خروج ازلیست یا انشقاق فرقه رجوی

از بدو تاسیس تاکنون، خشونت یا به تعبیر رجوی مبارزه قهرآمیز، جزء مبانی اعتقادی فرقه رجوی بوده وهست. و رجوی تخطی ازاین اصل را برابر با نابودی فرقه می داند.
اگرامروزه سرش را جلوی ارباب جدید خم می کند که ما تروریست نیستیم ومیلیونها دلار رشوه برای درآمدن از لیست به سیاستمداران آمریکایی می پردازد، به معنای فاصله گرفتن ازخشونت ومبارزه قهرآمیزنیست: حرفش به آمریکا این است که ما می توانیم تروریست خوبی برای تو باشیم تا ازاین طریق موجودیت فرقه اش را حفظ کند.
اما واقعیت این است که شکست های ایدئولوژیک،استراتژیک و… چنان رجوی وسران فرقه را گیج کرده که فکرمی کنند با خروج ازلیست موجودیت فرقه حفظ خواهد شد،اما نمی دانند که خروج ازلیست درمقطع کنونی تازه شروع انشقاقی است که تمامیت فرقه را که بعد از سقوط صدام روبه اضمحلال بوده را در برخواهد گرفت. رجوی ها بعد ازسقوط صدام که خطرفروپاشی را حس کردند با تمام امکانات و با چشم دوختن به تحولات منطقه به خدمت ارباب جدید درآمدند تا همچنان بتوانند به جنایات خود ادامه دهند و موجودیت کل فرقه که ابزار کارجنایت اوست درعراق حفظ شود. اما تصمیم دولت عراق برای اخراج این گروه بدنام وتلاش های خانواده های اسیران وافشاگری های جداشدگان نتیجه داد. طوری که ارباب رجوی مجبور شد رأی به خروج نوکرش ازاشرف بدهد.
رجوی ها سعی کردند با سوءاستفاده ازمسئله انسانی بازی کثیفی را پیش بگیرند. بازی با جان 3 هزار اسیر تا مانع اخراج ازاشرف شود که باز هم نتیجه نداد وبا خفت وخواری ازاشرف بیرون انداخته شدند.
همزمان با اقدامات وطن فروشانه ودادن رشوه های کلان سعی می کرد تا ازلیست گروه های تروریستی بیرون بیاید،رجوی به این فکر بود که حداقل با بیرون آمد ن از لیست سیاه امریکا کمپ جدید را کمپ پناهندگی اعلام خواهند کرد.که این معادله هم با صحبت های مقاما ت آمریکایی به هم خورد و اعلام کردند اگر این فرقه را ازلیست سیاه خارج کنیم به این خاطراست که کشورهای اروپایی راحت تر بتوانند اعضای این فرقه را بپذیرند و حتی یک توسری هم به رجوی ها زدند و گفتند فکر نکنید که می توانید به دوران وحشی گری برگردید.
دولت عراق هم تاکید کرده که درهرحال باید این فرقه ازعراق بیرون برود.
بنابراین نتیجه خروج ازلیست نمی تواند خوشایند رجوی باشد بلکه سونامی است که تمامیت فرقه را درمی نوردد. نیرویی هایی که از سال 57 فریب شعر و شعارهای بی محتوای سران فرقه را خوردند و به عشق تحقق همان آرمان های خیالی به همراه رجوی وارد عراق شدند به مرور متوجه شدند که رجوی با اقدامات خائنانه ازاصول وخطوطی که برای رسیدن به آرمان هایی که اوایل انقلاب ترسیم کرده بود دورمی شود. به خصوص بعد از شکست درعملیات فروغ که رجوی شکست این عملیات را به گردن اعضا انداخت، به فریبکاری او پی بردند. بعد ازاین عملیات عده زیادی جداشدند ورجوی خطر فروپاشی را حس کرد وبه همین خاطربرای مغزشویی اعضا بحثی را به نام انقلاب ایدئولوژیک همراه با اقدامات سرکوبگرانه به راه انداخت تاهرچه بیشتر اسیران را درتنگنا قراردهد و بتواند جلوی فروپاشی را بگیرد.
هرچند رجوی موفق شد با اقدامات سرکوبگرانه جلوی جداشدن اعضا دربند را به صورت جمعی بگیرد و آن ها را با مغزشویی و با دورنگه داشتن از دنیای بیرون در حصارنگه دارد. که اگررجوی چنین اقدامات سرکوب گرانه را درمناسبات راه نمی انداخت بعد ازعملیات فروغ،سازمان منفعل ونابود می شد.
به هرحال اخراج ازعراق و رفتن به کشورهای اروپایی می تواند تمام خواب وخیال های رجوی ها را به هم بریزد. افرادی که سال ها دراشرف درخفقان مطلق بوده اند، وقتی به دنیای آزاد قدم بگذارند و به تمام چیزهایی که رجوی آن ها را از آن محروم کرده دسترسی پیدا کنند ومتوجه شوند که رجوی چه کلاهی این سال ها بر سر آنها گذاشته، می توانند هرکدام بمبی برای تشکیلات رجوی شوند. خطر انشعاب یکی ازآنهاست. رجوی درپیام 10 شهریورخود به اسیران اشرف ترس خود را ازاین مسئله کتمان نکرد وگفت که همه باید تعهد دهند که بعد از رفتن به لیبرتی وخروج ازعراق نسبت به این خطر هوشیار باشند. چون عده ای که درسطوح بالا هستند معتقدند که رجوی ازاصول اولیه فرقه عدول کرده ودرصدد تشکیل سازمانی با رعایت اصول اولیه هستند. ومطمئنا بقیه هم با پاره کردن بند های انقلاب ایدئولوژیک رجوی به دنبال زندگی واقعی خواهند رفت. بنابراین کارفرقه به جایی خواهد رسید که رجوی آرزو کند ای کاش ازلیست گروه های تروریستی بیرون نمی آمدیم وبا خیره سری وبا سوءاستفاده از مسئله انسانی چند صباحی می توانستیم درعراق بمانیم.
یقینا رجوی به آثاروحشتناک بعد ازخروج ازعراق واقف است ومی داند نیرویی که سال ها آنها را درخفقان نگه داشته بود با رفتن به دنیای آزاد، تره هم برای رجوی ها خورد نمی کنند وبا آگاه شدن آن ها بایستی به همه خیانت ها وجنایاتی که درحق آنها روا داشته پاسخگو باشد.رجوی ها ممکن است به بیرون آمدن ازلیست ابراز خوشحالی کنند چون برای آن کلی خرج کردند. ولی باید به آن ها گفت باش تا صبح دولتت بدمد این هنوزاز نتایج سحر است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا