در حاشیه جلسه وزیران امورخارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل

همزمان با نزدیک شدن اولتیماتوم دولت عراق برای پایان بخشیدن به پرونده “مجاهدین خلق” درعراق تا پایان سال جاری میلادی و بستن پادگان اشرف – که بیش از سه هزار تن از عناصر فرقه مجاهدین را در خود جای داده است – رایزنی ها از داخل و خارج عراق برای احترام به موازین بشردوستانه و قوانین بین المللی در تعامل با ساکنان این پادگان بالاگرفته است. از یکطرف مقامات عراقی از جمله مقامات استان دیالی که قرارگاه اشرف در آن استان واقع است، تاکید دارند که ساکنان قرارگاه از تمامی حقوق بهره مند بوده و به بهترین خدماتی که حتی شهروندان عراقی نیازمند آن هستند، دسترسی دارند واینکه تصمیم اتخاذ شده توسط دولت مرکزی عراق دررابطه با اخراج فرقه مجاهدین خلق از این کشور، مناسب بوده و این تصمیم مورد تایید و حمایت حکومت محلی در دیالی نیزمیباشد. ازطرف دیگر رهبری مجاهدین با بکارانداختن تمامی توان تشکیلاتی و لابیستی خود در خارج ازکشور بخصوص در اروپا وبا تکیه بر ارتجاعی ترین جناحهای سیاسی سعی میکند در تصمیم دولت عراق خلل ایجادکرده و زمان تخلیه نهایی اردوگاه اشرف را به عقب بیاندازد. درجلسه وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه اول دسامبر 2011 در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، که دررابطه با بررسی میزان و نحوه ارتباط شان با جمهوری اسلامی ایران برگزار میشود، مسئله قرارگاه اشرف نیز از طرف لابی مجاهدین دردستور کار فرعی آن قرار گذاشته شده است. در همین رابطه روز جمعه 25 نوامبر 2011 جلسه ای مشورتی با حضور تعدادی از مسئولین دولتی آلمان و نماینده کانون آوا در برلین برگزارشد. در این جلسه راهیابی درباره رسیدگی به مشکل کمپ اشرف در عراق، شرایط فعلی حاکم بر این اردوگاه و دلیل اصراررهبری فرقه رجوی برحفظ مناسبات غیرانسانی کنونی مورد بحث قرارگرفته بود. بدلیل حساسیت موضوع، روز چهارشنبه 30 نوامبر در آستانه جلسه وزیران امورخارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل جلسه دیگری بدعوت مقامات مسئول دولتی کشورهای آلمان، فرانسه واتریش در مقراین اتحادیه با حضور هیئتی از کانون آوا انجام پذیرفت. آقای مهندس راستگو به نمایندگی از طرف جداشدگان فعال سازمان مجاهدین، در این جلسه شرح کاملی در مورد نقض حقوق بشر و قطع کامل ارتباطات انسانی در اردوگاه اشرف را به استحضار مقامات مسئول اتحادیه اروپا رساند. سئوالات و موضوعات مطرح شده از طرف هیئت اتحادیه اروپا بشرخ زیر می باشند: 1- این فرقه مسئول کشتار بسیاری از افراد بی گناه در داخل ایران و همچنین در داخل عراق شناخته میشود. 2- این فرقه مسئول نقض اولیه ترین حقوق انسانی اعضای خود شامل زندان و شکنجه و قتل و از همه مهمتر کنترل ذهن و مغزشوئی می باشد. 3- خانواده های اعضای مجاهدین مستقر در اشرف، با پایداری و مقاومت چشمگیر ازدوسال پیش به تحصنی قدرتمند در برابر طلسم فرقه ای رجوی دست زده و قصد دارند تا رسیدن به مقصود یعنی کسب خبر از عزیزانشان و اطمینان از اینکه آنان در سلامت جسمی و روانی کامل به سر برده و به اراده و اختیار خود در پادگان فرقه ای اشرف مانده اند دست از تحصن و مطالبات خویش بر ندارند. 4- حداقل خواست این خانواده ها ملاقات با عزیزانشان می باشد. 5- سرنوشت افراد اسیر در اشرف بعد از انحلال اردوگاه؟ 6- ساکنان کمپ اشرف درسازمانی زندگی می کنند که از طرفی توسط ساختار قوی فرقه ای و ازطرف دیگر حول کیش شخصیتی رهبران، مسعود و مریم رجوی، به بند کشیده شده اند. آنها ازده هاسال پیش تاکنون رابطه شان با دنیای خارج بخصوص با خانواده هایشان قطع شده است تا کاملا زندگیشان در خدمت سازمان باشد. بسیاری از این افراد با تکنیکهای معمولی این زمان به روز نیستند. حتی از موبایل و اینترنت هم چیزی نشنیده اند. آیا می توان این افراد را از “جهان شان ” به یکباره بیرون کشید و به عنوان پناهنده به یک کشور خارجی و دنیای نا آشنا پرت کرد؟ این باعث می شود که آنها بیشتر به سازمانشان بچسبند. 7- کمیساریای عالی سازمان ملل اخیرا اعلام کرده است که جهت انجام تعیین وضعیت پناهندگی افراد کمپ اشرف، مصاحبه فردی در خارج از حوزه نفوذ سازمان مجاهدین با اعضای این سازمان انجام خواهد داد. حتی دولت عراق نیز حمایت خود را از این رویکرد نشان داد. کانون آوا پیشنهادمی کند که در طول انجام این مصاحبه ها امکان تماس افراد با خانواده هایشان فراهم شود. 8- با قبول این فرض که حدود 70 درصد از افراد مستقر در کمپ اشرف تنها به خاطر فشار وتحت نفوذ بودن توسط سازمان مجاهدین و برخی حتی برخلاف اراده شان در اردوگاه اشرف مجبور به سکونت هستند، توصیه پیشنهادی ما در مورد امکان تماس افراد با خانواده هایشان می تواند بخش بزرگی از مشکل را حل کند. دیگر لازم نیست این افراد به اروپا بیایند و مشکل بزرگی از اروپائیان حل خواهد شد. 9- صلیب سرخ جهانی در سال های اخیر امکان بازگشت صد ها نفر از جداشدگان را به ایران فراهم ساخت. تا کنون هیچ گزارشی ازاذیت و آزار این افراد توسط مقامات ایرانی منتشر نشده است. 10- شنیده می شود که سازمان مجاهدین خلق در در حال اقدام برای “تخلیه” افرادی که مورد تعقیب قوه های قضائیه عراق و ایران هستند، از کمپ اشرف به طور غیرقانونی از طریق ترکیه به اتحادیه اروپا می باشد. بقیه اعضا در اشرف قراراست قربانی مبارزه بر علیه ارتش عراق بشوند تا سازمان بتواند شهیدنمایی کند. 11- برای جلوگیری از این خونریزی ها، به اعتقاد ما لازم است به ساکنان اشرف امکان تماس با خانواده هایشان و “جهان واقعی” خارج از سازمان و خارج از دروازه های اردوگاه اشرف داده شود و در نتیجه گزینه ای بجای یک جنگ خونین به ساکنان اردوگاه اشرف ارائه شود. ما می خواهیم که ساکنین قرارگاه اشرف این فرصت را درک کنند که آنها می توانند برای خود تصمیم بگیرند که آیا آنها می خواهند نزد خانواده های خود در میهن بازگردند، درخواست پناهندگی در کشورهای ثالث بکنند ویا بخواهند در اشرف همراه با سازمان باشند. 12- مطمئنا ضروری خواهد بود تعداد معینی از افراد در اتحادیه اروپا پذیرفته شوند، ما از تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا می خواهیم تا وظیفه انسانی خود را در پیداکردن راه حل انسان دوستانه برای این مشکل انجام بدهند، ولی برای اینکه نفوذ سازمان مجاهدین از روی ساکنان اشرف برداشته شود، لازمه آن اینست که آنها را به خانواده هایشان متصل کنند وبه آنها نشان بدهند که واقعیت ها جوردیگری هستند نه آن طوریکه سازمان در طول چندین ده سال به آنها ارائه داده است. ازمدتها پیش شبکه ای از انجمن های جداشدگان ازمجاهدین، خانواده های ساکنان اشرف و سازمان های غیر دولتی مختلف، در همکاری با دولت عراق چند بار در گذشته به کسانی که خواستار جدایی از سازمان بودند و با ابتکار عمل خود از اردوگاه اشرف موفق به فرار شدند کمک کرده تا به خانواده های خود وصل شوند. این شبکه با کمیساریای سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در تماس است تا این راه را برای همه افراد ساکن قرارگاه اشرف متصور کند. درخاتمه جلسه هیئت کانون آوا آمادگی خود و دیگر جداشدگان فعال را جهت هرگونه کمک و یاری به حل انسانی قرارگاه اشرف به استحضار مسئولین اتحادیه اروپا رساند که مورد استقبال قرارگرفت. ضمنا بروشوری نیز در که رابطه با فعالیت خانواده ها بزبان آلمانی تهیه شده بود، تقدیم گردید. این بروشور در 7 صفحه رنگی حاوی گزارشی از فعالیتهای روزمره خانواده ها در جلوی کمپ اشرف می باشد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا