سنگ روی یخ شدگی رهبری مجاهدین

این روزها پریود زمانی ظهور مسعود رجوی در ارائه پیام های فوری کم شده و براساس حساسیت دوران گذار فعلی برای تشکیلات تروریستی مجاهدین، افاضات رهبر منفور نزد مردم و نیروهای آزادیخواه ایرانی ارتقاء یافته است. وی در مورخه 19/3/1391 مجدد به میدان آمده و گفت در کارزار موفق قضایی مجاهدین از نبرد هزار برابر سربلند بیرون آمده اند. او ضمن ترسیم سه تابلو نهایتا اظهار داشت وزارت امریکا طبق برآوردها به تبعیت از رای دادگاه، مجاهدین را از لیست بیرون خواهد آورد!!؟. این درحالی بود که در تاریخ 29/3/1391 خانم ویکتوریا نولاند طی اعلام بیانیه وزارت امورخارجه امریکا سران جنایتکار سازمان تروریستی مجاهدین را در بهت و شگفتی فرو برد. در این بیانیه در چندین نوبت صراحتا از سوی دولت امریکا به مجاهدین تاکید گردید که مرتکب اشتباه جبران ناپذیر و غیرقابل برگشت نشده و در یک همکاری مناسب طبق خواسته دولت عراق روند انتقال ساکنین را شروع و تا مورخه 30/4/1391 خاتمه و نسبت به تعطیلی اردوگاه اشرف مبادرت نمایند. در این بیانیه افزوده شده مسلما وزارت امورخارجه با ظرافت بر رفتارهای فعلی آنان برای بررسی مجدد ماهیت تروریستی اعمال گذشته این سازمان جهت خروج از لیست گروههای تروریستی نظاره می کند. این اظهار نظر دقیقا بعد از بیرونی شدن سه روزه پیام آخر مسعود رجوی، فی الواقع آب سردی بود که بر کالبد بی روح تشکیلات مجاهدین ریخته شد. ضمن اینکه سازمان در مورخه 31/3/91 در یک سراسیمگی همیشگی با فرار به جلو خود را باز متعهد به خروج از اشرف دانسته و اعلام نمود روند تعیین شده ادامه خواهد داشت!!!؟؟. چنین بنظر میرسد اینک کار مجاهدین بجایی رسیده است که در سایت مجاهدین حتی یک سطر به بزرگداشت کشته ها و فریب خورده های سال 1360 بخاطر پرهیز از یادآوری صحنه های خشونت آفرینی شان در آن سالها وقعی گذاشته نمیشود. از سویی دیگر این اتفاق بطور موازی در سیمای ضد آزادی آنان نیز تکرار تا مبادا اذهان اربابان امریکا از بابت اقدامات تروریستی مکدر گردد. همچنین برای مصرف داخل تشکیلات مبادرت به اعلام برگزاری همایش ویلپنت در سوم تیر نموده اند که از مدتها پیش با افشاگری اعضای جداشده مقیم اروپا با رنگ و لعابی که مورد انتظار مجاهدین نیست با افتضاحات پیش بینی شده مواجه خواهد شد. پس امید میرود اردوگاه اسیران اشرف نهایتا در یک پروسه یکماهه تعطیل و به حیات ننگین این سازمان خاتمه داده شود.
فرید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا