مرور

انجمن نجات مرکز خوزستان

خاطرات جانکاه من از مردادماه

بمناسبت سالگرد تراژدی دروغ جاویدان - قسمت پایانی به روزهای سه تا هفت مرداد که می رسم دردی جانکاه وجودم را درهم می فشارد و زخمی که از ان بر روح و روانم افتاد سر باز می کند. به عمد نمی خواهم وارد قضایای نظامی این تراژدی شوم چون از نظر من هیچ

صدام حسین به خودکشی مجاهدین رضایت داد

خیانت رجوی به امید و اعتماد یک نسل - قسمت دومبمناسبت سالگرد تراژدی عملیات دروغ جاویدان ضجه و شیون و التماس رجوی بالاخره صدام حسین را بر آن داشت که با انجام این عملیات موافقت کند. افسر مخابرات عراقی به بیان ساده وخلاصه موافقت صدام را

خیانت رجوی به امید و اعتماد یک نسل – قسمت اول

به مناسبت سالگرد تراژدی عملیات دروغ جاویدان فرقه رجوی در تاریخ 27 تیرماه 67 جمهوری اسلامی قطعنامه 598 سازمان ملل را پذیرفت و بعد از 8 سال جنگی که با تجاوز رژیم عراق در شهریور 59 اغاز شده بود رسما پایان پذیرفت. مسعود رجوی که برخلاف تمامی

رجوی گفت به عراق می آید تا آتش جنگ را شعله ورتر سازد

در جریان جنگ عراق و ایران، سازمان ملل متحد 12 قعطنامه صادر کرد که قطعنامه 598 هشتمین آن بود. درروز 29 تیرماه66 تصویب و در27تیرماه 67 مورد پذیرش ایران قرار گرفت. رجوی برخلاف تمامی ادعاهایش که خواهان صلح بین ایران وعراق می باشد و دیدار با

تراژدی ادامه دار مرگ اعضا در کمپ مجاهدین

سایت فرقه رجوی اعلام کرد که یکی دیگر از اعضایش بنام اسماعیل رضایی بر اثر بیماری فوت کرده است . من اسماعیل رضایی را کاملا می شناختم. او ازجمله اسرای جنگی بود که براثریک معامله کثیف بین رجوی وصدام و البته با تبلیغات فریبنده فرقه ازاردوگاه

سه شب محاکمه به خاطر نشستن در چندین متری محل ورزش زنان

مریم رجوی در بند 5 پیام موسوم به ده ماده ای گفته است؛ ما به برابری کامل زنان ومردان درکلیه حقوق سیاسی، اجتماعی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی معتقدیم وهرگونه اشکال تبعیض علیه زنان ملغی خواهد شد وانان از حق انتخاب ازادانه پوشش، ازدواج،

اگر می توانی جلو ریزش نیروهایت را بگیر

ایران را پس می گیریم در جریان خیمه شب بازی 23 تیر در مقر اشرف سه مریم رجوی که از حضور چند رجل پیر وپاتال واجیرشده به شوق امده بود، شعار داد که بزودی ایران را پس خواهند گرفت. البته انچه به شعروشعار وتحلیل های اب دوغ خیاری این جماعت بر می

ابراز شادمانی مجاهدین از کشته شدن 290 ایرانی به دست امریکا

در تیرماه 67 هواپیمای مسافربری ایرباس ایران برفراز آبهای خلیج همیشه فارس مورد اصابت ناجوانمردانه موشک ناو وینسنس آمریکا قرارگرفت. که متاسفانه بیش از 290 سرنشین آن که 66 نفرآن کودک بودند شهید شدند .فرمانده این ناو نه تنها از طرف دولت و رئیس

خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست!

مسعود رجوی از اول بعنوان فردی خودپرست و قدرت طلب جذب سازمان مجاهدین شد. او مدتها بعد محل اختفای محمد حنیف نژاد که رهبر ایدئولوژک سازمان بود را به ساواک لو داد که در نهایت وی دستگیر و به همراه سعید محسن واصغر بدیع زادگان اعدام شدند. علاوه

اشرف 3، جایگاه ابدی مجاهدین

فرقه رجوی هر سال در ویلپنت پاریس به مناسبت سالروز اقدامات مسلحانه خود در ایران مراسمی برپا می کرد که تاکنون حاصلی جز پر شدن شکم یک عده گرسنه های ساکن درکمپ های پناهندگی وهمچنین پرشدن جیب شخصیت های از دور خارج شده سیاسی برخی از کشورهای