علی شمس

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلقبکارگیری مجاهدین توسط شرکت های نظامی مزدور بگیر

  بکارگیری مجاهدین توسط شرکت های نظامی مزدور بگیر

  کارین کویاتکوفسکی مامور سابق پنتاگون به مونیتورمیگوید:آنها، مجاهدین خلق آمادگی دارند برای ما کارهایی را انجام دهند که ما برای انجام آن میبایستی که شرم کنیم، وکارهایی که ما ترجیح میدهیم که در مورد آن سکوت کنیم. ودقیقا برای چنین کارهای ما از آنها استفاده…

 • مریم رجویراه حل سوم مریم رجوی یک راه حل جنگ طلبانه است

  راه حل سوم مریم رجوی یک راه حل جنگ طلبانه است

  البته این اولین بار نیست که رهبری مجاهدین شعاری میدهد که در عمل در پی برعکس آن است. در زماان جنگ بین ایران وعراق نیز شعار صلح وآزادی میدادند ولی از زمانی که رهبری مجاهدین به عراق فرار کرد وبا صدام متحد استراتزیک شد تا…

 • مریم رجویفریبکاری یا واقعیت

  فریبکاری یا واقعیت

  این جمله مریم رجوی یک دجالگری دیگر از طرف او همانند راه حل سومش به عنوان"تغییر دمکراتیک"رژیم است که بوی جنگ طلبی از هرگوشه وکنارش به مشام میرسد. جمله بالای مریم رجوی هم یک نوع حقه بازی به سبک مسعود رجوی است که تمامی افراد…

دکمه بازگشت به بالا