محمد آتابای

مسئول انجمن نجات استان گلستان. از خانواده های اعضای فرقه رجوی. فعال در عرصه افشای ماهیت فرقه تروریستی رجوی


دکمه بازگشت به بالا