واقعیت تلخ سنگر گرفتن پشت نفرات اشرف

سران فرقه از این ترس دارند که بعد از پایان تخلیه اشرف به کمپ ترانزیت و حل و فصل آن دسته درعراق اینبار نوبت به خودشان برسد واین واقعیت باعث شده که سران فرقه درگیری خودشان را با جامعه جهانی در اشرف با سنگ اندازی ها حفظ کند و به همین خاطر است که این گروه حدود 1200 نفر در کمپ اشرف برای باج گیری از سازمان های بین المللی و حفظ خود در اور پاریس نگه داشته که با فدا کردن آنها آینده تاریک خود را درغرب بدست بیاورد و این دجالیت از آنجا شروع شد که نفرات جداشده درخارجه برای رسیدن به حقوق خودشان که سالها در اشرف پایمال شده بود را مطرح کردند وسران فرقه دیدند که اگر در برابر قرارداد امضاء شده با سازمان ملل مقاومت نشان ندهند جداشده ها قبل از تخلیه کمپ ترانزیت به سراغ مریم خواهند رفت و این هم یک واقعیت است که بعد از اشرف نوبت پایگاه اور درفرانسه می باشد من ازاین رو از جامعه جهانی و انسانهای آزاده دنیا می خواهم که برای کمک به اسیران در زنجیر که سالها توسط مسعود و مریم رجوی درعراق نگه داشته شده برای کمک به آنها از دولت فرانسه بخواهند که هرچه زودتر پایگاه این گروه تروریستی را در پاریس تعطیل و سران این گروه تروریستی را تحویل دادگاه بدهند و از نفرات آسیب دیده از خشونت های این فرقه (سازمان مجاهدین) درخواست نمایند تا برای شکایت علیه این گروه و سران آن به فرانسه بیایند و از دولت آمریکا می خواهم که از طریق قانون آن دسته از نفرات که از این فرقه با دریافت پول کمک می کنند را به قانون بسپارند تا ریشه خشونت طلب ها خشک شود اگر چه امروز من از دولت آمریکا این انتظار را ندارم چون علت اصلی وجود این نوع گروهها سیاست ها و حمایت های دولت مردان آمریکا است.
بلی امروز واقعیت مقاومت دراشرف به خاطر نفرات اشرف نیست که سران این گروه تروریستی برای نفرات اشک تمساح جاری می کنند. سئوال من از فرقه مجاهدین این است که شما که در زمان صدام دلارهای تقلبی را به بازار عراق وارد می کردید و یا موقعی که مریم به فرانسه رفت نفرات همراه کننده درآن زمان با پاسپورت های جعلی به کشورهای مختلف فرستاده شدند ولی الان چطور شده که این گروه حتی نفرات که دارای سیتی زن هستند را هم نمی توانند ببرند آیا این برای شما دولت مردان سوال نیست؟؟؟.
سعید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا