مرور

انجمن نجات مرکز مازندران

وعده های دروغین رجوی و استقامت خانواده ها – قسمت اول

تعدادی از خانواده های اعضای گرفتار در فرقه تروریستی رجوی در دفتر انجمن نجات استان مازندران حضور یافتند تا علاوه بر صحبت با نفرات جدا شده از اخبار و عملکرد فرقه رجوی آگاهی یابند . خانواده ها وقتی در کنار هم دیگر قرار گرفتند فرصت خوبی برای…

روز دانشجو نمودی دیگر از ریاکاری رجوی ها

در نخستین سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، رجوی راه رسیدن به اوهام شیطانی خود را از طریق ادعای مبارزه با امپریالیسم آمریکا به عنوان رهبر امپریالیست های جهان ، دنبال می کرد . او با وقاحت برخی از مسئولین ایرانی را سازشکار و…

برنامه گلریزان فرقه رجوی سرپوشی برای دریافت پول از غرب و شیوخ عربی

فرقه تروریستی رجوی سعی نمود با سناریو گلریزان باز هم روی دریافت پول از دول غربی و شیوخ مرتجع عربی سرپوش بگذارد. چون با این شیوه و کلک می تواند به حیات خائنانه خود ادامه دهد . اما این بار تفاوت بسیار بیشتری نسبت به قبل داشت. مسئولین فریبکار…

رجوی ها حیات خائنانه خود را مدیون اربابان شان هستند

اخیراً زهره اخیانی یکی از مسئولین فرقه تروریستی رجوی در مصاحبه ای مدعی شد آنچه فرقه بدست آورده است نتیجه پایبندی به شعار «کس نخارد پشت من» بوده و فرقه به کشوری متکی نیست !!! البته از مسئولین فرقه ای که رهبر آن سمبل وقاحت و دروغگویی است و…

خیمه شب بازی «همیاری» برای سرپوش گذاشتن بر مزدوری و راهی برای پولشویی

در چند روز اخیر فرقه رجوی اقدام به برگزاری خیمه شب بازی دیگری تحت عنوان «همیاری» نمود . اما با توجه به اینکه مخارج فرقه نجومی است چرا آنها این همه برای این برنامه تبلیغات می کنند . برای مثال هزینه مراسم سالانه فرقه در پاریس بسیار هنگفت است…

زهره اخیانی و تکرار حرفهای بی سر و ته در شوی سرکاری همیاری

به مانند گذشته سران فرقه تروریستی رجوی اقدام به برگزاری شوی مسخره همیاری نمودند تا روی دریافت پول از شیوخ مرتجع عربی و غرب را بپوشانند . در این شوی مسخره از نفرات و ترفند های مختلف استفاده می شود تا نشان داده شود که در ایران از این گروه…

سوختن مریم قجر به خاطر بازگشت کارگران نیشکر هفته تپه

بعد از اعترضات کارگران نیشکر هفت تپه در مورد درخواست حقوق عقب مانده خود ، سران فرقه تروریستی رجوی سعی نمودند از این اعتراضات سوء استفاده نمایند . البته در همان روزهای اول کارگران هفت تپه اعلام کردند که به هیچ محلی تعرض نخواهند کرد و فقط…

دم تکان دادن دستگاه تبلیغاتی فرقه رجوی برای غرب

با شروع اعتراضات کارگری در نیشکر هفت تپه مریم قجر و دیگر کاسه لیسانش سعی نمودند فضای اعتراضات را امنیتی جلوه دهند و اینکه اکنون نیروهای ضد شورش همه جا را اشغال نموده و کارگران در حال جنگ با آنان می باشند !!!. البته در این مسیر این خبر بیشتر…

فرقه رجوی در آلبانی چکار می کند؟

بیدار باش صبح و نماز برپاست و بعد هم دستور صبحگاهی و کار روی زرهی که همگی پوچ شده است و بعد هم نشست بازگشت از پل صراط و خلاصه اشرف یک و دو، همه و همه رفت پی کارش ، تا رسید به مقر بورژوازی در آلبانی و الان هم مریم قجر رفته به مقر اشرف سه…

اگر عربستان را از زیر بغل رجوی بکشیم چه می شود ؟

همه می دانند رژیم کودک کش آل سعود پدر معنوی و حامی مالی فرقه رجوی است. در واقع رابطه آل سعود با جریان رجوی مانند نقش ارباب و رعیت می باشد. رابطه ارباب و رعیت قابل فهم است! سیاست های رجوی در منطقه همساز با سیاست های آل سعود است. مثل سکوت در…