اثبات شکست فرقه رجوی با حمله علیه فعالین حقوق بشر و جداشده ها در ژنو

در سایتها خبر حمله چماقداران فرقه رجوی علیه فعالین حقوق بشر در ژنو را می خواندم که یاد این شعر افتادم که می گوید:
اصل بد نیکو نگردد چونکه بنیادش کج است این شعر دقیقاً مصداق فرقه رجوی است. فرقه رجوی با حمله علیه فعالین حقوق بشر در ژنو و جدا شده ها فقط و فقط شکست خودش را به اثبات می رساند. رهبر در سوراخ خفته فرقه (مسعود رجوی) در نشست های عمومی در قرارگاه باقرزاده که اهدای صدام حسین بود و گرداننده نشست خودش بود گفت: (اگر شکست خوردیم، کشتن جداشده ها اولین کاری هست که باید انجام بدهیم. و اضافه کرد پول و سلاح از من و چکاندن ماشه و کشتن جدا شده ها و منتقدان از شما.) سال 2011 رو به پاپان می رود و به همراه آن ضرب العجل دولت عراق جهت انحلال و برچیدن اسارتگاه اشرف درحال سپری شدن است. در همهمه فروپاشی کاخ پوشالی و خیالی فرقه رجوی و در میان این همه بدبختی هایی که از زمین وآسمان به دلیل سیاست های غلط و عدم تطبیق پذیری مسعود و مریم رجوی با واقعیت های سیاسی، اجتماعی، بر سر آنها فرو می ریزد ولی مسعود و مریم رجوی باز هم بجای حل مسائل و مشکلات و درد بی درمان خودشان، به دنبال جداشده ها و منتقدین خود راه افتاده و به پاچه گیری آنها مشغول می باشند راستی مشکل مسعود و مریم رجوی بر سر چیست؟ شاید فکر می کنند که با فرستادن چماقدارانشان و با فحاشی و تهاجم فیزیکی دهان افراد جداشده و فعالان حقوق بشر بسته می شود، اگر اینطور فکر می کنند باید به مسعود و مریم رجوی گفت آن زمان که ما در داخل تشکیلات در حصار و زندان بودیم دهانمان بسته نشد ولی حالا که در دنیای آزاد زندگی میکنیم می خواهی که کسی سخن نگوید و اسرار هویدا نکند؟ باید هم اینچنین فکر کنید چون در ذهن علیل شما عقل و منطق جایی ندارد مسعود و مریم رجوی، مایلم تا در باره ی مفاهیمی چون ترور و اقدامات ستیزه جویانه نکاتی را یادآوری کنم شاید با تامل در آن، از پارادوکس شگفت انگیزی که ذهنیت تان را بشدت آزار می دهد رهایی یابید و بیش از این به تحرکات نابخردانه، رسوا کننده و حماقت آمیز دست نزنید. ترور (Terror) و ترورگری (Terrorism) در لغت در زبان فرانسه به معنای هراس و هراس افکنی ست. در سیاست به رفتارها، کنش های خشونت آمیز و غیر قانونی برای سرکوبی مخالفان سیاسی و ترساندن آنها ترور می گویند. و نیز کردار گروههای سیاسی که برای رسیدن به هدف های سیاسی خود دست به اعمال و کارهای خشونت آمیز و هراس انگیز میزنند، ترور نامیده می شود. فاشیسم به جریان های و گروههای سیاسی اطلاق می گردد که در آن یک گروه انحصار قدرت را در دست داشته باشد و یک رهبر عقیدتی با ویژگی های فرهمندانه یا کاریزماتیک (Charisma) و با قدرت دیکتاتوری بر آن گروه و دسته، رهبری و اعمال قدرت کند. یکی از وجوه فراگیر و عام فاشیسم بهره گیری از خشونت در اشکال گوناگون به ویژه به کار بردن ترور، تهدید و سر انجام حذف فیزیکی مخالفان و منتقدان است. در این میان توهین، حمله و هجوم به عناصر سیاسی منتقد و معترض به کمک دسته های اوباش درخیابانها و تهدید به مرگ آنان از مصادیق عینی رفتار فاشیستی ست. مسعود و مریم رجوی، حال با دقت و تعمق در توضیح مفاهیم سیاسی ذکر شده چگونه می توان رفتار ستیزه جویان دار و دسته ی مسعود و مریم رجوی در آزار و تهدید به ترور فعالین حقوق بشر و جداشده ها در ژنو را توجیه و درک نمود وقتی مریم رجوی در مواجه شدن با برخی پارلمانترها و سیاستمداران اتحادیه اروپا از ضرورت رعایت حقوق بشر حرف ها می زنید و شعار عوافریبانه می دهند باید باور کنید که،ناخشنودی از رفتار ستمگرانه و ستیزه جویانه ی نیروهای حرفه ای و تبهکار فرقه رجوی در آزار و سرکوبی منتقدین قانونی و منطقی آن هم در جوامع توسعه یافته و در میان بهت و ناباوری شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا که بر اساس اصول و ضوابط دموکراتیک اداره می شوند، انگیزه های اصولی و انتقاد از دارودسته رجوی را به مثابه ی یک فرقه ی سیاسی خشن و تروریستی در ذهنیت افکار عمومی، اندیشمندان و سیاستمداران هوادار رعایت حقوق بشر، پایه ریزی می کند من با شناختی که از این فرقه دارم فکر نمی کنم که این اقدام تروریستی علیه فعالین حقوق بشر در ژنو یک عمل خود به خودی و یا فردی باشد بلکه سناریو از طرف سران فرقه نوشته شده و به اجرا کننده دستور تشکیلاتی داده شده که آنرا به انجام برساند و این تصمیمات هم مشخص است که کجا گرفته می شود (اوورسوراواز) مرکز فرماندهی فرقه در اروپا فرقه رجوی به خاطر داشتن ماهیت وساختار فرقه گرایانه نمی تواند و نمی خواهد از خشونت و ترور دست بردارد. هموطنان، ارگانهای اروپایی، ارگانهای بین المللی
همانطور که اطلاع دارید ما جدا شده ها قربانیان خشونت و تروریسم هستیم و با پشت سر گذاشتن صدها مانع و خطر توانسته ایم خود را به کشورهای آزاد و دمکراتیک برسانیم اما باز هم در اینجا مورد تهدید و آزار قرار می گیریم.
بله فرقه رجوی در مقابل افشاگری های فعالین حقوق بشر در ژنو و جدا شده ها هیچ حرفی جز تهدید و حذف فیزیکی ندارد و به همین خاطر اوباش و تروریستهای خود را به صورت افسار گسیخته روانه خیابانهای اروپا کرده تا فعالین حقوق بشر در ژنو و جداشده ها و قربانیان فرقه که شاهدان زنده جنایت و خیانت مسعود و مریم رجوی هستند را از صحنه حذف کنند. به همین خاطر و با وجود این تهدیدها لازم می بینم ضمن محکوم کردن این عمل تروریستی فرقه رجوی در رابطه با حمله علیه فعالین حقوق بشر در ژنو به اطلاع ارگانهای امنیتی کشورهای اروپایی برسانم که با برخورد قانونی با عوامل تروریستی فرقه رجوی اجازه ندهند سران این فرقه از آزادی و دمکراسی کشورهایشان برای پیاده کردن اعمال تروریستی خود سوء استفاده کنند و من از این طریق اعلام می کنم که بکار گیری هر گونه عمل تروریستی و خشونت آمیز روی افراد فعالین حقوق بشر در ژنو و جدا شده از فرقه رجوی باید محکوم گردد وتامین امنیت این افراد طبق قانون هر کشور متوجه همان کشور می باشد. ما جداشده ها در مقاله های خود یاد آوری کرده بودیم که اعزام مزدوران اجیر شده برای به سکوت کشاندن فعالان حقوق بشری و جداشده ها راه به جایی نخواهد برد و تهدید کردن جداشده ها راه درست واصولی و منطقی نمی باشد ولی متاسفانه گوش مسعود و مریم رجوی بسته و نمی خواهند این واقعیت را بپذیرند. مگر فعالان حقوق بشر و جداشدگان چه کرده اند که اینطور مریم رجوی را بیقرار کرده که ایشان مجبور به کنار زدن نقاب فریبنده دمکراسی خواهی!!!! و ازادیخواهی!!!! خود شدند و دقیقا همان کاراکتر و ماهیتی را که در پادگان اشرف در نشستهای، دیگ،دیگچه،طعمه، عملیات جاری، غسل هفتگی و…………از خود نشان میدادند که شامل ضرب و شتم،توهین، فحاشی، تف کردن، زندانی کردن، و در نهایت به دست مامورین اطلاعاتی صدام حسین افتادن و به ابوقریب رفتن و استرداد به ایران بود را در اروپا الگو برداری می کنند. اما ما جدا شدگان و فعالان حقوق بشر همیشه اعلام کرده ایم که اما در هر مناظره ای هستیم تا مردم قضاوت کنند و تصمیم با مردم است تا تشخیص دهند که خائن واقعی کیست ما برخلاف این فرقه تروریستی رجوی خواهان ازادی فکر وعقیده هستیم در دنیای امروز همه چیز قانونمند است و ما هم تابع قانون واجرای ان، من ضمن محکوم کردن این اقدام بی شرمانه تروریستی معتقد هستم اقدامات تروریستی و خشونت طلبانه فرقه رجوی قادر به وادار کردن مخالفان به سکوت و گوشه گیری نیست بلکه باعث هرچه رساتر شدن این صدا ها میشود مسعود و مریم رچوی فکر میکنید اروپا هم عراق است و اسارتگاه اشرف، که هر صدای مخالفی را در نطفه خفه کنید، بکشید و به زندان بیاندازید. بر اساس تجربه عینی و بودن در مناسبات این فرقه و با تاکید مکرر بگویم که این فرقه تروریستی رجوی ماهیتی به جز خشونت و ترور راه دیگری برای بقاء بلد نیست و از همین عملکرد های خشونت بارش در کشورهای ازاد اروپایی نسبت به منتقدان و جدا شده هایش می شود فهمید که در داخل مناسبات بسته اش در اسارتگاه اشرف چه اعمالی در مورد اعضاء ناراضی انجام گرفته و اکنون نیز ادامه دارد. مسعود و مریم رچوی معنای ازادی و دمکراسی که در تریبونهای اروپا و امریکا مستمرا و بی وقفه از ان دم میزنید چیست حمله و ضرب وشتم و هتاکی، به افرادیکه خود سالیان عمر و جوانی و هست و نیست خود را برای کلمه مقدس ازادی و دمکراسی فدا کرده اند، پیام ازادی و دمکراسی شما برای مردم ایران است. مسعود و مریم رجوی امیدوارم فرصتی بشود تا تاریخ شفاهی فرقه رجوی و آنچه برای جذب، حفظ و کنترل نیرو و همچنین پول انجام دادید و آنچه که بر سر کسانی که میخواستند جدا شوند آوردید نوشته و تنظیم گردد. در این خصوص صدها و بلکه هزاران شاهد زنده در داخل یا خارج از کشور وجود دارند که هر کدام داستان ها دارند در همین رابطه از مسئولان و سیاستمداران اروپائی میخواهم که نسبت به این فرقه خطرناک هوشیار باشند و نگذارند خاک کشورشان جولانگاه تروریستها و چماقداران فرقه رجوی شود هیچ حقیقتی در پس پرده باقی نمانده و نمی ماند روزی که مسعود و مریم رجوی فرمان کشتن مخالفین و منتقدان داخل فرقه را در اسارتگاه اشرف صادر میکردند فکرنمی کردند که صدام حسین هم میرود به همین دلیل تا توانستند زدند وکشتند و زندان به راه انداختند و حالا روز پاسخ گوئی انهاست مجرمین واقعی باید به دادگاه کشانده شوند و باید پاسخ دهند تا معلوم شود که فرمان قتل مخالفین و جداشدگان از فرقه رجوی را چه کسی صادر کرده است و معلوم شود که در زندان های درون اسارتگاه اشرف چه گذشته است و چه خونهائی انجا برزمین ریخته شده است و تا معلوم شود که پول های اهدائی صدام حسین به کدام خزانه و به کدام حساب ریخته شده است و باید پاسخ دهند که ……..بعد از ان میتوان گفت که خائن کیست و مزدورکیست و قاتل کیست و شکنجه گر کیست؟ خدا را شکر که ما جداشده ها مثل مسعود و مریم رجوی در صف وطن فروشی ؛ جاسوسی؛ مزدوری ؛ در صف خائنان به خدا و خلق ؛ در صف شکنجه گران فرقه؛ خود فروشان سیاسی ؛ در صف شارلاتان باز هایی مثل مسعود و مریم رجوی ؛ پا بوس امریکا و انگلیس و اسرائیل ؛ سرویسهای جا سوسی ؛ در پی ارباب یابی و در صف حرمسراداران نه ایستاده ایم مسعود و مریم رجوی باید بدانند که دوران عوام فریبی و نیرنگ در عراق به پایان رسیده است و با ملیونها حامی عراقی! و حمایت میلیونی مردم ایران! در داخل و خارج کشور، دیگر نیازی نیست که از دیدن ما چند "جداشده " در مخفیگاهتان نماز وحشت بخوانید و حکم قتل ما جداشگان را صادر کنید.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا