فرقه تروریستی مجاهدین ترور دانشمند هسته ای ایران را تکذیب میکند!!!

نقش مجاهدین درترور دانشمندان هسته ای جمهوری اسلامی ایران برکسی پوشیده نبود اخیراًهم ان بی سی آمریکا از قول یک مقام آمریکایی فاش کرده که مجاهدین به کمک آمریکا واسرائیل دانشمند هسته ای ایران را ترور کرده اند. متعاقباً سخنگوی فرقه تروریستی هم با دستپاچگی تلاش کرده که خبر مربوطه را تکذیب کند. باید به سران فرقه تروریستی مجاهدین یاد آوری کنم دیگرتلاش بیهوده شما برای سفیدسازی پرونده ننگین تان برعلیه ملت ایران هیچ فایده ای ندارد وشما محکوم به شکست و فنا هستید و بین ایران و ایرانیان دیگرهیچ جایی ندارید. چرا که ملت غیور ایران بیش از30سال است جنایتهای شما رو از نزدیک دیده اند و نوکری و سرسپردگی فرقه تروریستی مجاهدین تو این سی سال برای بیگانگان یک امرشناخته شده است و برای هیچ کسی پوشیده نیست شما در مزدوری برای دشمنان ملت ایران از تمام گروههای مزدور وطن فروش گوی سبقت را ربوده اید. در شرایطی که ملت ایران بعد از پیروزی انقلاب برستم شاهی تازه میخواستند نفس راحتی بکشند و روزهای بهتری داشته باشند شما به دنبال پست و مقام بودید و از آنجایی که درایران هیچ پایگاه اجتماعی نداشتید به قهروخشونت متوسل شدید وچهره کثیف خودتون رو برای خلق قهرمان ایران نمایان کردید. شما جنایتکاران بعد ازپیروزی انقلاب صدها تن از مسئولین جمهوری اسلامی ایران را ترور کردید و با افتخار اسم آن را با شیادی تمام گذاشتید عملیات مقدس و انفجارخشم خلق!!! شما وطن فروشان 8سال تمام در کنار نیروهای بعثی صدام برعلیه ملت شریف ایران جنگیده اید و با آب و تاب اخبارش رو منتشر میکردید و ازافتخارات رجوی خائن بود که بارها میگفت ارتش آزادی بخش در فروغ جاویدان چند هزار نفر از نیروهای ارتش و سپاه پاسداران رو از بین برده است. باید ازسران فرقه تروریستی سئوال کرد مگر یادتون رفته رجوی در یکی از نشست هایش با افتخار میگفت عکس ماهواره ای کاخ نیاوران را به صدام دادیم و خواستیم که بمباران کنند. و ما هم ازحق نگذریم این یکی را خیلی دقیق و درست میگفت چون از روز اول در منطق کثیف فرقه تروریستی مجاهدین خیانت و وطن فروشی و کشتن مرزبانان ایران وطن عزیزمان افتخار بوده است. باید بگم که برای فرقه تروریستی اصل اساسی همیشه نوکری برای بیگانگان بوده است چرا که اصلی ترین پایه استراتژی فرقه از روز اول در همراهی با بیگنگان بنا شده بود یک دورانی به عنوان ستون پنجم ارتش عراق عمل میکردند و بعد ازسرنگونی صدام هم رنگ عوض کردند و نوکری و حلقه بگوشی از نیروهای آمریکایی را برای بقای ننگین شان برگزیدند. من دراینجا لازم میدانم جهت یادآوری به سخنگوی فرقه تروریستی بگم که مگر یادتون رفته سال 2007 خانم مژگان پارسایی در یکی از نشست های جمعی باافتخار میگفت یک هلی کوپتر پر از اسناد سر بحث هسته ای ایران را به ژنرال پترائوس و ژنرال ادیرنو تحویل دادیم آیا این وطن فروشی برای بیگانگان نیست؟ چرابه خودتون زحمت میدهید آسمان و ریسمان روبه هم میبافید و خبر ترور دانشمند ایرانی را که خود مقامات آمریکایی فاش کردند تکذیب میکنید آیا فکرمیکنید که کسی حرفهای شما رو باور میکند؟
نخیرهرگزحرف شما روکسی باورنمیکند. جلیل عبدی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا