راه حل سوم مریم رجوی یک راه حل جنگ طلبانه است

از زمانی که مریم رجوی باصطلاح راه حل سوم خود را به عنوان «تغییر دمکراتیک » اعلام کرد بارها نوشتم وباز هم علی رغم ادعاهای عوامل چماقدار رجوی که این یک راه حل در خدمت وهماهنگ برای اهداف جنگ طلبانه است.

علی رضا جعفرزاده نماینده سابق مجاهدین در آمریکا که از زمان اشغال عراق وبدلیل تروریست شناخته شدن مجاهدین در آمریکا مجبور شده است که خود را نماینده سابق مجاهدین وباصطلاح شورای ضد مقاومتشان بخواند نمودی از سیاستهای جنگ طلبانه مجاهدین میباشد. او که هم اکنون در تلویزیون فاکس نیوز که به بد نامی وجنگ طلبی مشهور است اززمان اشغال عراق و بهتر بگوئیم از زمان سیاستهای جنگی دولت بوش بعد از واقعه یازده سپتامبر به امید اینکه آمریکا به جای حمله به عراق به ایران حمله کند با کمک لابی های صهیونیستی پایه همکاری خود را با فاکس نیوز ودستگاههای لابی نئوکانها که در چهارچوب سیاستهای صهیونیستی و کنسرنهای بزرگ جنگی عمل میکنند شروع کرد. او از زمان خدمتش به دستگاه های متفاوت نئوکانها در نقش آتش بیاری میباشد او در یکی از گفتگوهای متعدد ی که به عنوان کارشناس درفاکس نیوز داشت مثلا میگوید: ما باید جنگ را به زمین رژیم ایران بکشانیم. ویا دوسال قبل از سال دوهزار وپنج میگوید که رژیم ایران تا سال دوهزار وپنج به سلاح هسته ای دست میابد. محور کار علی رضا جعفرزاده درواقع پخش خبرهایی است که نئوکانها برای مردم آمریکا وانحراف افکار آنان احتیاج دارد. ولی در گفتار تازه اش که در سایت همبستگی ملی داشت مشخصا آرزوی رهبران مجاهدین را بیان کرد ولی به زبان نمایندگان کنگره آمریکا گفت:

یک گروه وسیع از اعضای کنگرة ایالات متحده از هر دو حزب معتقدند که واشینگتن می بایست گفتگو با ام.ای.کی را به عنوان یک شریک استراتژیک در جنگ علیه بنیادگرایی اسلامی و سدی علیه نفوذ رژیم ایران در عراق شروع کند. بنابه گفته ارتش آمریکا, از سال 2003, ام.ای.کی بخش اعظم توطئه های تروریستی ایران در عراق را افشا کرده اند و زندگی بیشماری عراقی و آمریکایی را نجات داده اند

جعفرزاده در واقع دقیقا به کسانی به عنوان نمایندده اشاره میکند وخواسته اتحاد استراتژیک را مطرح میکند که از نئوکانها بوده وا زجنگ طلب ترین جناحهای آمریکا میباشند. در همکاری علی رضا جعفرزاده با نئوکانهای جنگ طلب یک روزنامه آلمانی او را به عنوان احمد چلبی ایرانی معرفی کرده بود واین تشبیه خود نشان دهنده واقعیت سیاستهای رهبری مجاهدین است که چگونه دقیقا در خط جنگ طلبی میباشد.

مجاهدین ازاین امر گدائی بر درخانه ارباب خسته نمیشوند که اسم آنها از لیست تروریستی آمریکا حذف شود. ولی این بار هم علی رغم تمامی خوش رقصیهای خالصانه رهبری مجاهدین، واشنگتن بخاطر سیاستهایی که دنبال میکند وعدم اعتمادی که شاید هنوز به این گروه دارد مجاهدین را باشدت بیشتری در لیست قرار داد وحتی آنها را این بار به عنوان یک فرقه معرفی کرد.

ولی برای رهبری مجاهدین که نه مردم ایران را پشت سر دارند ونه دیگر سید الرئیس صدام حسین این تنها راه باقی مانده است وبهمین دلیل نیز بر یک محور میکوبند وسیاستهای خود را با یک محور تنظیم میکنند وآنهم سیاستهای نئوکانها وبهمین دلیل نیز هرروز موج خبری خود را چه در مورد عراق چه در مورد مساله هسته ای سوار میکنند وبا آوای شوم خبری جنگ طلبان نئوکان در واشنگتن تنظیم میکنند.

در این هیچ شبه ای وجود ندارد که راه حل سوم مریم رجوی یک راه حل نظامی است هرچند بصورت صوری بیان کند که البته مخالفت نمیکند بلکه میگوید: دخالت نظامی خارجی راهگشا نیست!

یعنی حتی در این مورد هم به مخالفت نمیپردازد بلکه آنرا یک راه حل درست نمیداند! مریم رجوی ودار دسته اش مدعی هستند که اگر اسم آنها از لیست خارج شود ودستشان باز گذاشته شود چه ها که نخواهند کرد! ولی باید به این مدعیان گفت که نگاهی به گذشته خود در تحت حمایت صدام فکر کنید تا برایتان رویت شود که در آن موقع هم کاری از پیش نبردید!

مریم رجوی دررابطه باراه حل سوم خود مکانیزم کار خود را چنین بیان میکند

ارتش باصطلاح آزادی

حمایت گسترده مردمی در ایران

موقعیت جهانی

البته توضیح نمیدهد که این ارتش که خود اکنون در اسارت است وموقعیتی که در عراق موجود میباشد چگونه میتواند حتی در صورتی که رها شود به کارخود ادامه دهد اگر مورد تهاجم نیروهای شیعه طرفدار رژیم ایران و یا کردها قرار نگیرد ومثله نشود. ویا چرا در گذشته که همه چیز برایش مهیا بود کاری نکرد! مگر اینکه امید درهمان باشد که جعفرزاده به زبان خود آنرا بیان کرده است که آمریکا مجاهدین را به عنوان یک متحداستراتزِیک قبول کند که البته چرا آمریکا احتیاج به چنین متحد استراتژیکی دارد؟ را باید یک جواب در مقابل آن گذاشت. همان چوابی که بیژن نیابتی از حامیان مجاهدین به زبان دری ساده گذاشت ودر مورد راه حل سوم مریم رجوی به زبان ساده دری گفت: حمله ارتش آزادی بخش ملی با حمایت هوائی نیروی هوائی آمریکا. البته تا چه حد این نیز میتواند برای مجاهدین وآمریکا در عمل راه گشا باشد بماند! ولی نشان دهنده یک قضیه است همانا راه حل سوم دروغین مجاهدین ودر واقع تلاش آنها نه برای یک راه حل صلح آمیز بلکه جنگ طلبانه ونشان میدهد که مجاهدین بدلیل تکیه به راه حل نظامی میتوانند تنها نجات خود را بویژه در شرایط فعلی عراق در یک درگیری نظامی بین آمریکا وایران ببینند!

البته این اولین بار نیست که رهبری مجاهدین شعاری میدهد که در عمل در پی برعکس آن است. در زماان جنگ بین ایران وعراق نیز شعار صلح وآزادی میدادند ولی از زمانی که رهبری مجاهدین به عراق فرار کرد وبا صدام متحد استراتزیک شد تا آنجا که رجوی در رابطه اش با صدام خود را برادر خونی او و منافع او را منافع خود میداند شعار صلح میدادند ولی در پی تیز کردن تضادهای رژیم ایران ورژیم صدام حسین بودند چرا که دقیقا ارتش آنها نطفه حرامزادگی اش در اتحاد استراتزیک با یک دیکتاتور گذاشته شده بود که نبایستی هرگز با رژیم ایران کنار آید چون برای زندگی درشکافهای مجاهدین یک زیان استراتزیک محسوب میشد ودقیقا به تضادها بین دورژیم دامن میزدند تا با خونریزی که ازجوانان ایرانی وعراقی در میدان جنگ میشود سیاستهای رجوی به پیش برود. اینگونه است که امروز هم همان سیاست را دارند در حرف ودر کلام –البته مخالفت نمیکنند-بلکه دخالت نظامی خارجی را رد میکنند! ولی در عمل همه کار میکنند حتی کارهائی که مامور پنتاگون درتلویزیون آلمان در برنامه مونیتور این گونه بیان میکند:مجاهدین برای ما کارهائی میکنند که ما از انجام آن شرم داریم.

پس در یک کلام مجاهدین میتوانند که سر در زیر برف کنند وفکر نمایند که کسی آنها را نمیبیند ویا مردم اینقدر ساده هستند که نفهمند که چه سیاست ضد مردمی را رهبری مجاهدین به هزینه جنگ بر علیه مردم ایران به پیش میبرند تا بتوانند خود را نجات دهند. ولی رهبری منفور مجاهدین اکنون از زمان جنگ ایران وعراق دستهایشان روتر شده است وجهره شان منفورتر!

علی شمس

 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا