نقض حقوق بشر

8 مارس تداعی برده داری زنان در گروه مجاهدین

مریم قجر هر ساله به مناسبت روز زن دور برداشته و شروع به پیام دادن و جوسازی برای نشان دادن موجودیت خود می کند و خیلی زیرکانه به سراغ حقوق بشر می رود. اما باید یکم آهسته تر قدم بردارد.قبل از اینکه دهن باز کند خوب به کلمات فکر کند که پای خودش این وسط گیر نکند پیامی که برای حقوق زن داده بوده پر از گاف بود و هر کلمه اش بر علیه خودش بود.زیرا که هیچ کدام از شعارهای که می داد در درون مناسبات فرقه رعایت نکرده، طوری با زنان رفتار می کند که انگار آنها برده هستند و حتی از کمترین حقوق برخوردار نیستند. زنان همیشه به طور سیستماتیک سرکوب می شوند.
–    برای زنان در داخل این فرقه حجاب و پوشش اجباری  است
–    طلاق گرفتن از مردان  اجباری است
–    حق سرپرستی فرزندان از مادران گرفته شده است
–    مادران حق ملاقات و تماس تلفنی با فرزندانشان را ندارند (بیش از 3 دهه)
–    در مناسبات فرقه به بهانه اینکه  زنان می بایستی همانند مردان سفت و محکم باشند.همیشه ازآنها بیشترین کار کشیده می شود.
–    همیشه از لحاظ احساسات عاطفی  تحت فشار بودن و می بایستی در جلد  یک مرد نمایان  می شدند
–    آنها را در راس مسئولیت  قرار می دهند  تا با این ترفند و فریب  وادار به پذیرش مسئولیت ها و تعهدات بیشتر بکنند
–    به علت اینکه  زنان از نظر روحی و روانی حساس هستند بهتر از مردان برای این گروه  قابل کنترل هستند
–    حق هیچ گونه ارتباط با خانواده هایشان را ندارند
–    ….
در واقع زنان برای این گروه نیروی تغییر درون مناسبات هستند. چون وسیله و اهرمی  برای  پیش برد اهداف شوم و بردهای مطیعی هستند که با سواستفاده کردن از آنها توانستند تا به امروز با هر بدبختی که بوده دوام بیاورند. با تمام جنایاتی که در طول این مدت مرتکب شده اید چطور می خواهید برابری و حقوق را رعایت کنید.شما که به هیچ یک از حرفهای که می زنید عمل نمی کنید و با توجه به تمامی شعارهای که می دهید  هنوز هم هزاران زن در اسارتگاه آلبانی به اسارت وبردگی گرفته اید. بی آنکه یک لحظه به رفتار و عمل زشت خود فکر کرده باشید و طوری وانمود می کنید که گویی تمامی حقوق یک انسان را رعایت می کنید. اما مطمئن باشید در تاریخ از شما به عنوان منفورترین گروه و نقض کننده حقوق زن یاد می شود و یک زمان باید به این ملت بابت خیانتهای که کرده اید جواب  پس بدهید. از همین جا، جا دارد این روز را به تمامی  زنان  تبریک گفته و امید است تمامی زنان که در بند فرقه رجوی از آزادی محروم شده اند روزی آزاد شوند و طعم آزادی را حس کنند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا