از پاکترین مناسبات تا چاقوکشی بین نیروها در فرقه رجوی

در خبرها خواندم که افراد فرقه رجوی یکی از همگروههای خود را وقتی که قصد داشته خود را از آنان جدا کرده و به نیروهای عراقی پناهنده کند مورد ضرب چاقو قرار داده اند. بطوریکه بدلیل شدت جراحت او را به بیمارستانی در بغداد منتقل کرده اند! این موضوع کاملا قابل پیش بینی بود. این دستور سالیان پیش توسط شخص رجوی به نیروها داده شد که اگر روزی به نقطه نابودی و شکست کامل رسیدیم هر آن کس که قصد جدا شدن از ما را داشت بایستی توسط یک مجاهد خلق به هلاکت برسد! واین از ویژگی فرقه است. حال آقای رجوی تو هرچه میخواهی قسم و آیه که ما فرقه و عقب مانده و متحجر نیستیم. خودت باین دستورات عجیب و غیر عادی به نیروهایت دم خروست را رو میکنی! اگر شما براستی یک نیروی مترقی و امروزی بودید، اگر شما به معنی واقعی کلمه به دمکراسی و آزادی اندیشه و بیان اعتقاد داشتید،اگر شما حقیقتا به انسان بعنوان اشرف مخلوقات که بالاترین و قابل احترام ترین موجود آفریده شده از سوی خداوند است نگاه میکردید،هرگز به افراد خود دستور کشتن کسی که قصد جدایی از شما را دارد صادر نمیکردید! تو نه تنها به مواردی که در بالا اشاره کردم کوچکترین اعتقادی نداری بلکه به راه و فکر و اندیشه خودت هم هیچ باوری نداری!به یک دلیل ساده! کسی خود را نیروی مترقی میداند که رسالتش رهایی انسانهاست پس قاعدتا این انسانها هستند که بایستی برای رسیدن به رهایی بدنبال او بدوند نه اینکه انسانها قصد فرار ازدست او را داشته باشند و او بخواهد به هر شیوه ای حتی با چاقو آنها را به هلاکت برساند! بقول قدیمی ها: چوب خدا صدا نداره، اگه بزنه علاج نداره! آقای رجوی ببین به چه روزی افتاده ای! از شعارها و عربده کشیهای کر کننده و مشمئز کننده ات در نشستهای قرارگاه اشرف مبنی بر ضد ظلم و ضد استثمار بودنت و اینکه مناسبات سازمان پاکترین مناسبات در کل جهان و نمونه کوچک از یک جامعه بی طبقه توحیدی است تا چاقو کشی بین نیروها و هزار کثافت کاری دیگر که تو باعث و بانی آن بودی! با براه انداختن بحث مسخره و خود ساخته انقلاب ایدئولوژیک در بین نیروها باعث شدی که بواقع پاکترین نفرات به هزار گناه و کثافت کاری کشیده شوند! فقط برای اثبات وبقاء خودت! البته اینها تازه از نتایج سحراست.باش تو روز روزش فرا برسد!
مراد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا