نامه جمعی از خانواده های اعضای مجاهدین به آقای مارتین کوپلر

آقای مارتین کوپلر نماینده محترم دبیرکل سازمان ملل در امور اشرف احتراما ما جمعی ازخانواده های اعضای تحت اسارت سازمان تروریستی موسوم به مجاهدین خلق، بمثابه قربانیان اصلی این سازمان درطی 30 سال اخیر، بدینوسیله تاسف ونگرانی عمیق خود را بعد از شنیدن سخنرانی 27 اسفند ماه 90 مسعود رجوی رهبر متواری این فرقه به اطلاع شخص جنابعالی میرسانیم و به منظور روشنگری اذهان عمومی جهانیان و جلوگیری از یک کشتار و خونریزی دیگر توجه همگان را به نکات ضروری زیر جلب می کنیم:
1- آقای رجوی دراین سخنرانی که با هدف تحریک اعضا و به منظور مقابله آنها با توافق نامه اخیر که با ابتکارشخص جنابعالی مشاور و ارشد دولت ایالات متحده امریکا و دولت عراق مبنی برخروج این سازمان از پادگان اشرف و استقرار در کمپ ترانزیت لیبرتی صورت گرفت سعی نمود با جعل واقعیات و بزرگ نمایی کمبودهای کمپ را زمینه ای برای درگیری دیگری مشابه درگیریهای 19 فروردین 90 فراهم سازد. درگیریهایی که متاسفانه به مرگ بیش از30 نفر انجامید.
2- آقای رجوی درضمن همین سخنرانی سعی نمود که اعضای تحت اسارت سازمان را رودرروی پلیس ودولت عراق که به منظور ایجاد و استقرار امنیت به صورت کاملا قانونی درکمپ ترانزیت مستقرهستند قراردهد.وعملا حق حاکمیت آنها را دراذهان نیروها زیرسئوال ببرد.و با تحریف مفاد توافق نامه سعی نمود از بندهای توافق به نفع خود و بمثابه یک پیروزی سیاسی بهره برداری تبلیغاتی نماید.
3- اما نگران کننده ترین قسمت سخنرانی آقای رجوی تاکید برجنگ صد برابر و یادآوری مجدد مبارزه خشونت آمیزمسلحانه به عنوان استراتژی غیرقابل بازگشت و تجدید نظر طلبانه میباشد. همان مشی واستراتژی که درطی نیم قرن منجر به ترور و کشتار انبوه بی گناهان و انفجارها و ترورهای کور گردید و ازهر دو طرف قربانیان بی شمار گرفت.
4- با توجه به سخنرانی اخیرآقای رجوی که علنا مشخص گردید که ایشان ودیگرسرکردگان این فرقه تروریستی درنظردارند مجددا شرایط اعمال حاکمیت خفقان را به شیوه های شستشوی مغزی وبه اسارت گرفتن ذهن وجسم اعضا را درکمپ ترانزیت بدست گیرند. وازکمپ ترانزیت اسارتگاه اشرف دیگری بسازند.لازم میدانیم که ازشما درخواست نماییم که دراین خصوص برخورد قاطع تری بعمل آورید.
5- ما ضمن استقبال از پیشنهاد جنابعالی مبنی برفراهم نمودن شرایط یک محل مناسب جهت انجام مصاحبه با اعضا بدور از نظارت فرماندهان سازمان ازجنابعالی درخواست می نماییم تا قبل ازانجام هرگونه مصاحبه ای ترتیب ملاقات حضوری ما خانواده ها را با عزیزان اسیرمان که بیش از30 سال از دیدار آنها محروم مانده ایم را فراهم سازید.
با تقدیم احترام
جمعی ازخانواده های اعضای تحت اسارت فرقه رجوی دراستان خوزستان رونوشت:
مشاورامریکا دراموراشرف
دفترنخست وزیری عراق
دفترصلیب سرخ جهانی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا