سنگ اندازی ها و توطئه های سران فرقه رجوی در جریان انتقال

اطلاعیه جدید به اصطلاح شواری ملی مقاومت که امروز درسایت فرقه رجوی زده شده است که بتواند با این اطلاعیه جدید دولت عراق را در وقت کشی مقصر بدانند ولی این اطلاعیه دست خود سران این فرقه را رو می کند چرا که از زمان اعلام انتقال اشرف به کمپ ترانزیت سران فرقه با نماینده ویژه سازمان ملل توافق کرده بودند که نفرات فقط وسایل شخصی خود را به کمپ جدید انتقال خواهند داد وطبق آن هم 5 گروه رفتند.ولی علیرغم توافقات فی مابین سران فرقه شروع به جیغ و داد کردند که دولت عراق نمی گذارد افراد وسایل شخصی خود را به کمپ ترانزیت ببرند و بعداز آن شروع به باج گیری به سبک فرقه ها کردند که اول فروش قرارگاه اشرف مطرح شد وچون در دستشان سند وجود نداشت مثل این اطلاعیه از زبان نفرات اشرف، مریم رجوی وضعیت کمپ ترانزیت را پیش کشید که این مسله هم بدلیل وضعیت استاندارد بودن آن کمپ کسی به حرف های مریم گوش نکرد و مجدداً اطلاعیه با نام سازمان در سایت این فرقه داده شد که موضوع مجروحین را پیش کشیدند واین هم مثل بقیه بهانه ها از دست رهبران این گروه گرفته شد بعداز خلع سلاح شدن سران فرقه از بهانه های ناکارآمد، با یک فرار به جلو سعی نمودند از زبان اسرای اشرف (با عنوان دفاعیات اشرفیان و..) حرف زده و موضع بگیرند از آن زمان جلو انتقال به کمپ ترانزیت گرفته شد تا اینکه دوهفته پیش مجدداً دولت عراق به اولتیماتوم خود برای برچیده شدن قرارگاه اشرف تاکید کرد و رهبران فرقه در پاسخ اول اعلام کردند که ما آماده هستیم ولی دولت عراق سرپیچی می کند وقتی که دولت عراق رسماً اعلام کردکه ما آماده انتقال گروه ششم هستیم سران فرقه درخواست 10 ماده ای خود را اعلام کردند که اساساً بعضی از آنها واقعی نبوده و نیست.
نهایتاً بعداز اینکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رسماً اعلام کرد که سازمان مجاهدین باید اشرف را ترک کند ودرغیر اینصورت رهبران این گروه باید جوابگوی پیشامدهای دیگر این داستان باشند. اگر چه از آن روز رهبران فرقه حرف های خودشان را با اطلاعیه های شورا به بیرون می دهند اما واقعیت در این ماجرا چیست وچرا رهبران فرقه امروز حرف خودشان را از زبان نفرات اسیر اعلام می کنند وچرا بعداز گروه پنجم این انتقال متوقف شد. می خواهم به این چند سوال جواب بدهم.
1- به گفته شاهدان از آن 1200 نفر 600 نفر قبلاً اعلام آمادگی خروج از این فرقه را کتباً به سران فرقه داده اند و600 نفر دیگر هم از آن دسته هستند که یا پیرهستند ویا قدیمی که اگر پایشان به خارج از اشرف برسد از این فرقه جدا خواهند شد مریم ومسعود رجوی این نفرات را دراشرف نگه داشته تا اگر با درخواست های سران این فرقه موافقت نشد این نفرات را تحریک ومثل داستان 19 فروردین 1390 یک داستان دیگر با اینها به پا کند تا از کشته سازی این نفرات به خواست خود برسد واز طرف دیگر از دست این نفرات خلاص شود من در اینجا به حرف مسعود رجوی اشاره می کنم که درنشست ها اعلام کرده بود که زنده شما برای سازمان یک ضرر اساسی می باشد اما کشته شدن هر یک از شما در هر زمان برای سازمان یک سرمایه وافتخار می باشد با این دیدگاه آقای رجوی که من خود هم سالها درآن گروه بودم می توانم بگویم که دراین شرایط رهبران این گروه دنبال کشته سازی هستند وبه همین خاطر جلو انتقال را گرفته اند تا به گفته خودشان افتخار دیگری برای اشرفیان برپا کنند تا سرمایه ای برای این گروه باشد.من یادم هست که درآن زمان که ما را از اشرف به باقرزاده برای نشست رهبری می بردند هنگام ورود ساعت ها درداخل حصاری باقرزاده برای بازرسی می ماندیم واگر کسی اعتراض می کرد سران فرقه می گفتند این کار به نفع خودتان است که بازرسی می کنند حتی برای سرویس رفتن هم اجازه نمی دادند که باید بازرسی تمام شود ولی الان چه شده است که مسئولیت دولت عراق دربازرسی زیرسوال همان رهبران فرقه است که خودشان قبلاً برای سلامتی نفرات این کاررا انجام می دادند و یا خودرو همان مجروحین که امروز برای سران فرقه اینقدر مهم شده آن موقع درجلو درب باقرزاده درپارکنیگ قرارمی دادند ونفرات مجروح را با چرخها خودشان این طرف وآن طرف می بردند ویا ساعت ها بدلیل کمبود ژنراتورها درآسایشگاه ها بدون برق درآن دمای 60 درجه می ماندیم واگر کسی هم حرفی می زد گفته می شد برای پیکنیک نیامدیم بلکه برای نشست به اینجا آمده ایم ولی الان چه شده است که همان سران فرقه برای تعیین تکلیف خودشان در کمپ ترانزیت دنبال بردن ژنراتورهای برق هستند آیا اینها خود گواه بهانه تراشی رهبران فرقه برای وقت کشی نیست؟ آیا شما هم مثل من که سالها دراین گروه بودم واز نزدیک تمام فشارهای آن را می دیدم بهانه تراشی های این چنین برای شما سوال نمی شد پس به من حق بدهید که از سران فرقه سوال کنم چرا؟ نفرات را بازیچه خواسته های خودتان دراشرف کردید وامروز که آنها توسط یک ارگان بین المللی تعیین تکلیف می شوند به جای کمک، سنگ اندازی توسط رهبران هوس باز انجام می گردد.
2- آقایان مگر شما ها همان نفراتی نیستید که اساساً ارزش نداشتید وهرروز در نشست ها سرکوب می شدید و تمام مسئولیت های شما را مریم سلب نمود وشخصیت شما را خرد کرد از زمان آتش بس تا چند سال پیش که شما ها نتوانستید از سازمان انشعاب کنید ولی امروز چه شده است که شما ها به ارزش رسیدید آیا برای خودتان سوال نیست؟ بلی همان خانم که امروز با زبان همین نفرات اشرف اطلاعیه می دهد واز آنها دفاع می کند یک زمان همان نفرات را در ضلع شرق زندانی کردند وچهره هر کدام را با مارک ها ی جنسی، کیش شخصیت، لمپن وغیره…خراب می کردند چه شده امروز آنها که خودشان چنین فهرست را انتظار می کشیدند آنها اطلاع بردن وسایل شخصی خود را می دهند آیا برای شما این باورکردنی است نه درسازمان نفرات ارزش ندارند واین را هزاران بار مریم و مسعود رجوی اعلام کرده وبا این لحن که نفرات درسازمان ویا دریک گروه خود ارزش ندارد بلکه فرمانده آن گروه یا رهبرآن سازمان ارزش دارد بقیه از ارزش آن فرمانده ورهبر خودشان را درآن جمع با ارزش نگاهداری می کنند و یا مسعود رجوی درنشست انقلاب اعلام کرد درقرارگاه مریض نداریم وتا حدمرگ باید کار کنند اگر مسئول اش دید می میرد آن وقت به بیمارستان انتقال می دهند با این دیدگاه که رهبران سازمان برای نفرات یک گروه ویا سازمان تئورزه می کند آیا درآن سازمان انسان به معنای واقعی ارزش دارد اما چرا؟ امروز مریم به این نفرات اشک تمساح می ریزد علت این فقط برای بدست آوردن موقعیت خود می باشید نه برای آزادی دیگران از آن زندان خودساخته.
من هم به این خاطر رهبران این فرقه را به چالش می کشم که چون به دیدگاه و ایدئولوژی که آنها دارند کاملاً آشنا هستم و می دانم که رهبران این گروه که امروز چرا از مردم سوریه حمایت می کنند ومی خواهند به کی بگویند با شما یکی هستیم به عنوان مثال: دولت ترکیه را تا دیروز یک اسلام گرا و وابسته به رژیم ایران می دانستند ولی امروز از همان دولت حمایت می کنند آیا برای شما سوال نیست.
بلی سران فرقه و بخصوص مریم رجوی که امروز درفرانسه با صدها نفر کنیز و نوکر زندگی می کنند و هر روز یک اطلاعیه از زبان نفرات، شورای ها، اهالی، مخالف و… می دهید این شگرد شما لو رفته ومثل کبک سرتان را زیر برف کردید و احساس می کنید که همه اینطور هستند ولی من به شما می گویم که نه فقط همسر سابقت و همسر فراری ات و خودت اینطوری فکر می کنید.
سعید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا