خواسته ی خانواده ها در تجمع اعتراضی شان در مقابل سفارت انگلیس

بواسطه پشتکار و شور و ذوق خانواده های اعضای دربند فرقه رجوی البته با هماهنگی وکنترل دفاترانجمن نجات شهرستانها، درهمین ایام درگرمای طاقت فرسای مردادماه 1387، شمارکثیری ازخانواده های دردمند و چشم انتظار از اقصی نقاط ایران بطورخودکاروخودجوش درواپسین دقایق همایش دفترمرکزی انجمن نجات تهران با شعار” تروریست خوب و بد ندارد” سیل آسا بسوی محل سفارت انگلیس درتهران سرازیرشدند وبسان پتک برکارکنان سفارت فرود آمدند وفریاد برآوردند که جاسوسی ونیرنگ ودغل وحمایت ازفرقه تروریستی مجاهدین بخاطرمنافع زودگذرسیاسی بس است وبیش ازاین با زندگی عزیزان دربندمان درپادگان اشرف بازی نکنید وازآنان درراستای به ثمررساندن خطوط استعماری انگلیس استفاده ابزاری نکنید!

درآن مقطع دولت بدنام انگلیس درضدیت با نظام ومردم ایران وبه اقتضای مصالح ومنافع زودگذردراستفاده ازوجود سازمان مضمحل شده مجاهدین، نام سازمان راازلیست گروههای تروریستی خط بطلان کشید شاید که به اهداف ضدایرانی خود رسیده وفرقه مطرحه نیزگمان میکرد که ازاین وادی آبی برایش گرم خواهد شد!؟ عجب تقارنی که دقیقا سه سال بعد آن ماوقع در ایام مردادماه امسال صدای درگلومانده خانواده های رنجدیده اعضای غافل و دربند اشرفی درصدای شهروندان انگلیسی علیه دولتمردان سرکوبگرانگلیس به آسمان رفت وکوس رسوایی تروریستها وحامیان آنان را موجب شد.
باشد تا درچشم اندازی نه چندان دوربه همت همین خانواده های غیورشاهد نیست ونابودی تروریستها وحامیان بدنام آنان توام با رهایی و بازگشت اعضای ناراضی دربند پادگان اشرف به دنیای آزاد وکانون گرم وپرمهرخانواده باشیم. بد نیست که برای یادآوری وتجدید خاطره به یک گزارش ازانجمن نجات گیلان ازهمان اجتماع خانواده ها درمقابل سفارت انگلیس درمرداد 87 نظری داشته باشیم تا تقارن آن اجتماع وشورش شهروندان انگلیسی را به فال نیک بگیریم که لاجرم بی حکمت نبوده و نخواهد بود. اجتماع بزرگی ازخانواده های اعضای دربند مجاهدین دراعتراض به تصمیم دولت انگلیس
بدنبال تصمیم اخیردولت بدنام انگلیس مبنی برخارج نمودن اسم مجاهدین ازلیست گروههای تروریستی که اهداف مشخص سیاسی علیه ایران اسلامی را بدنبال داشت، خانواده های کثیری ازاعضای دربند کمپ اشرف ازجمله خانواده های گیلانی که عزیزانشان درکمپ اشرف به اسارت فکری وجسمی فرقه رجوی درآمده اند ودردستگاه مغزشویی والقاعات فرقه ای ازواقعیات دنیای بیرون بی اطلاع هستند، درمقابل سفارت انگلیس درتهران تجمع اعتراضی داشتند.

علی پوراحمد مسؤل انجمن نجات گیلان درادامه مخابره خبرافزود:
این اجتماع بزرگ درروزدوشنبه بتاریخ 7/5/87 درمقابل سفارت انگلیس درتهران برگزارشد که خانواده های اسیران کمپ اشرف ضمن محکوم کردن اقدام رذیلانه دولت انگلیس درحمایت ازتروریسم اعلام داشتند که دولت انگلیس درباره ادامه حضوراعضای اغفال شده گروه مجاهدین مسؤل است وبایستی پاسخگوی عواقب این تصمیم وازسرگرفتن فعالیتهای تروریستی سازمان مجاهدین باشد.
لازم به ذکراست که بعدازسقوط رژیم دیکتاتوری صدام حسین، حامی تمام عیارعملیات تروریستی مرزی وبرون مرزی مجاهدین ومتعاقب آن خلع سلاح وازهم پاشیدن شدن سازمان، اعضای دربندفرقه رجوی ازفرصت به دست آمده ودریک فضای به نسبت آرام وبه دورازکنترل والقاعات فرقه ای، برای ادامه زندگی تصمیم بازگشت به ایران وکانون گرم خانواده خویش راگرفتند که ازتعداد 1000 نفرازبازگشته ها، به تعداد 30 نفرازاستان گیلان بودند که هم اکنون مثل سایرشهروندان به زندگی خود مشغول هستند.
اما دولت انگلیس دریک حرکت رذیلانه بخاطرمنافع زودگذرسیاسی خود و به گمان واهی خود درضربه زدن به دولت وایران اسلامی، با خارج نمودن اسم سازمان ازلیست تروریستی ومشروع بخشیدن به تروریسم، دست سازمان را درادامه عملیات تروریستی بازگذاشت که البته عناصراصلی این عملیات خرابکارانه استفاده ابزاری ازاعضای دربند مغزشویی شده می باشد که خانواده های آنان ازاین امربشدت نگران هستند وهدف عمده اجتماع درمقابل سفارت انگلیس محکوم کردن دولت انگلیس درحمایت ازتروریسم مجاهدین بوده است.
اجتماع کنندگان با سردادن شعارهایی مانند « تروریست خوب وبد ندارد»، «ملاقات آزادانه حق مسلم ماست »، « مرگ برانگلیس – مرگ بررجوی » وهمچنین با صدورقطعنامه ای ضمن حمایت وتقدیرازاقدام خیرخواهانه دولت مردمی عراق دربه کنترل گرفتن کمپ اشرف،‌خواهان ملاقات ودیدارآزادانه با فرزندانشان بدورازالقائات فرقه ای شدند تا که بتوانند با این دیدارها، آزادی عزیزانشان را درآینده ای نه چندان دور محقق سازند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا