چرا سران فرقه رجوی به اوباشان و چماقداران خود ماموریت تروریستی می دهند؟

در روزهای 22 و 23 ژوئن 2012 همزمان با خیمه شب بازی و نمایش مسخره و رسوای سران فرقه در پاریس تعداد کثیری از قربانیان و جدا شدگان از این فرقه و خانواده های قربانیان در محل این خیمه شب بازی رجوی ها حضور یافته و اقدام به یک آکسیون اعتراضی کردند و دست به یک تظاهرات آرام زدند و شرکت کننگان در این حرکت اعتراضی با شکوه با در دست دادشتن پلاکاردهای روشنگرانه و سر دادن شعارهائی نظیر مرگ بر رجوی تروریست در محل به افشای چهره کریه این فرقه تروریستی و بطور خاص سرکرده اش مریم عضدانلو پرداختند واز دولتمردان فرانسوی خواستار اخراج سران این فرقه از خاک فرانسه شدند.اما سران فرقه که تاب تحمل این افشاگری و این حرکت اعتراضی با شکوه را که با استقبال شدید ایرانیان آزاده حاضر در صحنه و مردم شریف فرانسه همراه بود را نداشتند و سرکرده فرقه مریم قجر اراذل و اوباش خودش را از اور به صحنه فرستاد و دستور یورش وحشیانه را به قربانیان صادر نمود که تعدادی از عزیزان جدا شده که قبلا از اعضای با سابقه این فرقه بودند توسط این چماقداران اعزامی از اور مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. اما با همه این اقدامات وحشیانه آدمکشان رجوی این آکسیون اعتراضی با موفقیت انجام گرفت و بساط این نمایش مسخره مریم قجر سرکرده این فرقه تروریستی را قربانیان به هم ریختند. اما سئوال اساسی اینست که چرا سران فرقه و بطور خاص رجوی ها اینطوری نسبت به اقدامات جدا شد گان هیستریک هستند و این طور وحشیانه به آنان حمله ور می شوند؟ برای پاسخ به این سئوال به نظرم باید ابتدا نگاهی به شرایطی که این فرقه در حال حاضر درش قرار دارد بیندازیم. بله بعد از سقوط صدام و مجبور شدن رجوی به سر کشیدن جام زهر ترک سلاح و اکنون هم که بر اثر اقدامات افشاگرانه و فعالیتهای حقوق بشری شبانه روزی همین جداشدگان که خواب راحت را از چشمان رجوی ها ربوده اند مجبور شد جام زهر دیگری را سر بکشد که بسا تلخ تر و کشنده تر از جام زهر قبلی بود و آنهم ترک خاک هست که در حال انجام هست چون رجوی با از دست دادن قلعه اشرف این ظرف فرقه گرائی اش را که به مثابه شیشه عمر ننگینش عمل می کرد را ازدست می دهد و این امر هم منجر به نابودیش می گردد. از طرف دیگر هم باز بر اثر فعالیتهای همین جدا شدگان دادگستری فرانسه پرونده پول شوئی و تروریستی سران فرقه را به جریان انداخته و دو هفته پیش مریم قجر سر کرده فرقه در اور را مورد بازجوئی ومحاکمه قرار داد که تو همین رابطه باز سران فرقه بدلیل شرایط اسف باری که درش قرار دارند و بخاطر در پیش بودن برنامه نمایش مسخره شان نمی خواستند این بازجوئی را علنی کنند ولی باز اینبار هم این مخالفان و قربانیان جدا شده از این فرقه بودند که این بازجوئی را با یک تظاهرات با شکوه خیابانی در میدان سن میچل پاریس در مقابل دادگستری فرانسه همزمان با بازجوئی از مریم قجر سرکرده تروریستها که مورد استقبال شدید ایرانیان آزاده قرار گرفت افشاء نمودند که سران فرقه از این اقدام دلیرانه حسابی خشمگین شدند و با صدور اطلاعیه ای از طرف شورای دست ساز و مواجب بگیرشان به سوز و گداز پرداختند و واکنش عجزآلودی از خودشان نشان دادند ولی این اقدام مخالفان چنان ضربه کاری و گیج کننده ای بود که سرکرده این فرقه در پاریس افسار پاره کرده و چماقداران و آدمکش های خودش را برای عربده کشی و آدمربائی به خیابانهای پاریس گسیل داشت و در همین رابطه به نمایندگان انجمن آریا در شهر سرژی حمله ور شدند تا به خیال خام خودشان با این وحشی گری ها جلوی اقدامات مشابه بعدی قربانیان را بگیرند.ولی مخالفان این فرقه ضد مردمی و ضد آزادی از میدان بدر نرفتند و درست همزمان با برگزاری خیمه شب بازی فرقه که ماهها پیش برایش کلی بازار گرمی کرده بود و با اعزام مزدورانش به کمپ های پناهندگی برای فریب پناهنده ها و کشاندن آنان به این نمایش مسخره وتکراری شان کلی سرمایه گذاری کرده بود و سعی داشت آنرا رونق ببخشد. چون امسال بدلیل شرایط اسف باری که در آن قرار گرفته و در اوج درماندگی هست قصد داشت با این شوی مسخره به نیروهای روحیه باخته و وارفته اش کمی روحیه مصنوعی تزریق کند. اما باز این نیروهای مخالف فرقه گرائی و مخالف اقدامات تروریستی این گروه و باند مافیایی خواب را از چشمان رجوی ها زدودند و با این تظاهرات با شکوه شان که همزمان با نمایش رسوای فرقه طی چند روز با موفقیت انجام شد خشم رجوی ها را دو صد برابر کردند و دیگر مریم قجر حسابی افسار پاره کرد و چماقدارانش را برا ی خشونت گرائی و وحشی گری و عربده کشی به مقابل قربانیان فرستاد و این وحشی گری ها را انجام دادند. حال با این توضیح مختصر از اقدامات مخالفان بسیار پر واضح و آشکار هست که باعث گردد تا سران فرقه و بطور خاص رجوی ها اینطوری سم بر زمین بکوبند و افسار پاره کنند و جیغ بنفش سر بدهند. بله این نمایش رسوا وبی رونق شان با این وحشی گری ها رسوا تر گشت.در اینجا یک سئوال از مریم رجوی دارم شما که در این نمایش مسخره تان خواستار دمکراسی برای ایران شدید که واقعا مرغ پخته را به خنده وامیدارد آیا اینطوری می خواهید دمکراسی در ایران برقرار کنید؟ شما که تاب تحمل کوچکترین انتقاد و روشنگری را در خیابانهای پاریس که به مهد آزادی معروف هست را ندارید و اعضای باسابقه قبلی خودتان را اینطوری مورد ضرب و شتم قرار می دهید آیا انتظار دارید مردم ایران باور کنند که شما خواهان دمکراسی برای ایران هستید؟ شما که هنوز حاکم نشده اید و در خیابانهای پاریس با مخالفان تان اینچنین می کنید اگر ایران باشید و حاکم شوید چه خواهید کرد؟ و چه به روز مردم ایران خواهید آورد؟البته دست شما مدتهای مدیدی هست که برای مردم ایران رو شده و دیگر حنای شما رنگی ندارد وبیخودی سرخوش نباشید شما نه تنها جائی در میان مردم ایران ندارید بلکه مردم خواهان نابودی شما هستند. یکی دیگر از قسمتهای این نمایش رسوا آوردن جولیانی شهردار اسبق نیویورک از آمریکا بود این شخص که از ورشکستگان افراطی ترین جناح جنگ طلب آمریکا هست و در زمان بوش شهردار بوده است و برای سور چرانی آمده بود تا یک مشت اراجیف دیکته شده از طرف سران فرقه را بلغور کند. و سئوالم از بردار مجاهد جولیانی اینست که آیا در جریان قرار داشتید که همزمان با سخنرانی شما و حمایت تان از این فرقه اراذل و اوباش همین گروه به اصطلاح آزادی خواه داشتند درخیابانهای اطراف محل بر گزاری این نمایش رسوا قربانیان این فرقه را مورد ضرب و شتم قرار می دادند یا نه؟ البته فکر نکنم خبر داشته باشند چون ایشان تمام حواس شان به این بوده که هر چه زود تر سر و ته این اراجیف دیکته شده را بهم بیاورد و زودتر به سورچرانی اش که قسمت اصلی برنامه اش بوده برسد و بقول معروف چلومبا کند. و اما سخن آخر اینکه باید خطاب به سرکرده فرقه بگویم با اینگونه اقدامات وحشیانه نه تنها راه به جائی نمی برید بلکه خودتان را در انظار جهانیان رسواتر می کنید کما اینکه همگان به عیان دیدند که این نمایش رسوای اخیر تان با این اقدامات وحشیانه رسواتر گشت و به شما توصیه می کنم که نیاز نیست شما برای ایران ومردم ایران خواهان دمکراسی و آزادی باشید شما با این اندیشه چماق منشی هرگز نمی توانید خواهان عدالت خواهی و دمکراسی طلبی برای مردم ایران باشید و مردم ایران هم هیچگاه فریب این اراجیف پر زرق و برق تان را نمی خورند بنابراین شما باید الان با ترک قلعه اشرف به فکر پاسخگوئی در مقابل این همه جنایاتی که تو به همراه شوهر فراری و در سوراخ موش خزیده ات که طی این سالیان ترک تازی تان در عراق علیه مردم ایران و مردم عراق و علیه مخالفان در داخل مناسبات مخوف تار عنکبوتی و استالینی تان مرتکب شده اید باشید و آنروز هم به نظر من بسیار نزدیک هست. و همچنین از دولت جدید فرانسه خواستار آن هستم که هر چه زودتر عاملان این یورش وحشیانه به آکسیون اعتراضی قربانیان را که قانونی و با اجازه پلیس انجام گرفته بود را دستگیر ومورد باز جوئی قرار دهند و اجازه ندهید این فرقه تروریستی کشور شما رابه جولانگاه اقدامات تروریستی و فرقه گرایانه اش قرار دهد. به امید برچیده شدن هر چه زودتر بساط فرقه گرائی در عراق و با آرزوی رهائی همه قربانیان گرفتار در چنگال سران این فرقه در عراق

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا