مرور

انجمن نجات مرکز مازندران

رجوی یک آنارشیست واقعی است

اگر این کلمه را برای رجوی انتخاب کردیم بیهوده نگفتیم چون رجوی برای رسیدن به قدرت از فردای پیروزی انقلاب همیشه به دنبال هرج و مرج طلبی بوده و گل این کار را می توان بعد از سی خرداد سال 60 دید که چگونه می خواست با کشتار و ترور و ایجاد آشوب و…

اعتراف مجاهدین به نداشتن پایگاه مردمی

ساندیس خورهای فرقه رجوی که بجای مردم ایران قالب می شوند فرقه رجوی که بدلیل اقدامات تروریستی و خیانت های ضد میهنی و همچنین مزدوری برای صدام و جاسوسی برای جنگ طلبان غربی ، در نزد مردم ایران منفور است ، آنچنان به فلاکت افتاده که حتی برای…

مردم به خوبی صف خود را از مجاهدین خیانتکار جداکردند

بعد از گران شدن بنزین و اعتراضات مردم در مورد گرانی گروه های ضد انقلاب در خارجه فرصت را غنیمت شمرده تا شاید از شرایط بوجود آمده نهایت استفاده را ببرند و هر روز به اسم خود اطلاعیه ای صادر نموده و سعی می کردند اعتراضات را به اغتشاش تبدیل…

به دنبال اتفاقات اخیر آب دهان خیلی ها راه افتاد

با شروع اعتراضات و تجمعات در ایران شاهد بودیم حتی اسمی از فرقه رجوی به میان نیامد و یا علائمی از آنها در بین معترضین وجود نداشت ؟ البته رهبران فرقه رجوی هوشیارانه عمل می کنند زیرا اگر آنها با اسم خودشان به صحنه بیایند در نطفه اعتراض آنها…

رجوی بار دیگر بوی کباب به مشامش رسید

به دنبال اعتراضات مردم عراق و لبنان مسعود رجوی از تابوت سر درآورد و پیام شماره 15 را برای مردم عراق صادر کرد . از سوی دیگر به دلیل تحریم هایی که از سوی آمریکایی ها به مردم ایران تحمیل شد خیلی خوشحال و ابراز خوشنودی کرد و مریم رجوی هم جهت…

سرلوحه مکتب رجوی ها، “هر که با ما نیست دشمن ماست”

در روزهای اخیر فرقه تروریستی رجوی اقدام به هجوم سنگین تبلیغاتی ، سیاسی و صدور اطلاعیه های پی در پی همراه با فحاشی و تهمت زنی علیه شبکه بی بی سی نموده است . علت هجوم این نیست که این شبکه متعلق به انگلیس است و زمانی رجوی ها انگلیس را جزء…

افشاگری جدا شده ها و افسار پاره کردن رجوی ها

دستگاه تبلیغاتی رجوی دشمنی دیرینه و کینه حیوانی خود را باز هم نسبت به جدا شده ها نشان داد و سعی می کند همه را از دم تیغ فحش و ناسزا بگذراند و حاضر نیست قدری کوتاه بیاید . تمام مشکل سازمان در این است که چرا وقتی فردی از سازمان جدا می شود…

مسئله ای که رجوی قادر به درک آن نیست

بعد از اعتراضات عراق و لبنان و سیل پیامهایی که به اسم سخنگوی سازمان تولید و نعره سرنگونی سر می داد، رجوی فکر می کند از این اعتراضات آبی برای او گرم خواهد شد . سازمان بعد از مدتی پیامی به اسم رجوی تولید نموده تا هم رهنمودی داشته باشد و هم…

خانم رجوی ، ننگ جنایات شما تا به ابد بر پیشانی تان خواهد بود

مریم رجوی باز هم به دعوت لابی های فرانسوی خود به مجلس رفت تا به تکرار اراجیفی بپردازد که هیچ خریداری ندارد . ابتدا مریم رجوی در مورد تعداد اعدامها در ایران صحبت کرد و آمار مسخره 120 هزار کشته شده را تکرار نمود و … اما سئوالی که وجود دارد…

مجاهدین با ایجاد تنش به نیروهای خود روحیه می دهد!

اعتراضات به حق مردم عراق به وضعیت اقتصادی و فساد اداری این کشور موضوعی است که نباید نادیده گرفت. باید از سوی نمایندگان و دولت مردان عراق مورد بررسی قرار گیرد اما فتنه گرانی که این روزها از اوضاع درهم ریخته عراق سوء استفاده می کنند در واقع…