مرور

انجمن نجات مرکز خوزستان

ببرک های کوچولو : خاطرات رستم آلبوغبیش

نصف شب همه ما در خواب عمیق بودیم که ناگهان صدای بیدار باش آمد. همه خواب آلود بلند شدیم و به همدیگر نگاه و سوال میکردیم که جریان چیه ؟! باز چی شده بعضی از بچه ها زیرلب غر می زدند ومی گفتند زورشان میاد راحت باشیم . بعضی که می خواستند اول آبی

دستور دادند هر کس مانع تظاهرات شد به رگبار ببندیم

5 مهرماه سال60 جنایت خونین درکارنامه فرقه مجاهدین خلقفرقه تروریستی مجاهدین خلق به دنبال شکست در کودتای 30خرداد سال 60که با توهم احمقانه کسب قدرت وبدست گرفتن حاکمیت به ان مبادرت ورزیده بود وهمچنین نتیجه معکوس در7تیرو8شهریور، تلاش کرد

بیماری مزمن رجوی ها

مریم رجوی طی پیامی به شورای امنیت ملل متحد خواستار واگذاری کرسی ایران به وی وبه رسمیت شناختن شورای دست سازش به عنوان تنها نماینده مردم ایران شد.اعضایی که درتشکیلات این فرقه بوده اند بخوبی می دانند که یکی از مارک ها واتهامات به اعضایی که

افشای نقش رجوی در جنگ ضدمیهنی – قسمت پایانی

سعید ناصری: من البته اطلاعات زیادی از سالهای اول شروع جنگ و نقشی که فرقه رجوی در آن داشت ندارم ولی وقتی به این فرقه پیوستم از طریق برخی از اعضا و در جلسات و محافل خصوصی درجریان عملیات مشترک ارتش عراق و فرقه قرار گرفتم. آنها از عملیات های

افشای نقش رجوی در جنگ ضد میهنی – قسمت دوم

مکی رفیعی: بعداز صحبت های مقدماتی مسئول انجمن نجات اقای مکی رفیعی از اعضای بازگشتی ضمن ابراز خوشحالی از اینکه بعد از مدتها فرصت این را پیدا کرده که درجمع دوستان خود حاضرشود تاکید کرد که انجمن نجات واعضای بازگشتی نقش بی بدیلی درافشای ماهیت

چرا مریم رجوی حمله آرامکو را یک اقدام شیطانی خواند؟

بیش از 5 سال است که عربستان و متحدانش با حمایت کامل تسلیحاتی غربی ها و آمریکا جنگی ویرانگر و ظالمانه را علیه مردم یمن به راه انداخته اند. متاسفانه نهادهای حقوق بشری هم طی این چند سال جز بیان چند جمله در مورد اوضاع مردم یمن هیچ اقدام جدی در

سونامی ترس از افشای حقایق پشت پرده

سایت های وابسته به فرقه تروریستی رجوی در طی دو روز اخیر با پرونده سازی علیه افشاگری های اعضای جداشده در رابطه با عملیات موسوم به فروغ جاویدان که درمناسبات داخلی اعضا به ماجراجویی دروغ جاویدان معروف است ترس ووحشت خود را از تاثیرگذاری این

افشای نقش رجوی در جنگ ضد میهنی- قست اول

در سالگرد تجاوز نظامی رژیم صدام در 31 شهریور 59 اعضای جداشده و بازگشتی از فرقه مجاهدین خلق دراستان خوزستان جلسه ای را در دفتر انجمن نجات این استان به منظور بررسی و افشای نقش خائنانه رجوی در جنگ ضدمیهنی که خسارت مالی وجانی فراوانی را برمردم

خیانت های رجوی در زمان جنگ تحمیلی

31 شهریور هر سال یادآور شروع جنگی است که دشمنان خارجی برملت ایران تحمیل کردند و یادآور رشادت های بی نظیری است که ملت ایران از پیروجوان برای دفاع از سرزمین خود، خلق کردند. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال 57 بساط استعمارگران برای

برکناری جان بولتون و افزایش ریزش نیرو در اشرف 3

جان بولتون بعنوان فردی که به داشتن عقاید خشک و جنگ طلبانه معروف است. این موجود طراح و پیشنهاد دهنده حمله آمریکا به عراق و کشتار مردم آن کشور به بهانه سرنگونی صدام بود. در راه انداختن جنگ نیابتی در سوریه ویمن و… نقش اساسی داشت وعلنا