مرور

امیر موثقی

فرقه تروریستی رجوی هرگز بهار را در ایران نخواهید دید

زمستان تمام شد بهار از راه رسید و روسیاهی بر چهره رجوی باقی ماند. فرقه رجوی که هرساله خودش را برای مرحله سین (سرنگونی) آماده می کند و با وعده و وعید های پوشالی و به راه انداختن یک جنگ روانی در میان نیروهای وارفته و از پای در آمده…

آماده سازی های فرقه تروریستی رجوی در آستانه قیام دانشجویی

مریم رجوی هرساله در آستانه قیام دانشجویی با خرج کردن کمی دلار تعدادی را در ایران اجیر میکند تا عکسها و بروشورهای به اصطلاح رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت را در کوچه ها و خیابانها و در محل های عمومی به نمایش بگذارند و از آن فیلم و عکس…

شاخه به شاخه پریدنهای فرقه تروریستی رجوی

رجوی میخواست که تا آخرین نفر نیرو های پسمانده در عراق کشته شوند و حتی جنازه هایشان هم از عراق خارج نشود وبه ناخواسته های سیاسی استراتژیکی خودش به قیمت از دست رفتن نیرو هایش در خاک عراق برسد اما فشار های بین المللی مانع از رسیدن رجوی به…

از هفدهم ژوئن ۲۰۰۳ تا هفدهم ژوئن ۲۰۱۶

در هفدهم ژوئن ۲۰۱۶همه دیدند که چطور فرقه رجوی بدون سر و بی دنباله شده است و رجوی هم خود که همواره فرار را بر قرار ترجیح داده و میدهد تا مبادا سر سوزنی پاسخگوی اعمال ننگینش باشد و در صحنه سیاسی این مریم قجر هست که یک تنه خودش را برای احیاء…

نامه سرگشاده به آقای”برنار کازنوو” وزیر کشور فرانسه

لازم به ذکر می باشد که فرقه رجوی در ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ در کشور شما به خاطر دستگیری مریم رجوی و با فرمان او چه ها که نکردند و ده ها نفر دست به خودکشی و خودسوزی وعمل انتحاری زدند. بله رجوی توسط نیروهای امنیتی و ضد تروریست در کشور فرانسه دستگیر شد و…

از نوزدهم فروردین ۹۱ تا فروردین ۹۵

در ۱۵ سال گذشته که فرقه رجوی در خاک عراق روز به روز به سمت نابودی میرفت همواره شعار رجوی یک چیز بیشتر نبود و نیست بمیرید تا کشته نشوم. بله دهها و صدها نفر به خاک و خون کشیده شدند و رجوی باز هم همچون قبل فرار را بر قرار ترجیح داد و امسال حتی…

سوز و گداز فرقه رجوی از حضور گسترده خانواده های زندانیان در لیبرتی

در روزها و هفته ها و ماه های گذشته در اخبارخبرگزاری ها دیدیم و شنیدیم که مادران و پدران سالخورده و بسیاری از خواهران و برادران با حضور چشم گیر خودشان باعث شدند تا فرقه رجوی مزدور همایون منجمی را به تهیه و تنظیم برنامه پرونده کند و به آه و…

حضور چشمگیر خانواده های اسیرشدگان در مقابل کمپ لیبرتی

بار دیگر حضورخانوادهای زندانیان لیبرتی موجی از خشم و خشونت مزدوران رجوی را در بر داشته است. براستی چرا فرقه داعش صفت رجوی از حضورگسترده خانواده ها درمقابل کمپ لیبرتی به وحشت افتاده و توان پاسخ گویی به خانواده های زندانیان این کمپ مرگ را…

نامه سرگشاده امیرموثقی به آقای فرانسوازاولاندرئیس جمهورمحترم فرانسه

براستی که زمان برای مقابله با ترور یستها بخصوص داعش رجوی در خاک فرانسه فرارسیده و باید این جانیان و آدم کشان و حمایت کنندگان از داعش از خاک فرانسه اخراج شوند تا دیگر گروه های خشونت طلب و جانی درس عبرت بگیرند. این تروریستها نباید با سوء…

شکست فضاحت بار فرقه رجوی در نیویورک

… البته به نظر من شما برای همه گان شناخته شده هستید. براستی که مسعود ملعون همواره خوب می‌گفت که افعی هرگز کبوترنمی زاید. بله مجاهدین هیچگاه نتوانسته و نخواهند توانست یک آلترناتیو ویا یک اپوزسیون واقعی برای ایران و ایرانی باشند. همواره یگ…