مرور

انجمن نجات مرکز سمنان

شروع زندگی خفت بار رجوی

دی ماه 1361 دیدار مسعود رجوی خائن و نایب نخست وزیر عراق بنام طارق عزیز برگی از خیانت های این فرقه را به ملت ایران رقم زد. هر چند رجوی از قبل تر هم رابطه های پنهانی با دولت مردان حزب بعث در عراق داشت و در جنگ تحمیلی ایران و عراق به هموطنان…

به آب و آتش زدن رجوی

در این چند هفته شرایط بوجود آمده درکشور باز دشمنان این مرز و بوم از جمله رجوی و دارو دسته اش را به خیال و توهم واداشت تا به خیال واهی خود تمام تلاش خود را انجام دهند و در این اغتشاشات نقش آفرینی کنند یاد آن روزهایی می افتم که مسعود رجوی به…

اجازه دهید هر کس زندگی خود را در دنیا آزاد انتخاب کند

خانم فرشته کریمی نامه ی ذیل را خطاب به خواهرش منیژه از اسرای فرقه ی رجوی نوشته و از ارگان های حقوق بشری خواسته تا زمینه ملاقات با آنها را فراهم نموده و این امکان را به آنها بدهند با بتوانند هریک زندگی خود را در دنیای آزاد انتخاب نمایند.…

خاطرات تلخ اسارت در فرقه رجوی

قربانعلی سرکاری از افراد نجات یافته از فرقه رجوی در نامه ی ذیل خطاب به مسئولین امر و ارگان های حقوق بشری انتقال اعضای نگون بخت فرقه را به کمپی خارج از شهر تیرانا را یادآور خاطرات تلخ اسارت در کمپ های این فرقه در عراق دانسته و از این ارگان…

مامان خیلی واست بی تابی می کنه و دلش تنگ شده

خانم خدیجه (سارا) نرگسی نامه ی ذیل را خطاب به خواهرش لیلا نرگسی از اسرای فرقه ی رجوی نوشته و از ارگان های حقوق بشری خواسته تا جهت آزادی خواهرش از این فرقه مساعدت لازم را داشته و امکان ملاقات با وی را برقرار نمایند.

حرف دل خانواده ها

بعد از خبر انتقال اعضای اسیر فرقه رجوی به کمپی خارج از شهر تیرانا تعداد زیادی از خانواده ها پیگیر شرایط فعلی عزیزانشان هستند که رجوی تلاش می کند آنها را دور از چشم همگان به اسارت ذهنی و فکری ببرد ودر تماس با این دفتر می گفتند رجوی باید…

مسئولین امر در آلبانی مواظب فاجعه انسانی باشید

در پی انتقال افراد اسیر در فرقه رجوی تعدادی از خانواده ها اظهار نگرانی می کنند و بسیار ناراحت هستند اما آنچه من در این ماجرا دیدم اینست که حدود 800 نفر از دوستانم جرات آن را پیدا کرده اند که در مقابل خواسته های رجوی و فرقه اش مقاومت کنند و…

اشرف 3 محل تاخت و تاز رجوی و دار و دسته اش

قطعا سوالی که در ذهن همه ما و دوستانمان از اعضای نگون بخت فرقه رجوی ایجاد شده اینست که با وجود اینکه هیچ نشانه و آینده ای پیش روی فرقه نیست چرا باید سراسیمه سران فرقه به فکر جابجائی و انتقال افراد به مکانی آنهم خارج از شهر تیرانا باشند؟؟…

نامه ی چند تن از خانواده ها در اعتراض به انتقال فرزندانشان به کمپی خارج از شهر تیرانا

بعد از شنیدن خبر انتقال اعضای اسیر در فرقه رجوی تنی چند از خانواده های این استان ضمن نوشتن نامه ای به مسئولین کشور آلبانی و کمیساریای حقوق بشر مراتب نگرانی خود را ابراز نمودند.هم چنین یاد آور شدند که تجربه ما از این فرقه در این سالها بهای…

خواهر عزیزم دلمان برایت تنگ شده

به غیر از مادر خواهر یکی از عزیزترین موجوداتی است که می تونه کنارت باشه! نامه ی ذیل از طرف خواهر معصومه اسلامی برای ایشان نوشته شده و در این نامه از ایشان خواسته تا از فرقه رجوی جدا و با خانواده ارتباط گیری نماید.