مرور

انجمن نجات مرکز البرز

گناهان کبیره در دستگاه رجوی

معمولا کسی که فتوایی میدهد در پایین ترین اشل فرقه ای نیز به آن عمل میکند و به قول خود رجوی حرف با عملکرد بیرونی باید تطابق داشته باشد حال نکته جالب اینجاست که خود رجوی و تشکیلاتش مرتکب این مواردهستند لازم است برای صدق و صحت این مطلب برای هر…

رجوی و ادعای مهدویت

رجوی گفت آری امام زمان همانطور که از اسمش پیداست یعنی امام و رهبر حال و زمان و با مکثی گفت آری امام زمان من هستم و با این حرف چند دقیقه ای کوتاه همه جا را سکوت برداشت و حتی صدای خوردن موزها و میوه ها هم نمی آمد همه به همدیگر نگاه میکردند من…

بازهم افشاگری جدا شده ها از سازمان، دجالگری های رجوی را رو کرد

تابلوهایی با اسامی کوچه و خیابان های تهران و یا شهرستانها با مناطق شهرداری مربوطه تهیه سپس آن را روی یکی از دیوار های کوچه های عراق به صورت موقت نصب و عکسی از ملعون رجوی که از داخل قرارگاه به ما داده بودند نزدیک و یا روی قسمتی از تابلوی…

پیام تسلیت انجمن نجات به خانواده راستین

با نهایت تالم و تاثر مطلع شدیم که آقای راستین پدر مهران راستین و سلمان راستین (گروگان فرقه رجوی) و از اعضای مرتبط با انجمن نجات استان البرز دار فانی را وداع گفت. به نمایندگی از انجمن نجات و خانواده های مرتبط با این انجمن، درگذشت اندوهبار و…

پیام تسلیت به خانواده پاکدل به خاطر از دست دادن مادرشان

مطلع شدیم بلافاصله چند روز پس از در گذشت پدر خانواده پاکدل، مادر خانواده نیز در غم دوری فرزندان اسیری که در چنگال فرقه رجوی عمر را سپری میکنند تاب نیاورده و به رحمت ایزدی پیوستند. ضمن تسلیت به خانواده محترم ایشان که از اعضای فعال دفتر…

پیام تسلیت به خانواده پاکدل

مطلع شدیم پدر خانواده پاکدل به رحمت ایزدی پیوسته است. ضمن تسلیت به خانواده محترم ایشان که از اعضای فعال دفتر انجمن نجات استان البرز بودند. برای آن مرحوم غفران واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل آرزومندیم.