مرور

انجمن نجات مرکز خوزستان

اکسیون اعتراضی درآلبانی وشکسته شدن طلسم اختناق فرقه رجوی

روز جمعه برای اولین بار اعضای جداشده فرقه رجوی درمیدان اسکندر بیگ آلبانی دست به یک تجمع اعتراضی زدند. دراین تجمع اعتراضی نزدیک به 40نفر از جداشدگان شرکت داشتند. آن ها توانستند صدای اعتراض خود را به گوش مقامات کمیساریا برسانند. خواسته…

اکسیون جداشدگان البانی و عکس العمل زبونانه فرقه رجوی

اکسیون اعتراضی وتحصن اعضای جداشده درالبانی که روز جمعه 3 اسفند ماه صورت گرفت انعکاس گسترده ای درمطبوعات ومحافل خبری واز جمله شبکه های تلویزیونی البانی ومردم این کشور داشته است.حدود 40نفر از اعضای جداشده که درطی این مدت از دست ازار…

بررسی ترفند توخالی سرنگونی در 22 بهمن از طرف رجوی – قسمت پایانی

موضع گیری اعضای جداشده خوزستانی فرقه رجوی سعید ناصری: من خیلی خوشحالم که یکبار دیگر دوستان جداشده و بازگشتی را از نزدیک می بینم و وقتی مشاهده می کنم بعد از ازادی از این فرقه جهنمی هر کدام بلحاظ اجتماعی در موقعیت های خوبی هستند و برخلاف…

نقض مرز سرخ های تشکیلاتی توسط اعضای مستقر در اشرف 3

بر اساس خبرهای دریافتی و کاملا موثق از مقر اشرف سه، مسئولین رده بالای فرقه از نقض مرزهای سرخ تشکیلاتی توسط اعضا به هنگام خروج از مقر اشرف سه کاملا مستاصل و درمانده شده اند. و وحشت از احتمال گسترش درسطح وسیع تشکیلات سراپای انها را گرفته…

بررسی ترفند توخالی سرنگونی در 22 بهمن از طرف رجوی – قسمت دوم

موضع گیری اعضای جداشده خوزستانی فرقه رجوی شنبه کلانتری: همانطور که دوستان بدرستی بر شیوه های فریب رجوی در طی سالیان تاکید کردند. من هم بعنوان فردی که بیش از 17 سال در مناسبات این فرقه بودم خود از نزدیک و درطی این سالیان بارها از قول رجوی…

بررسی ترفند توخالی سرنگونی در 22 بهمن از طرف رجوی – قسمت اول

موضع گیری اعضای جداشده خوزستانی فرقه رجویمکی رفیعی: همه ما سالیان در این فرقه بوده ایم و بخوبی با ترفندهای رجوی و دیگر سران این فرقه اشنا هستیم. اساسا مسئله سرنگونی در فرهنگ این فرقه و شخص رجوی یک شعار توخالی بیش نیست و صرفا مصرف داخلی…

گردهمایی اعضای جداشده از فرقه رجوی در خوزستان

روز جمعه مورخه 26/11/97 تعدادی از اعضای جداشده و بازگشتی استان خوزستان مرتبط با انجمن نجات درکنار رودخانه کارون در گردهمایی با عنوان "بررسی تاثیرات مخرب شکست تحلیل فرقه مجاهدین خلق براعضای مستقر در مقر اشرف سه" شرکت کردند.در ابتدا…

22 بهمن دیگری امد و باز رجوی نیامد

به تقویم که نگاه کردم دوشنبه 22 بهمن را نشان میداد، رجوی وعده داده بود که در چنین روزی به ایران خواهد آمد و حکومت را سرنگون و امپراطوری خود را بنا خواهد گذاشت. براساس تحلیل و محاسباتش کانون های شورشی باسازماندهی مردم شرایط را برای ورود او…

اعضای انجمن خوزستان برسرمزار مرحوم نادر زارع

روز سه شنبه مورخه 16 بهمن ماه اعضای انجمن نجات خوزستان در خلال دیدار با خانواده های اعضای تحت اسارت فرقه رجوی در اندیمشک برسر مزار مرحوم نادر زارع از خانواده های پرتلاش وهمراه صدیق سالیان انجمن نجات استان حاضر شده و به قرائت فاتحه برای…

ارتباط تصویری خانواده ها در اندیمشک باجداشدگان ساکن در آلبانی

روز سه شنبه مورخه 16 بهمن ماه باتوجه به درخواست های مکرر خانواده های اسیران فرقه رجوی در شهرستان اندیمشک مبنی بر ارتباط تصویری با اعضای جداشده درآلبانی بمنظور کسب اطلاع از وضعیت وابستگانشان درفرقه که سالیان از انها بی خبر هستند انجمن نجات…