بازهم خیمه شب بازی سیمای فرقه رجوی

روز جمعه 6 مرداد 91 سیمای سراسر دروغ و فریب رجوی دجال باز هم با نمایش یک شوی تکراری و توسل به انواع قسم وآیه سعی در بی گناه جلوه دادن خود درحادثه درگیری روزهای 6و7 مرداد سال 88 داشت که منجر به کشته و زخمی شدن عده ای از اعضای بی خبر از همه جا و اسیر در اشرف شد.
سیمای رجوی با سرهم کردن دروغ های همیشگی و پخش تصاویر مختلف از روز حادثه، بی وقفه تلاش میکرد با مظلوم نمایی دولت عراق را یکسره محکوم و مقصر اصلی معرفی نماید. ولی جالب اینکه در تصاویر پخش شده فقط صحنه های شروع درگیری به چشم میخورد و هیچ تصویری از رفتارها وحرکات واقدامات تحریک آمیز وخصمانه سران فرقه واعضای مغزشویی شده در قبال نیروهای عراقی دیده نمیشد. ولی زهی خیال باطل. زیرا این قصه مظلوم نمایی های فرقه دیگر کاملا کهنه شده و حنای آنها دیگر رنگی ندارد. امروز درهیچ کجای دنیا و با هر مرام و عقیده حتی یک نفر هم قصه تکراری مظلوم نمایی های دروغین فرقه تروریستی رجوی را باور نمی کند. امروز دیگر به وضوح برای افکار عمومی دنیا وبه ویژه سازمانهای بین المللی و صلیب سرخ و نهادهای حامی حقوق بشر ثابت شده که عامل اصلی درگیری وخشونت های واقع شده دراشرف وکشته وزخمی شدن ساکنان اسیر آن، کسی جز رجوی جنایتکار و وطن فروش نیست و این خیمه شب بازی ها و ننه من غریبم بازی دیگر کسی را سیاه نمیکند. رجوی خائن باید بداند که دوران دجالگری وعوامفریبی به سر آمده. چرا که امروز دیگر حتی فریاد اعتراض اربابان صهیونیستی و وهابیش هم ازسیاه بازی های شیادانه وی و سران فرقه اش در اشرف به صدا درآمده است. وآنان نیز حاضر به پذیرش و باور آه و ناله هایش نیستند و برایش تره هم خرد نمیکنند. رجوی وسرکردگان فرقه تروریستی و شیطانی اش باید بدانند که تحقق وعده الهی بسیار نزدیک است. و دوران جنایات وخیانتهای آنان به سر آمده ا ست. به گونه ای که اگر ذره ای شعور و درک انسانی داشتند به خوبی می دیدند که درهیچ جای دنیا نقطه امنی ندارند و هیچ کشوری حاضر به پذیرش سران تروریست فرقه رجوی نیست. وهر چه با لابی گری دست و پا میزنند بیشتر در باتلاق خود ساخته فرو میروند.
بنابراین از پخش تصاویر دستکاری شده و مظلوم نمایی دروغین دیگر آبی گرم نمی شود و سران فرقه راه به جایی نخواهند برد. رجوی وسران فرقه بدنامش باید قبول کنند که لابی گری و صرف هزینه های نجومی و جیغ بنفش آب درهاون کوبیدن است. زیرا این بار هم رحم و شفقت و رفتار انسانی دولت عراق به کمکشان آمد و اولتیماتوم پایان تیرماه را به خاطر ماه مبارک رمضان به تعویق انداخت. اما این بار سازمان ملل و کشورهای درگیر با قضیه اشرف به خوبی به این امر واقفند که اگر سران جنایتکار فرقه همچنان برماندن دراشرف پافشاری کنند عواقب این کار متوجه خودشان میباشد. ولی سران فرقه بدانند این بار طرف حساب آنان، خانواده های متحصن اعضای اسیر دراشرف میباشد. و خانواده ها به رجوی جنایتکار و سر سپرده اجازه نمی دهند که همچون حوادث گذشته برای بقای ننگین خود از خون فرزندانشان مایه بگذارند. و بعد هم سران فرقه با کمال وقاحت و بی شرمی ازکشته ها و مجروحین عکس و فیلم بگیرند و با نمایش دادن تصاویر دستکاری شده در سیمای دروغ و تزویر خود و راه انداختن بازی کودکانه من نبودم دستم بود فریاد وا مصیبتا سردهند.
این بار خانواده هایی که مدت سه سال پیاپی به منظور احقاق حق طبیعی خود درکنار سیمهای خاردار و پشت درهای بسته لانه عنکبوتی رجوی دست به تحصن زده اند و در حسرت یک بار دیدار چند دقیقه ای با فرزندان و جگر گوشه هایشان آه وناله سر میدهند و خون گریه می کنند با خود عهد بسته اند تا پای جان می ایستند تا مانع اجرای نقشه های شوم رجوی خون آشام شوند و دیر نیست که به یاری خداوند یکتا خانواده ها همچون سیلی بنیان کن، سوراخی که رجوی خائن و بزدل درآن پنهان شده را برسرش ویران کنند و به زندگی انگل وارش دراعماق زمین خاتمه دهند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا