مرور

انجمن نجات مرکز آذربایجان شرقی

پیر کفتار مجاهدین، در نقش سخنگو

اپوزیسیون نمائی که جرات ندارد نام یک سخنگو را اعلام کند و همواره با رازآلودگی این قضیه، قصد فریب اعضای خود و اذهان عمومی را دارد، همان بهتر که نباشد. این بار برای دانشجویان " مرزسرخ " مشخص می کند! دانشجویانی که از اسم رجوی متنفرند و در…

خاطرات سیاه، محمدرضا مبین – قسمت نوزدهم

تداوم شکنجه سفید برای جایگزینی سیستم فکری جدید... سئوال اصلی این است که آیا شقی ترین فرد در دستگاه رجوی که شکنجه گر و حتی قاتل است، تا چه اندازه مقصر است؟ در سیستم فرقه ای، آیا بیشتر تقصیرها به عهده فرد است یا سیستم؟ مسلما سیستم فرقه ای،…

اگر مسعود رجوی را هفتاد سال هم توی نمک بخوابانند، باز هم نجس است

بازندگان میدان سیاست در ایران، سالها در تلاشند که با زور چماق و دگنک به همه بقبولانند که رهبری آنها لایق بوده و اگر هم چهل سال است که نتوانسته به مسند قدرت برگردد، اشکال از او نیست. امروز در دنیای ارتباطات و عصر فضای مجازی، این شعبده بازی…

ابراز شادمانی نوچه های رجوی از بیکاری احتمالی 600هزار کارگر ایرانی

بعد از شکست اولیه ی کودتای آمریکا در ونزوئلا، سران خونخوار این کشور عصبانی شده و میخواهند با کسب پیروزی هایی در ایران جبران مافات کرده و از شدت این شکست ننگین بکاهند. ازاین روست که تحریم های جدیدی برعلیه ایران اعمال کرده که شامل عرصه های…

فرقه ی سانسور گر بی همتا، از آزادی اینترنت دفاع میکند؟

باند رجوی طی نوشته ای میگوید که استخوان سانسور درایران شکسته وحکومت ایران منزوی شده است. آیا شما با وجود استوار نگه داشتن قلعه و سنگر سانسور، فکر میکنید که سرکردگان مجاهدین رجوی منزوی نشده اند؟! وبهمین خاطر است که اینترنت که سهل است، حتی…

خاطرات علی امانی (جدا شده از فرقه ی رجوی) – قسمت ششم

درخواست نوشتن نامه به پدر و مادر در زمان حضور مریم در فرانسه وقتی مریم در فرانسه بود از تمام نفرات درخواست کردند به پدر و مادر نامه ای بنویسند و عکس هایی از مریم رجوی را هم توی پاکت گذاشته و به خانواده هایشان بفرستند. راستی هدف سازمان از…

مجاهدین رجوی برای مطرح شدن، جنایات آمریکا را بعهده ی خود میگیرند

باند رجوی که از اقدامات ضد مردم ایران توسط آمریکا سرمست شده، دراین میان میخواهد برای استفاده ی مضاعف از این مسئله، ثابت کند که مسبب اصلی این کارها او بوده و آمریکا و … نقش درجه دوم را داشته اند واین یعنی چه؟ 1- درمیان مردمی که پشیزی ارزش

بنظر باند رجوی، حق همیشه با جنگ طلبان آمریکائی ست

بدنبال زورگویی های هر روزه ی آمریکا، سرانجام رئیس جمهور ایران قصد دولتش را برای کنار نهادن تعهد هایی که ایران داوطلبانه آنها را قبول کرده بود، اعلام نمود و این موضوع را باند رجوی با شاخ وبرگ زیاد، مربوط به لاحقی ایران دانست! از رسانه های

خاطرات علی امانی (جدا شده از فرقه ی رجوی) – قسمت پنجم

خودکشی ها(مرگ های مشکوک) از روزی که من این سازمان را شناختم، مرگ های مشکوک زیادی درآن دیدم. وقتی دروغ ها و وعده و وعیدهای الکی این سازمان برای همه رو شد و اعتراض های مبنی بر قصد جدا شدن از این فرقه شروع شد، سازمان دست به چنین کارهایی زد.

خاطرات سیاه، محمدرضا مبین – قسمت هیجدهم

در آن شبیخون ممتد متجاوز خونریز، شبهائی که خورشید، چشمانش خون می شد!!! بازجوئی های شبانه شروع شد، دیگر وقت و بی وقت، نصفه های شب درب سلول باز شده و به اتاق بازجوئی برده می شدم. هر شب که بازجوئی برده می شدم، همه کاخ های آرزویم که از سازمان