مرور

انجمن نجات مرکز آذربایجان شرقی

وقتی ابریشمچی خودش را به ابلهی میزند

آقای ابریشمچی در دنیای امروز همه به سایت ها و اخبارها دسترسی دارند , وقتی كه می خواهید سر انتخابات عراق صحبت كنید اول به سایت بروید تا كمی به اطلاعاتتان افزوده شود و دیمی تحلیل نكنید و یا اینكه اگر می خواهید پای جمهوری اسلامی رابه میان…

پیروزی خانواده ها در جدال حق طلبانه و ویدیو كنفرانس رجوی

باید به رجوی گفت تو نقدینه سیاست بازی قدرتهایی همچون امریكا و اسراییل هستی واین همه شاخ و شونه كشیدنت برای بزرگ نمایی اشرف آنهم با نواختن فقط یك طبل كوچك ازسوی جمع خانواده های مستقر در جلوی اشرف دیگر اوج ترس و فریبكاری است و شنونده ای…

11اردیبهشت سالگرد روز كارگر وموج سواری ماهدین

فرقه رجوی كه همیشه بر موج سواری مشهور بود به خاطر 11 اردیبهشت روز كارگر بر این باور است كه در كشور به خاطر اهمیت كارگر می تواند روی خواسته های آنها سوار شده و چند صباحی خودش را با این سرگرم كند ولی افسوس كه رجوی نمی داند كه كارگران زحمت كش…

صحنه های عاشورا را یزید زمان ” رجوی ” به خانواده ها نمایان می کند

ای فرقه رجوی چهره شما – همان چهره معاویه و یزید است و تا امروز نقاب مظلومیت را بر چهره خود زده بودید ولی امروز آن نقاب كنار رفته و نگه دارنده نقاب صدام بود ولی چون حالا نیست برای همه چه هوادار , چه جداشده ها و چه خانواده ها چهره واقعی شما…

داد و بیداد و غائله حمله مجاهدین به حضور مصمم خانواده ها

عده ای از لمپن های سازمان با وابسته خواندن مردان وزنان پیر و خواهران و برادران ساكنان به دولت ایران به محل حضور خانواده ها در جلوی درب اشرف هجوم بردند تا در یك اقدام برای مصرف داخل تشكیلاتی به زعم خودشان كوتاه نیامده و بساط خانواده ها را كه…

صحنه سازی برای اعضای شورا در فرقه رجوی

می خواستند برای خانم هشترودی یك صحنه سازی كنند تا ایشان از درگیری در جبهه های شرقی مقالاتی به نفع فرقه بنویسد . در سازمان دو گروه و دو نیرو برای فرقه نا چسب بود یكی گروه چریك های فدایی و دیگری آقای هزار خانی بود وقتی كه از شورا هزار خانی می…

رفتن مجاهدین به اروپا یك رویا یا واقعیت ؟

مسعود همیشه و درهمه حال فریبکار بوده بطوریکه جوانان این مرز و بوم را در دهه 60 با نام مبارزه با استکبار یعنی آمریکا به میدان کشید این بار نیز بعد از گذشت زمان اگر باز موقعیت سیاسی و منافع فرقه ای وی ایجاب نماید علیه آمریکا تارخواهد نواخت .

رجوی که مدعی بود از زمان آگاه است در خواب فرو رفته است

لابی های اسرائیلی می خواهند از این كارت سوخته علیه ایران استفاده كنند اما عمرش تمام شده است چون در كنار مردم نیست و برای همه روشن شده است كه این گروه در زمان جنگ و بعد از جنگ بر كشور خود به خاطر منافع شخصی چه مشكلاتی آفرید كه تماماً از جیب…

مجاهدین به نیروهای خود اعتماد ندارد چه رسد به خانواده ها

چندین روز پیش از بچه های انجمن شنیدم سازمان مانع دیدار خانواده ها با بچه های خود در قرارگاه اشرف می شود , تعجب نكردم چون سازمان به نیروهای قدیمی و انقلاب كرده و قسم خورده خودش هم اعتماد نداشته و ندارد , خانواده که جای خود دارد. چرا كه…

چرا ملاقات با خانواده ها در درون تشكیلات یك خیانت محسوب می شود؟

ملاقات با خانواده یك عیار بیرونی است كه كمتر كسی در مواجهه با این عیار در درون تشكیلات دوام می آورد . مگر خانواده ها از بچه های خود چه می خواهند كه مجاهدین به هر دستاویزی از جمله بحث " طلاق خانواده " دست زدند و از سالها پیش در فكر این روز…