ملاقات نماینده انجمن ایران پیوند با آقای” یوس د مه یر” نماینده پارلمان فلامان بلژیک

روز سه شنبه سیزدهم سپتامبر 2011 آقای کریم حقی به نمایندگی از طرف انجمن ایران پیوند با آقا " یوس د مه یر " نماینده پارلمان فلامان از حزب دمکرات مسیحی دیدار و گفتگو کردند. اقای " یوس د مه یر " مابین سالهای 1995 تا 2009 نماینده پارلمان بلژیک بوده و همچنین عضو شورای شهر سنت نیکلاس و عضوین در کمیسیون آموزش و پرورش را بر عهده داشته اند. در این ملاقات که بیش از دو ساعت به طول انجامید؛ آقای حقی به طور مشروح وضعیت حاکم بر اردوگاه اشرف و اهداف رهبری فرقه رجوی از حفظ مناسبات کنونی اردوگاه و رنج و استثمار تحمیل شده بر اعضای گرفتار در اردوگاه را تشریح کردند. اقای " د مه یر " که به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بودند از اینکه اطلاع رسانی جامع و کاملی در مورد کمپ اشرف نمی شود و ایشان تا قبل از این ملاقات تنها از کانال فرقه رجوی اخبار و اطلاعات دریافت می کردند انتقاد کردند. طی این ملاقات اسناد و مدارک متعددی در اختیار آقای " د مه یر " گذاشته شد و ایشان قول دادند موارد ذکر شده را از نماینده فرقه رجوی پیگیری و دنبال کنند و همچنین کمک کنند تا انجمن ایران پیوند بتواند با سایر نمایندگان و سیاستمداران بلژیکی ملاقات نموده و راه کار کمک به انحلال مسالمت آمیز کمپ اشرف مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

خروج از نسخه موبایل