بتول ملکی

 • کشورهانامه سرگشاده خانم بتول ملکی به آقای نوری المالکی

  نامه سرگشاده خانم بتول ملکی به آقای نوری المالکی

  من به عنوان یک زندانی سابق مجاهدین و به عنوان یک مادر که بسیاری از مادران هم اکنون از دیدار فرزندانشان بخاطر منع مجاهدین از دیدار آنها محروم هستند، از طرف خود و دوستانم از جنابعالی می خواهم که به این گونه تشبثات و حرف…

 • تلاشهای ضد جداشده هاتهاجم مجاهدین به اعضای جداشده محکوم است

  تهاجم مجاهدین به اعضای جداشده محکوم است

  راستی مشکل مجاهدین بر سر چیست؟ شاید فکر می کنند که با فحاشی و تهاجم فیزیکی دهان افراد بسته می شود، اگر اینطور فکر می کنند باید به آنها گفت آن زمان که ما در داخل تشکیلات در حصار و زندان بودیم دهانمان بسته نشد…

 • کمپ اشرفسرنوشت قلعه اشرف به کجا کشیده می شود

  سرنوشت قلعه اشرف به کجا کشیده می شود

  رهبران فرقه مجاهدین خلق برای حفظ قلعه اشرف منافع استراتژیک دارند که موضع گیری های اخیر رهبران فرقه، یعنی مسعود و مریم رجوی نشان از این دارد که آنها همچنان خود را تافته ای جدابافته از قوانین کشوری عراق می دانند تا اسیران حاضر در…

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلقپیروزی پشت پیروزی

  پیروزی پشت پیروزی

  از آنجایی که قرار بود مسئولیت کنترل قرارگاه اشرف از طرف آمریکا به دولت عراق واگذار شود، مجاهدین دست به کارهای سیاسی بازی از جمله تحصن و غیره در کشورهای اروپایی از جمله شهر ژنو در سوئیس زده بودند تا مبادا دولت عراق آنها را…

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلقدر مورد مسائل جدید افشا شده در مجاهدین

  در مورد مسائل جدید افشا شده در مجاهدین

  در سازمان مجاهدین جان انسان ها و چگونگی زیست آنها برایشان مطرح نیست و تنها چیزی که مورد نظر آنها می باشد رسیدن به قدرت سیاسی به هر قیمت می باشد، بنابراین از دست دادن یک عضوی از بدن برای آنها ناچیز است. آن هم…

 • کمپ اشرفاعتراف مجاهدین به کنترل اشرف توسط دولت عراق

  اعتراف مجاهدین به کنترل اشرف توسط دولت عراق

  بالاخره تکه زمینی که مجاهدین در زمان صدام حسین در پاداش وطن فروشی هدیه گرفته بودند، دولت عراق کنترل آن را به عهده گرفت و بزودی به صاحب اصلی آن یعنی مردم و دولت عراق باز پس داده خواهد شد. مجاهدین در این مورد بسیار…

 • تروریسم فرقه مجاهدیننامه خانم بتول ملکی به سفیر فرانسه در سوئیس

  نامه خانم بتول ملکی به سفیر فرانسه در سوئیس

  اینجانب بتول ملکی، ایرانی و جداشده از سازمان مجاهدین خلق که مقر اصلی آن یعنی کمپ اشرف در عراق می باشد، می باشم. سازمان مجاهدین خلق که اسماً نام سازمان را یدک می کشد، ولی در واقع یک گروه سکت خطرناک است. فرقه مجاهدین خلق…

 • فرقه گرایی مجاهدیندر حاشیه کنفرانس مطبوعاتی 5 آوریل 2008 در پاریس

  در حاشیه کنفرانس مطبوعاتی 5 آوریل 2008 در پاریس

  در این کنفرانس که خود حاضر بودم، وقتی که به چهره تک تک افراد خیره می شدم، با توجه به اینکه بخاطر رسیدن به فضای آزاد اروپا راضی و خوشحال به نظر می رسیدند، هاله ای از غمگینی و ناراحتی و حسرت در چهره شان…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویتبریک به خانم بتول سلطانی

  تبریک به خانم بتول سلطانی

  خانم سلطانی با وجود عدم دیدار فرزندانش و شاهد نبودن رشد و نمو آنها، همچنان در عراق مانده و رسیدگی به وضعیت دیگر جداشدگان و از جمله وضعیت شوهرش را، مهمتر دانسته و به این مسئله می پردازد. من شخصاً به خانم سلطانی، ترکِ این…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویجداشدگان از سازمان مجاهدین در کمپ تیف را دریابیم

  جداشدگان از سازمان مجاهدین در کمپ تیف را دریابیم

  این افراد که بعضی از آنها بخاطر آزادی کشور ایران از دست رژیم دیکتاتوری اسلامی بخاطر تبلیغات زیاد مجاهدین خود را به آنها رسانده اند و بعضی از آنها نیز در کشورهای مختلف خارج از ایران که دچار مشکل پناهندگی بودند در دام مجاهدین که…

دکمه بازگشت به بالا