اعضاء جداشده از فرقه رجوی

بیانیه اعضاء جدا شده از مجاهدین در خصوص کارشکنی مجاهدین

جیغ بنفش کشیدنهای سرکردگان فرقه تروریستی به منظور انحراف اذهان بین المللی و تلاش برای ماندن دراشرف
ما اعضای جدا شده از فرقه تروریستی موسوم به مجاهدین خلق که سالیان از بهترین روزهای عمر را با وعده های دروغین مریم و مسعود درسراب مبارزه برای آزادی درپادگان نظامی اشرف دراسارت گذرانده ایم و به خوبی با ترفندها وشیوه های فریب کارانه سران این فرقه جهت انحراف اذهان عمومی آگاهیم توجه افکارعمومی جهانیان وسازمانهای بین المللی را به نکات زیر جلب می کنیم:
1- فرقه تروریستی رجوی که تحت تاثیر فشارهای فزاینده خانواده ها درطی دو سال اخیر درتجمعات اعتراضی مقابل پادگان اشرف به ستوه آمده اند و از طرفی دیگر در برابر حمایتهای بین المللی و به خصوص دولت آمریکا و سازمان ملل متحد از مواضع بر حق دولت عراق مبنی برخروج این فرقه ضد دموکراتیک توان ایستادگی درخود نمی دید به ناچار و بصورت تاکتیکی دست به عقب نشینی زده و در چارچوب یک توافقنامه با نمایندگان دولت عراق و سازمان ملل متحد حاضر به پذیرش خروج از اشرف گردید. ولی به دنبال اعزام و استقرار اولین گروه درکمپ ترانزیت لیبرتی با دست آویز قراردادن کمبودهای استقراری و بزرگنمایی اخبار مربوط به آن سعی نموده شرایط زندگی درکمپ ترانزیت را غیرقابل قبول و مغایر با استانداردهای بین المللی جلوه دهد تا بدینوسیله بتواند با فریب افکارعمومی ازخروج باقیمانده اعضا ازپادگان اشرف جلوگیری ودولت عراق را تحت فشارهای بین المللی قراردهد. دروغ پردازیهای سرکردگان فرقه و وارونه جلوه دادن حقایق درشرایطی صورت میگیرد که قبل از استقرار اولین دسته ازاین گروه مشاور دولت امریکا در اموراشرف، دریک مصاحبه گفته بود کمپ ترانزیت لیبرتی از هر لحاظ آماده و مطابق با استانداردهای بین المللی است و این موضوع مورد بازدید و تایید مقامات صلیب سرخ هم قرارگرفته است.حال علیرغم تاکیدات مشاور ویژه دولت آمریکا و صلیب سرخ جهانی مبنی برشرایط ایده آل کمپ، جار و جنجالهای تبلیغاتی رهبران فرقه به خوبی ماهیت عمیقا غیرمسئولانه آنها را در قبال تعهدات در نزد افکارعمومی جهانیان اثبات می کند.
2- براساس اخبار دریافتی و مشاهده فیلمهای مربوط به اعزام اولین گروه فرقه رجوی برخلاف ادعای سراسر کذب خود مبنی برانتخاب آزادانه اعضا برای خروج از اشرف سعی درانتخاب و اعزام سرسپرده ترین عوامل رده بالای خود که طی سالیان در به وجود آوردن جو ارعاب و خفقان تشکیلاتی و سرکوب اعضا نقش عمده ای را ایفا کرده اند نموده که در زیر اسامی برخی ازاین شکنجه گران وعوامل اطلاعاتی و سرکوبگر را جهت آگاهی افکارعمومی منتشرمی کنیم:
الف) رضا منانی با نام مستعار فرهاد اهل اصفهان ازاعضای هیئت اجرایی و از فرماندهان نظامی فرقه رجوی است که درسرکوب انتفاضه شعبانیه 1990مردم عراق به عنوان معاون تیپ نقش تعیین کننده ای درسرکوب مردم خالص و جلولا داشت. وی درحال حاضر از مسئولین بخش اجتماعی است که درتحریک شیوخ و برخی گروههای عراقی جهت موضعگیری ضد دولت آقای نوری المالکی نقش تاثیر گذاری دارد. لازم به ذکراست که بخش اجتماعی فرقه فقط جهت ایجاد فضای نا امن و آشوب برعلیه حکومت وقت عراق تشکیل شده و شیوخ و برخی سران سیاسی عراق را با صرف هزینه های گزاف مادی، ازآنان موضعگیری وامضا علیه مسئولین حکومت عراق میگرفت.کاردیگراین بخش جعل امضای شیوخ و وکلا و کارمندان دولتی، جهت فشار به دولت نوری المالکی می باشد.
ب) صادق پشم فروش اهل اهواز با نام مستعار پرویز ازاعضای هیئت اجرایی و مسئول قسمتهای پشتیبانی ولجستیکی وازعوامل شرکت کننده درسرکوب کردهای کفری و کلار بوده و در حال حاضر از مسئولین رده بالای تشکیلات درکنترل اعضا میباشد.
ج) حسین دادخواه از مسئولین لجستیک و پشتیبانی و اهل اصفهان و از اعضای هیئت اجرایی که مسئول مستقیم بازجویی و برخورد با نیروهای معترض وخواهان جدایی ازسازمان میباشد.
د) محمد علی محتسبی با نام مستعار اسفندیار اهل بهبهان خوزستان از اعضای هیئت اجرایی و از مسئولین رده بالای تشکیلات است که در سرکوب مردم کرد شهرجلولا درقرارگاه انزلی نقش به سزایی داشت.
ه) پریچهرنکوگویان ازفرماندهان مراکز و عضو شورای رهبری فرقه تروریستی رجوی.
اعزام این افراد رده بالای تشکیلاتی در پوش اعضای داوطلب با هدف استقرار و راه اندازی مجدد تشکیلات مخوف و اهرمهای سرکوبگرایانه آنها یعنی نشستهای عملیات جاری و دیگراهرمهای شستشوی مغزی صورت گرفته است. تا آنها بتوانند قبل از ورود دیگر اعضا زمینه کنترل تشکیلاتی را ایجاد و ظرف خفقان وسرکوب را درکمپ ترانزیت لیبرتی فراهم آورند.لازم به ذکراست که برخی ازهمین افراد تحت تعقیب دادگاه جنایی عراق میباشند وحکم دستگیری آنها ازطرف دولت عراق صادرگردیده است.
ما اعضای جداشده از فرقه جهنمی رجوی ضمن هشدار به مقامات دولت عراق و ارگانهای بین المللی و بخصوص مشاور دولت آمریکا در امور اشرف و آقای کوپلر نماینده سازمان ملل ازآنها میخواهیم که به این فرقه تروریستی اجازه ندهند بار دیگر مناسبات تشکیلات جهنمی خود را که مبتنی بر شستشوی ذهنی و اسارت عینی اعضاست را به گونه دیگر در کمپ ترانزیت لیبرتی اعمال نمایند. و برای اینکه اعضا بتوانند دریک محیط و شرایط کاملا آزاد و دموکراتیک برای تعیین سرنوشت آینده خود تصمیم گیری نمایند ضروری است که یکایک این اعضا به مثابه یک پناهجو با هویت فردی ومستقل برخورد گردد.
با تشکر رونوشت:
دفترنخست وزیری محترم عراق
آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد
خانم کاترین اشتون دبیرسیاست خارجه اتحادیه اروپا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا