndihma e familjeve për të krijuar lidhje me të dashurit e tyre në Shqipëri.

 

 

 

 

Back to top button