بر باد رفتن پی در پی ناموس رجوی ها

بعد از اخراج آخرین گروه از اعضای سازمان از اشرف به کمپ جدید سران فرقه باز هم در تبلیغات خود سعی کردند این گونه نشان دهند که پیروزی بدست آورده و اکنون مبارزه وارد مرحله جدیدی شده است!!
سئوال این است این همه سال جار و جنجال و به کشتن دادن افراد برای باقی ماندن در اشرف برای چه بوده؟ مسعود و مریم از اشرف به عنوان ناموس هر مجاهد خلق یاد می نمودند اکنون این ناموس را به باد داده و سعی دارند با فریبکاری آنرا در جای دیگری جستجو کنند.

رجوی ها طی این سالیان با نام قرارگاه اشرف و به بهانه مبارزه برای سرنگونی افراد خود را در حصار تشکیلاتی نگهداشته تا از این طریق به امیال شیطانی خود برسند.
رجوی ها سعی کردند در اشرف با شعار سرنگونی و جنگ صد برابر باز هم بر طبل توخالی جنگ کوبیده تا با این فضا به اعضای خود روحیه داده و عنوان نمایند که اشرف تنها جایی است که تا سرنگونی!! می باید در آنجا بمانند ولی بعد از فشار خانواده ها برای دیدار و فشار مجامع بین المللی و تصمیم دولت عراق مبنی بر اخراج از اشرف، سران فرقه برای همسویی و نشان دادن حسن نیت به غرب و نزدیکی به آن دست از پا درازتر اشرف را با خواری تمام ترک نموده و این پیام را به غرب بدهند که حاضرند غلام حلقه بگوش آنها برای مخالفت با حکومت ایران باشند و در این راه از هیچ جنایتی کوتاهی نخواهند کرد.
همه این سالیان رجوی های فریبکار با شعار اشرف ناموس هر مجاهد خلق و یا ما به هیچ قیمتی حاضر به ترک از اشرف نبوده و حاضر هستیم که جانمان را هم بدهیم، اشرف خانه دوم ماست. اشرف که تا مدتی قبل کانون استراتژیک آزادی خواهان منطقه بود، بعدا تغییر ماهیت داده به کانون استراتژیک آزادی خواهان کل دنیا تبدیل شد!! پس اکنون که این کانون از بین رفته آزادی خواهان جهان بدون اشرف چکار کنند!! و هزاران دروغ دیگر. او باید به اعضای متناقض خود جواب بدهد که چگونه با شیادی عمر آنان را به باد داده و آخر مبارزه وی برای سرنگونی سر از مشکل فاضلاب و کمبود آب و نداشتن درخت در لیبرتی در آورده است.
مریم قجر که سالیان بعد از فرارش از عراق با نام اشرف توانسته بود که دست به عوام فریبی بزند اکنون دیگر این حنای دجالگری وی در اروپا رنگی نداشته و دیگر کسی برایش تره خورد نخواهد کرد.
وقتی رجوی از اولین ناموس هر مجاهد خلق!! که سلاح بود کوتاه آمد طبیعی بود که هر روز مراحل جدیدی از این بر باد دادن ناموسش را طی کند و دیگر به جایی رسیده که مجبور شده همه ناموس های نداشته خود را بر باد بدهد و نام اشرف به زباله دان تاریخ ریخته شود.
بعد از اشرف باید منتظر انحلال تشکیلات فرقه در کمپ جدید باشیم چرا که این آخرین مرحله از بر باد دادن ناموس رجوی هاست.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا