مرور

انجمن نجات مرکز کردستان

زوزه کشیدن های مریم قجر بعد از فوت آقای رفسنجانی

اما جای تاسف و بدبختی برای مجاهدین می باشد که از سال 84 مسعود رجوی رهبر گروه مجاهدین غیب شده و جرئت بیان مردن او را ندارند.با وجود اینکه ترکی فیصل آل سعود مهر تاکید مرگ مسعود را اعلام کرد. بازهم پنهان میکنند

مجاهدین دانشجویان فاقد مدرک

اگر روزدانشجو برای شما روز مهمی بود همگی آنها را اسیر خود نمی کردید بدون اینکه آینده ای داشته باشند و حتی از کمترین حقوق شخصی برخوردار نبودن وبیشتر از سه دهه اجازه ندادید با خانواده هایشان ارتباط داشته باشند تا جای که خبر ندارند والدین شان…

مجاهدین افسار گسیخته

اما نباید یادمان برود شما همین رو می خواهید زیرا که به علت ماهیت تروریستی که دارید دائم ترجیح می دهید سلاح به دست، و کشت و کشتا ر باشد.

اکران فیلم سیانور در سینما بهمن سنندج

این روزها در بیشتر سینماهای ایران فیلم سیانور بر روی پرده رفته و با استقبال زیادی از مردم روبه رو شده. علی الخصوص برای خانواده هایی که فرزندانشان در فرقه رجوی اسیرمی باشد. در همین راستا انجمن نجات کردستان به علت استقبال خانواده ها تصمیم…

تبلیغات و رسانه های تحمیلی سازمان مجاهدین

مجاهدین از هر فرصتی برای تبلیغات استفاده می کند تا حرفی برای گفتن داشته باشد. حتی اگر به قیمت ضایع کردن افراد خودش هم باشد کوتاهی نمی کند. جدیداً در سیمای به اصطلاح آزادی! افراد اسیر در بندش را به جلوی دوربین برده تا سناریو از پیش تهیه شده…

تبریک و شاد باش برای آزادی تعدادی از اسیران در بند رجوی

بنا به خبرهای دریافتی بعد از اخراج فرقه رجوی از عراق و انتقال اسیران در بند به اسارتگاه جدید،در کشور آلبانی تعدادی از اسیران استان کردستان به نامهای امید قادر مرزی، محمد کاظمی، منوچهر محمدی، محمد صادق ظهری توانستند با همت و تلاش فراوان…

تبریک بابت پیروزی های متعدد خانواده ها

در این خصوص به علت ریزش نیروی زیاد، سازمان نیز از فرصت استفاده کرده و نفرات اسیر را مجبور نموده که با خانواده های خود تماس بگیرند و اعلام جدایی نمایند. با شگردهای تکراری در صدد برانگیختن احساسات و عواطف خانواده ها تقاضاهای گوناگون از آنها…

شکست مفتضحانه و خیمه شبازی مجاهدین

در سال 2003 تاریخ سرنوشت مجاهدین به گونه ای رقم خورد که شاید هیچ وقت سران وافراد اسیر در اسارتگاه مجاهدین به ذهنشان چنین روزی خطور نمی کرد. قبل از سرنگون شدن صدام مریم رجوی به همراه تعدای از افراد رده بالا به فرانسه فرار کرد و تماهی افراد…

انتظار کشیدن رضا گوران برای دیدن دوباره مادرش

بعد از 14 سال هنوز تنها فرزند فرخ فرهنگیان، رضا منتظر شنیدن صدای مادرش هست که دوباره اونو صدا بزنه،هر سال مرداد ماه که میشه خانواده فرخ برای او تولد می گیرند تا کمتر جای خالی مادرش رو احساس کند اما برعکس، بیشتر جای خالی مادرش رو حس می کند…