مرور

انجمن نجات مرکز آذربایجان شرقی

سخنی با رهبران فرقه مجاهدین

تئوری شما مثل تئوری "شیطان پرستی" که دراوج حل شدن درآن ایدئولوژی خودکشی میباشد. در ایدئولوژی شما که ذوب در تئوری انقلاب بود در گام اول زنها باید عقیم می شدند. وشرایط عراق نگذاشت برای مردها نیز چنین کاری را انجام دهید.گام بعدی را در دستگیری…

تسلیت به خانواده محترم عزتی عبدالجبار

اخیرا با خبر شدیم آقای اصغر عزتی عبدالجبار که خانواده محترم ایشان از خانواده های قدیمی و صمیمی این انجمن می باشد فوت کرده است. این انجمن ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم ایشان، برای آن مرحوم از خداوند متعال رحمت الهی و برای بازماندگان صبر…

سوء استفاده مجاهدین از شهروندان ایرانی

فرقه تروریستی مجاهدین تحت پوشش وعنوان جعلی "هما خبر " با شخصی بنام شهناز غلامی ارتباط برقرار کرده ودر جهت جاسوسی خبری از وی سو استفاده می کردند. از چندین ماه قبل طبق اخبار واصله شهناز غلامی به اتهام همکاری با فرقه تروریستی مجاهدین دستگیر…

خاطرات محمود هاشمی – قسمت ششم

دوباره ما را سازماندهی کردند و همه نفرات سطح من را در FMجدید خراسان جمع کردند فکر میکنم حدود 250 نفر می شدیم. همان شب اول چند نفر فرار می کنند اوضاع قرارگاه بهم ریخته می شود و بلوچها با سر نوشابه به روی فرماندهان تیغ می کشند. بخاطر فرار بچه…

خاطرات محمود هاشمی – قسمت پنجم

شنیده بودم چند نفر از بچه های بلوچ که گفته بودند برمیگردیم، به مرز ایران می برند و می گویند اینجا ایران است می توانید بروید وقتی آنها می روند از پشت تیراندازی می کنند و همه کشته م تنها یک نفر زخمی و توانسته خود را نجات دهد و این خبر را…

خاطرات محمود هاشمی – قسمت چهارم

از آن روز در پذیرش جنب وجوش زیادی دیده می شد و همه چیز به قول معروف بشماره سه شده بود. هر ساعت کلاس و آموزش داشتیم. من در کلاس اید ئولوژی معمولا شرکت نمی کردم و می گفتم اعتقاد ندارم و می دانستم با این کارها بچه ها را شستشوی مغزی میکنند.…

خاطرات محمود هاشمی – قسمت سوم

یکی از بچه ها بنام بابک که چند ماه از من آمده بود سر تیم من شده بود تا مثلا در انقلاب کمکم کند تا زودتر انقلاب کنم. بغل آشپز خانه نشسته بودیم خواستم نقشه ام را عملی کنم چند فحش به مناسبات و مسئولین دادم، بابک از پشت سیلی محکمی به گوش من زد…

خاطرات محمود هاشمی – قسمت دوم

با حالتی خاصی به من نگاه کردند بعد با نگاهی معنی دار به همدیگر و دیگر با من بحث نکردند.بعد از غذا حرکت کردیم، احساس کردم دور خودمان می چرخیم از بعضی از خیابان ها 2یا 3 بار عبور کردیم. متوجه شدم که آنها نمی خواهند مسیر را ما تشخیص بدهیم. به…

خاطرات محمود هاشمی – قسمت اول

بعد از آماده شدن به جلوی شرکت مسافر بری رفتم و برای فردای آن روز بیلط گرفتم. عصر همان روز زن دیگری که خودش را نسرین معرفی می کرد تماس گرفت. آن طور که معلوم بود نگران بود من پشیمان شوم بر نگردم. تاکید می کرد قبل از آمدنم با محمد تماس داشته…

همایش ؛ مغز شویی ؛ جنایت علیه بشریت

وی به تشریح مثال هایی از مغزشویی پرداخت و نشان داد که چگونه این عمل ناقض حقوق بشر است و چرا باید به عنوان جنایت علیه بشریت تلقی شود ذکر فرایندهای علمی وجوه روانی مغزشویی از خصوصیات بارز سخنرانی ایشان در تشریح چگونگی اعمال کنترل یک نفر…