درب خانه عنکبوت بسته میشود

در روزهای آینده درب قرارگاه اشرف بسته خواهد شد.موقعیتی که سالیان سال به مکانی امن برای رجوی تبدیل شده بود.شاید گفتن این جمله ساده باشد که درب قرارگاه اشرف بسته میشود اما برای کسانی که بیش از دو دهه منتظر فرا رسیدن چنین روزی بودند شنیدن این جمله معنای بسیار و البته بسیار بسیار لذت بخش خواهد بود! چه جوانانی که آرزوی رسیدن چنین روزی را داشتند اما رجوی جنایتکار آنها را به زیر خاک سرد فرستاد! بیاد دارم روزگاری رجوی جنایتکار در زمانی که خود را سرمست قدرت و حمایت صدام احساس میکرد در نشستی جمعی که در قرارگاه اشرف برگزار شده بود در حالیکه به سیگارش پوک میزد گفت: اگر روزی قرارگاه اشرف که پایتخت مجاهدین به حساب می اید از دست ما خارج شود ما در نقطه نهایی شکست ایدئولوژیکی و استراتژیکی هستیم! و ادامه داد البته در آن روز نه من هستم و نه مریم و از آن پیش تر ما صلیبمان را برداشته و بسوی مرزهای میهنمان حرکت خواهیم کرد! البته زمان ثابت کرد که این جمله او هم مانند دیگر حرفهایش مزخرفی بیش نبوده است. اکنون به رجوی فاسد و کثیف باید گفت: که این روز فرا رسید. درب کثیف اشرف بسته میشود! آقای رجوی دیدی که آه دل خسته بیوه زن و اشک یتیم هراسان تو را به چه روزی کشاند! کارت بجایی رسیده است که حتی جرات نشان دادن خودت را نداری! کارت بجایی رسیده است که مثل کرم فقط بایستی در زیر زمین مخفی باشی یا که فقط شبها بمانند خفاش از مکان خود خارج شوی! آری آن روزی را بیاد بیاور که به دژخیمانت دستور دادی که زندانی های خروس آباد را وحشیانه شکنجه کنند تا که از بین بروند! آن روزی را بیاد بیاور که نشستهای مشمئز کننده دیگ را براه انداختی و بچه ها را سوژه کردی و هر آنچه خواستی برسرشان آوردی! آن روز را بیاد بیاور که جسد بی جان بچه ها را که زیر شکنجه نفرات سرسپرده ات از بین رفته بودند را پشت وانت انداختی و در بیابانهای اطراف اشرف درگودالی چال کردی! روزهایی را بخاطر بیاور که زنان مجاهدین را در اوج ناجوانمردی به حریم خودت آوردی و … و امروز را هم ببین! ببین که چون تکه ای کثافت به گوشه ای پرت شده ای و در هیچ کجای دنیا نه تنها برای خودت بلکه برای کسانی که اسم رجوی و مجاهد رویشان است هیچ ارزشی نیست! بقول خودت شکست ایدولوژیکی و استراتژیکی ارابه درب و داغونت را خوب ببین! ولی تو نه جربزه صلیب به دوش کشیدن داری و نه اساسا مال این صحبتهاهستی! تو حتی شهامت یک فرد عادی جامعه را هم نداری چه رسد به یک رهبر سیاسی! اون از مریم خانم که مشغول لاس زدن با شهردار اور و دیگر افراد از دور خارج کشورهای مختلف است و اینهم از خودت که لیاقتت فقط زیر زمین است!
مراد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا