سایت پرواز

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویچه کسی خائن است مجاهدین یا جداشدگان

  چه کسی خائن است مجاهدین یا جداشدگان

  حال برگردیدم به واژه خائن و خیانت آیا اطلاعات وطن فروشی در اختیار ما جداشدگان بود یا در اختیا شما. طبق اسناد موجود اطلاعات منافع ملی که سرمایه مردم یا همان خلق قهرمان بود را در اختیار صدام حسین قرار می دادید که مورد بمباران…

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلقمن انقلاب کردم

  من انقلاب کردم

  یادم افتاد که خودم نیز انقلاب کردم. اونم چه انقلابی انقلاب یعنی دگرگونی. یعنی تغیرات اساسی که در یک: فرد، جامعه، سیستم و یا حکومت به وجود میاید. انقلاب یک جهش به جلو است. اینطور نیست که الزاما انقلاب در جوامع عقب افتاده به وقوع…

 • جلوگیری از ملاقات خانواده هادق مرگ

  دق مرگ

  در آن روز از برادرم شنیدم که مادرمان در بیمارستان بستری است. من باید به او تلفن میزدم. فکر کردم که چه چیزهائی در جواب سواً لاتش بگویم. اگر از من بخواهد که برای دیدارش به ایران بروم، باید جواب مثبت و یا منفی بدهم؟…

 • ساختار فرقه ای و انقلاب ایدئولوژیکفرقه و علائم مشخصه فرقه گرائی

  فرقه و علائم مشخصه فرقه گرائی

  در رابطه با فرقه ها صحبت از مغز شوئی هم میشود. بدون شک روش هائی از جمله: مصرف مواد مخدر، کم غذائی، بی خوابی، تحرکات نا موزون بخصوص حرکت سر در بوجود آوردن عدم تعادل در فرد بی تاثیر نیست. در مجموع میزان بکار گیری…

دکمه بازگشت به بالا