بکارگیری مجاهدین توسط شرکت های نظامی مزدور بگیر

بکارگیری مجاهدین توسط شرکت های نظامی مزدور بگیر آمریکایی یکی دیگر از منابع درآمدهای مالی مجاهدین

شاید نکته ای که کمتر به آن توجه شده است همکاری مجاهدین خلق با شرکتها وکنسرنهای جنگی خصوصی باشد که درعراق فعال میباشند وبنا به گزارشی بیش از صد وهشتاد هزار کارکن تنها در عراق دارند-توجه کنید بیشتز از خود ارتش آمریکا در عراق- و مزدور از همه کشورها استخدام میکنند. در همین رابطه در گزارش برنامه مونیتور آلمان آمده است که میگوید:

جنگجویان مجاهدین با آمریکا بهترین ارتباطات را دارند، به واشنگتن به پشت پرده نظری میاندازیم: دیدار با شرکت جنگی خصوصی گلوبال آپشن. کار کرد ویژه این شرکت: آموزش نظامی در سطح جهان. بنا به تحقیقات مونیتور این شرکت آموزش دهنده نظامی مجاهدین را به استخدام درآورده است، همکاری را هماهنگ میکند، در ماموریت پنتاگون.سوال درباره نقش نظامی با جوابهای ناروشنی روبروست.همکاری بله، ما همدیگر را میشناسیم، اما پرداخت مستقیم شرکت، نه!

البته باز مشخص میشود وکسانی که با مجاهدین از نزدیک آشنا میباشند میدانند که شیوه مجاهدین به چه شکلی است آنها شرکت ویا شخص دیگری را درآمریکا ویادرکشور دیگری در خارج ویا عراق معرفی میکنند که این دست مزدها به آنها پرداخت میشود. این روشی است که مجاهدین در پولشوئی نیز بکار میگیرد. مثلا در پولشوئی کلاهبرداریها ی مالی به عنوان «کمک به پناهندگان و قربانیان رژیم » در آلمان مجاهدین به پرونده سازی برای مصرف پولها مشغول بودند و پولها را به حساب هواداران نزدیک مورد اعتماد خود واریز میکردند ویا صورت حسابهای تقلبی درست میکردند ودقیقا از همین روش نیز برای دریافت پول از این شرکت ها دست به اقدام زده اند. یک علت دیگر این کار نیز وجود مجاهدین در لیست تروریستی میباشد که امکان پرداخت مستقیم را میسر نمیسازد وبرای همین نیز مجاهدین یکی از علل خارج شدن از لیست را باید دریافت وانتقال پول برای این سازمان از مجرای قانونی میباشد. وبرای همین نیز شرکت گلوبال آمریکایی خود را لو میدهد ودر واقع میگوید:اماپرداخت مستقیم شرکت،نه! یعنی غیر مستقیم آری!

واما مونیتور در ادامه گزارشش میگوید:

نایل لوینگستونه مسئول شرکت نظامی گلوبال اپشن: مجاهدین خلق مدتهاست که دیگر ترروریسم را رد کرده اند. در واقع این یک نمایش بود که آنها را در لیست تروریستی قرار دادند.یک نوع داروی مسکن برای دولت ایران. یک امتیاز تا کار با آنها را به پیش ببرند. ما با مجاهدین خلق همکاری نمیکنیم. من درنزد آنها مهمان بودم، من برای آنها در کنگره تبلیغ کردم، بدون هیچ دریافت پولی.چون من مدتهای مدیدی است که با آنها ارتباط دارم. سی سال است.

مونیتور درگزارشش بلافاصله میگوید: یک تناقض. یک همکار سابق سرویس نظامی آقای لانگ در مقابل مونیتور این را روشن میسازد» شرکت گلوبال اپشن از طرف پنتاگون این ماموریت را بدست آورد که به صورت یک واسطه عمل کند که پنتاگون با یک سازمان تروریستی همکاری کند.

پات لانگ، کارمند سابق پنتاگون به مونیتور میگوید: اکثرا برای عملیات نظامی احتیاج به امن کردن قبلی وجود دارد. بطوری که این عملیات را با دولتی که این ماموریت را داده است در ارتباط نیاورد. این مهم است زمانی که این عملیات ناجور از کار در آ ید، که بدین وسیله میشود گفت ما اصلا نبودیم، این دیگران بودند.

مونیتورسوال میکند: واین بقیه شرکت گلوبال اپشن میباشند؟

پات لانگ جواب میدهد: دقیقا من این را شنیدم. آنها –منظور مجاهدین است-دوباره وارد تجارت شده اند واین بار نه برای صدام بلکه برای آمریکا.همیشه مورد استفاده وهمیشه توپ بازی منافعها.

کارین کویاتکوفسکی مامور سابق پنتاگون به مونیتورمیگوید:آنها، مجاهدین خلق آمادگی دارند برای ما کارهایی را انجام دهند که ما برای انجام آن میبایستی که شرم کنیم، وکارهایی که ما ترجیح میدهیم که در مورد آن سکوت کنیم. ودقیقا برای چنین کارهای ما از آنها استفاده میکنیم.

وقتی که به ستون بالا نگاه کنیم دقیقا از رابطه ای که بین این اعترافات وجوددارد میتوان به عمق همکاری مجاهدن خلق با پنتاگون وشرکتهای مزدور بگیر آمریکایی واقف شد.

مجاهدین خلق از افشاگری سایت خبرگاه در مورد یکی از منابع مالی اشان که توسط سیا در اثر فروش کوکائین و هروئین است عصبانی شده واطلاعیه صادر نمودند ولی باید گفت که مجاهدین منابع مالی متفاوتی دارا میباشند که مزدوری برای شرکتهای مزدور بگیر ونظامی آمریکا یکی از آنهاست ودقیقا همین شرکت نظامی مزدور بگیر آمریکایی مسئول ورئیسش اعتراف میکند که سی سال است که با مجاهدین در ارتباط است ودلیل عدم پرداخت مستقیم راهم درست میگوید چون او قانونا اجازه ندارد مستقیما به مجاهدین پول بپردازد بلکه آنرا از طریق پولشوئی و از کانالهای غیر مستقیم به مجاهدین میرساند کاری که مجاهدین با مثالهایی که دربالا زده شد درآن اشتهار فراوانی دارند بطوری که دونفر آنهاهم به همین اتهام بخاطر داشتن دومیلیون ایرو در انگلیس تقریبا سه سال دستگیر شدند. وبعد اعتراف مامور پنتاگون وماموریتها را داریم که توسط شرکت گلوبال ایشن به اینها به عنوان واسطه داده میشود. پس میتوان گفت که یکی از منابع مالی مجاهدین به استخدام در آ مدن شرکتهای خصوصی مزدور بگیر ونظامی آمریکایی در عراق است.

این منابع را میتوان در کنار منابع مالی مجاهدین مانند کلاهبرداری خیابانی بنام «دفاع از پناهندگان وقربانیان رژیم»، پولهای صدام حسین به گفته مامور حسابرس آمریکایی که بالغ بر شانزده میلیون دلار و گفته های سایت ادیشن ریدرس که از منابع مالی سیا برای مجاهدین پرده برداشته بود گذاشت. این بخشی از همان پول «پاک وپاکیزه ای» است که مجاهدین به گفته مسئول خارجی اش محدثین « منبع آن را میلیونها ایرانی ودهها میلیون ایرانی درداخل کشور» در کنفرانس های مطبوعاتی اش معرفی میکند.

ولی از بحث مالی گذشته همکاری با شرکتهای نظامی مزدور بگیر نیز باید به پرونده مجیز گوئی برای خمینی در ابتدای بعداز قیام برای شریک قدرت شدن، همکاری با صدام، همکاری کنونی با پنتاگون بایستی که به این آمار سیاه رهبری مجاهدین وارد کرد.

علی شمس – ۶ آبان ۱۳۸۶  

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا