تلاش های پرهزینه گروه مزدور رجوی درخرید مراکز قدرت جهت خروج از لیست تروریستی

امریکا واسرائیل پدرخوانده تروریسم وسردمداران جنگ وخشونت وجنایت درجهان هستند و این دوکشور با خلق وخوی جنایتکارانه خود منشا بسیاری از هزینه جانی ومالی می باشند که درقالب جنگ وترور بردوش بسیاری از ملت ها ی جهان سنگینی می کند…….. می گویند امریکا سرزمین " استفاده از فرصت هاست!" یعنی اینکه هرکس توانایی مالی داشته باشد می تواند از فرصت هایی که قانون گزاران برای اوایجاد می کنند دست به هرخلاف کاری وتبهکاری بزند واگر دارای امکانات مالی باشد با پرداخت رشوه از چنگ قانون بگریزد وبقول ما ایرانی ها: روی سبیل شاه نقاره بزند "……….. یکی از تازه ترین رسوایی های که دردستگاه قضایی وقانونگزاری امریکا درحال وقوع است احتمال حذف گروه تروریستی وخائن ومنفور رجوی است که بنا بر آمار ومستندات به علت پرداخت رشوه و دستمزد ازجانب این گروه به قضاتی دریکی از دادگاه ها و همچنین ده ها تن از نمایندگان کنگره و مسئولین سابق نظامی وسیاسی ممکن گردیده است… گزارش نشریه گاردین درمورد پرداخت ملیونها دلار از جانب این گروه به امریکایی ها http://www.guardian.co.uk/world/2012/sep/21/iran-
mek-group-removed-us-terrorism-list?newsfeed=true گروه تروریستی رجوی وکلیه نام های مستعارش ازسال 1997 به علت انجام سالها اقدامات تروریستی از جمله کشتن چند افسر امریکایی و بمب گزاری درشرکت های امریکایی درلیست گروه های تروریستی دولت امریکا قرارگرفت…… گروه موسوم به مجاهدین درسال 1342 با خط ومشی تروریستی تاسیس ودرسال 1350 با کارنامه ده ها ترور وبمب گذاری بطور کامل درتور امنیتی رژیم پهلوی گرفتار واز هم پاشید _ سران این گروه اعدام ورده های پائین تر پس ازهمکاری با دستگاه های امنیتی و تقاضای عفو ملوکانه به زندان های دراز مدت محکوم گردیدند_ ازسال 1357 پس از گشوده شدن درب زندانها دراثر جنبش اعتراضی مردم بسیاری از خلافکاران از جمله اعضای بجامانده این گروه از زندان آزاد گردیدند. از سال 1358 چند تن از این تروریست های آزاد شده ازجمله مسعود رجوی ومهدی ابریشمچی و موسی خیابانی ومهدی تقوایی این سازمان را دوباره فعال نموده ودوسال بعد یعنی از سال 1360 درپی شکست در فاز سیاسی وارد فاز نظامی شده و اقدام به ترور، بمب گذاری و عملیات انتحاری نمودند که درنتیجه آن 17000 نفر از مردم ایران دراین اقدامات زذیلانه به خاک وخون کشیده شدند. گروه تروریستی رجوی پرونده سنگینی دارد که این گروه را به عنوان تبهکار معرفی می کند. هواپیما ربایی _ جعل اسناد _ عملیات انتحاری _ سرقت ازبانک ها _ قاچاق انسان _ پولشویی – قاچاق اسلحه _ قاچاق مواد مخدر _ آدم ربایی _ شکنجه (عملیات مهندسی) _ کلاشی و کلاهبرداری _ تکدی گری _ تاسیس و اداره ده ها فاحشه خانه در اروپا _ به اسارت کشاندن سربازان دوران جنگ _ شکنحه و زندان معترضان و مخالفان تشکیلات _ خمپاره زنی به اهداف غیرنظامی _ انفجار لوله های انتقال نفت _ جاسوسی و خبرچینی و فروش اطلاعات نظامی به رژیم صدام _ حمله به سفارت خانه ها _ حمله به خاک ایران درزمان آتش بس _ جراحی و بیرون آوردن رحم زنان عضو _ تجاوز جنسی به زنان گروه _ دریافت صدها ملیون دلار از رژیم صدام در ازای مزدوری _ ترور دانشمندان اتمی ایران و ده ها خلاف دیگر این گروه را به یک سازمان تبهکار بین المللی مبدل ساخته است. این پرونده 31 ساله سرشار از جرم وجنایت که همه مدارک ومستندات آن موجود و قابل دسترس می باشند به تنهایی کافی است که این گروه خشونت طلب جنایتکار را در لیست گروه های تروریستی خطرناک در جهان رده بندی وارزیابی کرد. هیلاری کلینتون درمقابل مواجب بگیران فرقه رجوی حاضر درکنگره نمایش مد اجرا می کند! دلارهای مزدوری برای صدام در راه رشوه برای سفید سازی تبهکاران دراروپا وامریکا درعموم کشورهای جهان ازجمله اروپا وامریکا دراختیار داشتن پول وسرمایه هرمشکلی را هرچند پیچیده و دشوار حتی در راه کمک وحمایت از تروریست ها وافراد ضداجتماع حل می کند _ کافی است چمدانهای پراز دلار را در مقابل وکلا و رابطه های قضات و نمایندگان پارلمان ها ومشاوران دولت ها قراردهی _ جاذبه پول باد آورده می تواند افراد مرتبط درتصمیم گیری را سرجای خود میخکوب نماید. نگارنده براین باوراست که دانش سازمان های اطلاعاتی و ضد تروریستی امریکا و اروپا از اطلاعات جسته وگریخته افرادی چون من درباره گروه تروریستی رجوی بسیار کامل تر و مستندتر است _ این سازمانهای اطلاعاتی دقیقا اعمال ورفتار این گروه تبهکار و متخلف را زیر نظر داشته ودارند _ حال باتوجه به این حقیقت می توان این سئوال را پیش روی شورای وزیران اتحادیه اروپا قرارداد که: چرا حاضرنشدید با دراختیار داشتن انبوهی از اطلاعات درمورد اعمال تبهکارانه این گروه بخشی از آنرا جهت مجاب نمودن دادگاه دراختیار قضات قراردهید؟ ماجرای حذف این گروه تبهکار از لیست تروریستی در اروپا این گونه است که دادگاه شورای اروپا در پی شکایت وکلای این گروه از طی اعلام مدتی مشخص از این اتحادیه می خواهد که مدارک ومستندات اقدامات تروریستی این گروه را دراختیار دادگاه قرار دهد _ شورای وزیران اتحادیه اروپا به دلایل امنیتی حاضر به ارائه مستندات درموعد مقرر به این دادگاه نمی شود و درنتیجه این دادگاه حکم می دهد به دلیل عدم ارائه مستندات کافی توسط شورای اروپا به دادگاه _ قضات اعلام می نمایند که دلایل کافی برای نگاه داشتن این گروه درلیست تروریستی وجود ندارد! وچنین می شود که شورای اتحادیه اروپا موظف به رعایت حکم دادگاه می گردد _ گرچه تقریبا تمامی کشورهای اروپایی درحال حاضر به صورت انفرادی این گروه را در لیست های سیاه خود ثبت نموده و به آنها اجازه فعالیت رسمی نمی دهند. حال این سئوال مطرح می گردد که چنین کم کاری کشورهای اروپایی درمقابل دادگاه یک اهمال و کم کاری بوده ویا دلائل دیگری داشته است؟ با توجه به اینکه دولت فرانسه همچنان این گروه را درلیست ترور نگاهداشته واز دادگاه نیز درخواست کرده است که دوباره نسبت به ابقای این گروه درلیست تروریستی اقدام نماید. "تقاضای ابقای مجدد گروه تروریستی رجوی درلیست ترور توسط دولت فرانسه" تلاش پرهزینه گروه تروریستی رجوی درامریکا. گرچه گروه تروریستی رجوی سالهاست ازطرق صرف هزینه با گردن کج از دولت های امریکا تقاضای حذف خود از لیست سیاه تروریستی را نموده است ولیکن طی دوسال اخیر این تلاش ها توام با پرداخت رشوه های کلان به دادگاه ها و وکلا و خریدن گروهی از نمایندگان کنگره و سیاستمداران از رده خارج و لابی های اسرائیلی تکمیل گردیده است. لابی گری، نام دیپلماتیک و محترمانه رشوه دهی وخرید منابع قدرت درامریکا در امریکا هرکس وهر چیزی را می توان با دلار خرید. از قضات دادگاه تا وکلای مرتبط با قدرت – از نمایندگان کنگره تا وزرای کابینه و حتی رای رئیس جمهور _ و این را مشاوران گروه رجوی در امریکا توصیه کرده اند وچنین شد که دلالان این گروه علیرغم وجود در لیست تروریستی به سادگی و آسانی درکنگره و مراکز قدرت رفت وآمد می کنند_ دستگاه مالی این گروه تبهکار ملیون ها دلار که سرمنشا آن دریافت حق مزدوری برای صدام است رابه سادگی وارد آن کشور نموده و به جیب مرتبطین با قدرت واریز نموده است _اعضای گروه رجوی جا خوش کرده درلیست تروریستی حتی به استخدام رسانه ها نیز درآمده اند (علیرضا جعفرزاده درفکس نیوز) آنها مواجب بگیران خود را با لباس یکدست به جلسات کنگره می برند و درجلسات آن شرکت می نمایند _ و درمراکز رسمی دولتی کنفرانس های مطبوعاتی با شرکت نمایندگان خریده شده کنگره برگزار می کنند _ آنها با پرداخت رشوه لابی های اسرائیلی و شرکت های لابیگری را نیز خریده و به خدمت گرفته اند. پرداخت رشوه و زیرمیزی آنقدر گسترده بوده که اداره خزانه داری امریکا را مجبور کرده درمورد پرداخت این رشوه های کلان تحقیق کند! وصدالبته وقتی به اندازه کافی دلار داشته باشی می توانی کل اداره خزانه داری راهم درخدمت بگیری. دراین مدت این گروه درچندین وچند دادگاه ارائه شکایت کرده است ودرنتیجه موفق شده رای قضات دادگاه استیناف کلمبیا را خریداری نماید. به طوریکه این دادگاه به وزارت امورخارجه سه ماه فرصت داده تا درمورد حذف و یا ابقای این گروه اقدام کند. طبیعی است که اگر فساد و تباهی در کنگره و هیات حاکمه و دستگاه های قضایی آمریکا حاکم نبود اصولا رسیدگی به پرونده تقاضاهای این گروه با این پرونده سنگین تروریستی محلی از ارعاب و موضوعیت نداشت _ چراکه دستگاه های اطلاعاتی امریکا بیشتر از هرکشوری درجهان درباره سابقه این گروه درگذشته وحال اطلاعات کافی در اختیار دارند. گزارش تلویزیون امریکایی NBC درمورد نقش وهمکاری موساد با گروه رجوی درترور دانشمندان ایران سال 2012 http://www.bbc.co.uk/persian/world/
2012/02/120210_u06_mek_musad_terror.shtml وکلای خریداری شده توسط گروه رجوی درامریکا ادعا می کنند که این گروه از سال 2002 عملیات تروریستی را متوقف کرده ودست از خشونت کشیده است ولی منابع اطلاعاتی امریکا حرف دیگری دارند آنها مدارک ومستنداتی دارند که گروه رجوی درسال 2011و2012 به سفارش سازمان اطلاعاتی اسرائیل (موساد) درترور دانشمندان ایران نقش داشته است. حال بااین همه مستندات روشن چگونه وبا کدام دلیلی وزارت امورخارجه امریکا تصمیم به حذف این گروه از لیست تروریستی کرده است؟ گروه رجوی سالهاست مرده و به فاضلاب تاریخ پرتاب گردیده است _ گرچه هنوز اندکی از تروریست های تعلیم دیده آن درگوشه و کنارجهان خطر آفرین هستند ولی کل این فرقه به عنوان یک کلیت در لجنزار تاریخ غرق شده و چند هزار نفر عضو اصلی آن در کهنسالی و صف مرگ قرار داشته و به اردوگاه حریه منتقل شده تا از عراق بیرون ریخته شوند _ بااین حساب پس تصمیم احتمالی درمورد حذف این تروریست های تبهکار از لیست تروریستی چه دلیلی دارد؟ دلار ودلار ودلار……. دراین تصمیم گیری به نظر نگارنده فقط دلار حرف اول وآخر را زده ومی زند وهیچ دلیل سیاسی و یا حقوقی برای آن متصور نیست چرا که این گروه هم با داشتن خلق وخو و ماهیت تروریستی غیرقابل تغییر است وهم به عنوان یک برگ سوخته و اسب مرده قابلیت شرط بندی حتی به عنوان یک مترسک سرخرمن راهم ندارد… بنابراین گرچه برخی از امریکایی ها اظهارداشته اند این تغییر ممکنست درامراخراج بازنشستگان گروه از خاک عراق نقش سازنده داشته باشد نیز غیرواقعی ودرست نیست چرا که کشورهای اروپایی به عنوان یک تصمیم کلی حاضر به پذیرش این تروریست های از رده خارج ولی همچنان وحشی درخاک خود نیستند و لذا تغییر درلیست ترور باعث حل این معضل نخواهد شد. در نتیجه باتوجه به مسائل بالا می توان به سادگی به این نتیجه رسید که دلارهای گروه رجوی که در اثر مزدوری برای صدام به دست آمده و بوی خون می دهند به گونه ای دست و دلبازانه از طرف این گروه دربین هیات حاکمه امریکا توزیع وپخش شده است واین تنها و بهترین دلیل حذف احتمالی این تروریست های صدام نشان از لیست تروریستی وزارت امورخارجه امریکا می تواند باشد….. مسئولین امریکایی باید بدانند که دست این گروه به خون ده ها هزار ایرانی وعراقی آلوده است وایرانیان مخالف جنگ وتروریسم وخانواده قربانیان ترور تا به محاکمه کشیدن سران این گروه دمی از تلاش بازنخواهند ایستاد _ حال شما رهبرفراری شان را تحت محافظت و نگاهداری خود قرار دهید و دست نوازش برسراین تبهکاران بکشید _ اینگونه اقدامات رذیلانه تنها مدعیان به دادگاه کشیدن سران این گروه را مصصم تر و درکنار آن چهره کریه امریکای متجاوز و تروریست پرور را عریان ترخواهد نمود. پدرام میرپارسی، هفت اورنگ

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا