مرور

انجمن نجات مرکز سمنان

19 فروردین اشتباهی دیگر…

فروردین ماه 90 خاطره ای تلخ از یک تصمیم نا به جا در ذهن و افکار اعضای فرقه رجوی به جا ماند که مسبب و مقصر اصلی آن رجوی می باشد.وی با وجود هشدارهای مکرر دولت عراق که باید محدوده خیابان 100 را تحویل نیروی پلیس عراق بدهند مخالفت کرد و به…

بولتون به کاخ می رود مریم رجوی به رویا

رویاهای مریم قجر بعد از شنیدن خبرانتصاب بولتون به سمت مشاور ترامپ افزایش یافته و باید  قبل از هر موضوعی مختصری درباره بولتون گفت. بولتون یکی از جیره بگیران فرقه حاضر و چندین سال با این فرقه همکاری نزدیکی دارد و مبالغ هنگفتی هم بابت هر بار…

سوگلی های مسعود رجوی

چرا رجوی از ابتدای جوانی جاه طلب بود و می خواست مطرح و ورد زبانها باشد؟؟ در دورانی که عضو سازمان شد گفته بود مورد توجه محمد حنیف قرار داشته و مهمترین مسئولیت ها را به وی سپرده اند. رجوی که خوب می دانست برای اینکه بتواند این اقتدار را حفظ…

اسفند، ماه رویاهای به حقیقت پیوسته

ضمن خوش آمد گویی به شما شنیدیم که اسفند ماه سال 1382 مصادف با آزادی شما از فرقه پلید رجوی بوده و با نجات خود یک زندگی جدید را آغاز نمودید. سئوال اول:چه عاملی باعث شد شما از فرقه جدا شدید شرایط خروجتان از اشرف را چگونه مهیا کردید؟…

صدای سرکوب شده ی زنان فرقه رجوی را به گوش جهانیان برسانید

با نگاهی اجمالی به فرقه رجوی، در مورد نقش زنان در این فرقه و استثمار آنان توسط سران فرقه سوالات زیادی ذهن انسان را مخدوش می کند.امروز که من پس از جدائی از فرقه معنای آزادی را به تمام معنا متوجه شدم می فهمم که زنان از حداقل امکانات رفاهی و…

مهدی حمیدفر اسیری که به تنگ آمده

مطلبی را در سایت دیدم که مادر و خواهر مهدی دلتنگی خودشان را ابراز داشته اند و جهت آزادی وی از کمیساریا در خواست کمک نموده اند. من مهدی حمیدفر را بخوبی می شناختم و هنگامی که وارد فرقه شده بود در یگان ما سازماندهی شده بود (لشکر 11بنام آذرخش)…

19 بهمن خلاص شدن رجوی از رقیب اصلی خود

در اشرف که بودیم در محفل هایی که می زدیم کادرهای تشکیلاتی که از وضع موجود یعنی خیانت به کشور خودمان در همکاری با صدام و انقلاب ایدئولوژیک ناخرسند بودند می گفتند که رجوی بعد از فرار خفت بار از ایران برای اینکه بتواند موقعیت خود را در بین ما…

قمپز در کردن رجوی های از دور خارج شده

بعد از اتفاقات اخیر و اعتراضات مردمی که بخشی از آن واقعی و بر حق هم بوده و البته تعدادی آشوب طلب که منتظر این فرصت بوده اند با کمک و خط دهی بیگانه که باز هم تیرشان به سنگ خورد. در این میان فرقه ی  رجوی یکی از آنهاست که سریعا به میدان آمده…

اشک تمساح ریختن رجوی بر قبر خالی

رجوی و همسرش مریم قجر بخوبی می دانند که چگونه با احساسات و عواطف نیروهای خود بازی کنند و اعضای گرفتار در فرقه خود را با اخبار نا صحیح تحریک و احساست و عواطف آنها را بر می انگیزانند. هرگاه عرصه را تنگ و میدان را باز می بینند وارد صحنه شده و…

آلبانی نقطه آخر فرقه رجوی هست و من هم خوش بین هستم

آقای جواد نصیری برادر هادی نصیری از اعضای اسیر فرقه رجوی بعد از انتقال افراد به اشرف 3 خارج از شهر تیرانا؛ در دیدار با مسئول دفتر انجمن نجات این استان ضمن درخواست مساعدت از ارگان های حقوق بشری برای نجات اسرای فرقه رجوی از جمله برادرش ابراز…