بازخوانی نکات کلیدی درگفتگوهای لورنس باتلر باسران فرقه تروریستی رجوی

گزارش لورنس جی باتلر دیپلومات کارکشته ومشاور ژنرال لویی آستین فرمانده ارشد نیروهای امریکایی درعراق درروزنانه نیویورک تایمز پس از هفت بار گفتگو با سران فرقه رجوی بخوبی نشان می دهد که امریکا درآخرین تلاش های انسانی خود درمسیر کمک به جمع آوری مسالمت آمیز اسارتگاه عراق جدید ناموفق بوده است. گرچه دراین گزارش تنها اشاره های کوتاه به مسائل مورد گفتگوگردیده است ولی درهمین نکات مورد اشاره حقایقی بسیار نهفته است که می توان آنها را بعنوان موضع گیری صریح و روشن امریکا دربرابرفرقه تروریستی رجوی به شمار آورد _ نکات مهم دراین گزارش عبارتند از: یکم _ گوشزد نمودن امریکا به فرقه رجوی مبنی براینکه دولت امریکا حق حاکمیت دولت عراق بر این تکه اشغال شده رابه رسمیت شناخته و به آن احترام می گذارد و بهمین دلیل هیچ گونه قدرتی مبنی بر دخالت در امور داخلی آن کشور را ندارد. دوم _ اعلام انحلال تشکیلات فرقه تروریستی رجوی تنها کلید ورود به حل مسالمت آمیز این معضل می باشد. سوم _ هیچیک از قوانین بین المللی شامل حال یک گروه مزدور و تروریستی خلع سلاح شده نمی گردد و اعضای این گروه درشرایط کنونی در شرایطی ازجهت قوانین عراق و کنوانسیون های جهانی " بدون تعریف " محسوب می گردند. چهارم _ نیروهای امریکایی درحال ترک عراق هستند واین آخرین فرصت برای گفتگو برای حل مسالمت آمیز این معضل می باشد پنجم _ درصورت عدم پذیرش طرح امریکا مبنی بر انحلال وجابجایی از طرف این فرقه مسئولیت هرنوع چالشی درآینده بین دولت و ارتش عراق با اسیران محبوس در این قلعه مستقیما بعهده سران این گروه خواهد بود. ششم _ به هاوایی فکر نکنید چون ممکن است از گوانتانامو سردرآورید. آب درخوابگاه مورچگان……. گزارش باتلر پس از هفت بار گفتگو باتروریست ها اما همانگونه که از پیش مشخص بود آبی بود که به لانه مورچگان ریخته شد _ سران فرقه رجوی از این گزارش دچار یاس و درهم ریختگی گردیدند _ درابتدا تنی چند قلم به مزدان ومواجب بگیران را به مخالفت بااین گزارش گسیل نمودند و سپس خود به میدان آمده واین گزارش را که گوشه ای از طرح امریکا برای جمع آوری اسارتگاه عراق جدید بود را مردود شمردند. گرچه اکنون حدود یک ماه از گزارش باتلر می گذرد حمله به نامبرده توسط مواجب بگیران فرقه رجوی همچنان ادامه دارد _ این قلم به مزدان درنهایت درماندگی وشکست وعصبیت دیپلومات امریکایی را به " مزدوری برای حکومت ایران! " متهم نموده اند. از این گریه وزاری وگلایه وشکایت وتهمت های ابلهانه قلم به مزدان فرقه رجوی که بگذریم _ مریم قجر پس از مدتی سکوت مرگ آور به میدان آمد و ضمن مخالفت باطرح جابجایی واخراج فرقه رجوی درعراق و اعلام توقف روند گفتگو _ مسئولیت هر اتفاقی برای اسیران رابه گردن سازمان ملل و دولت امریکا انداخت! چنین تهدید های توخالی و بی پشتوانه فرقه رجوی به خوبی نشان می دهد که " گفتگو با سران فرقه رجوی " جهت حل مسالمت آمیز وجود غیرقانونی شان درکشور عراق بیهوده وبدون نتیجه خواهد بود چراکه اصولا تروریست ها با زبان گفتگو های سازنده بیگانه هستند و تنها زبان زور و فشار را فهم و درک می کنند. نمایان شدن آثار شکست فرقه رجوی درمسئله ارودگاه عراق جدید و لیست گروه های تروریستی هم اکنون دومسئله بین امریکا و سران فرقه رجوی وجود دارد که گرچه ظاهرا ربطی بهم ندارند ولیکن درگروه یکدیگرقرارگرفته اند این دومسئله عبارتند از حل معضل اسارتگاه عراق جدید ولیست تروریستی امریکا درمورد پروسه جمع آوری اسارتگاه عراق جدید به نظر می رسد مسئولین امریکایی آخرین رهنمود ها وهشدارهای خود رابه سران این گروه داده باشند _ گزارش لورنس جی باتلر به دولت امریکا پس از هفت بار گفتگو با سران این فرقه به خوبی نشان می دهد که دخالت امریکا به عنوان واسطه دراین مورد موفقیت آمیز نبوده است چراکه سران فرقه رجوی همچنان برماندگاری غیرقانونی خود درعراق اصرار می ورزند _ درچنین صورتی امریکا هیچ راهی جز اعلام هشدار و قطع گفتگو و کشیدن پای خود از چگونگی جمع شدن این پایگاه تروریستی ندارد _ طبیعی است که درصورتیکه سران فرقه همچنان از پذیرش طرح امریکا خوداری نمایند مسئولیت هرگونه حل غیر مسالمت آمیز جمع شدن این اردوگاه تروریستی بجا مانده از دوران صدام بعهده آنها خواهد بود. این یادآوری نیز لازم است که حمایت غیرحقوقی وغیرقانونی امریکا از این گروه تروریستی طی سال های 2003/2008 می تواند بعنوان اتهام پشتیبانی از یک گروه منفور و تبهکار تروریستی با قابلیت طرح درمراجع قضایی بین المللی به حساب آید. ابقای فرقه تروریستی رجوی درلیست سیاه وزارت امور خارجه امریکا بسیاری از علائم و شواهد نشان می دهند که فرقه تروریستی رجوی علیرغم هزینه کردن میلیونها دلار از دستمزدهای مزدوری برای صدام وسرازیر کردن آنها به جیب امریکا یی ها جهت فشار به دولت امریکا جهت خروج ازلیست تروریستی دراین راه نیز باشکست مواجه گردیده باشد _ گرچه قرار است به زودی وزارت امور خارجه امریکا نظرخود درباره ابقا ویا عدم ابقای نام ننگین این گروه تبهکار از لیست گروه های تروریستی را اعلام نماید ولیکن باتوجه به گزارشات منتشر شده ازافشای خرید نمایندگان کنگره امریکا توسط فرقه رجوی و موضع گیری های گاه و بیگاه مسئولین امریکایی درمورد این گروه تروریستی طی ماه های اخیر چنین می توان پیش بینی کرد که لابی گری های این فرقه نیز توام با نتیجه دلخواه این گروه نبوده و دولت امریکا همچنان این گروه را درلیست ترور ابقا نماید.
بنابراین همه شواهد و علائم نشان می دهند که فرقه تروریستی رجوی درحالت انهدام و فروپاشی کامل قرارگرفته ودر اینده نه چندان دور امریکا سرکرده فراری این فرقه را همچنان اربابش صدام از مخفی گاه اسکان داده شده اش بیرون کشیده وتحویل مراجع قضایی عراق بنماید. نتیجه = همه علائم حیات فرقه مزدور رجوی از بین رفته وهم اکنون درزیر چادر اکسیژن آخرین نفس های قبل از مرگ را می کشد _ چنین شرایط وخیمی نتیجه بیش از سه دهه خیانت وجنایت ومزدوری و کشتار و ترور است.
فرقه تروریستی رجوی یک خطر بزرگ برای جامعه متمدن جهانی است خطری همانند سازمان القائده وطالبان است و به همین دلیل است که این گروه درتمامی کشورهای متمدن بعنوان یک گروه خطرناک تروریستی شناخته گردیده وحق هیچگونه فعالیتی ندارد _ امریکا _ کانادا _ استرالیا وکلیه کشورهای اروپایی کلیه فعالیت های این گروه را دقیقا زیرنظر داشته و وجود این گروه را بعنوان خطر بالقوه ارزیابی نموده اند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا