دسته گل ونامه ای کاملا خصوصی برای کلینتون جهت حذف تروریست ها از لیست تروریستی!

بی بی سی نوشت هیلاری کلینتون وزیر امورخارجه امریکا رسما (1) نام تروریست ها و طرفدارانش (2) را از لیست سیاه این کشور حذف کرد _ هیلاری دلیل این اقدامش رابنا برمفادقانونی (3) وعدم ارتکاب عملیات تروریستی در ده سال اخیر (4) واعلام علنی تروریست ها مبنی برکناره گیری ازعملیات تروریستی (5) وهمکاری این گروه این گروه درتخلیه اردوگاه اشرف (6) ذکر نمود……….
بااین وجود هیلاری گفت:فکر نکنید ماسابقه تروریستی این گروه را از یاد برده ایم! ها فعالیت هایی چون کشتن امریکایی ها _عملیات تروریستی درسال 1992 درامریکا و بذرفتاری این گروه با اعضای خود (7) و غیرو یادمان هست! بعد از شنیدن این خبر کلی خوشحال شدم که هیلاری و دوستان فکراشونو گذاشتن روی هم و بالاخره فهمیدند که نمی شود تروریست های فرزند صدام را همین جوری بی پدرومادر دربیابان های عراق به حال خود رها کرد. به همین خاطر جهت تشکر از این خانم یک دسته گل خریدم وبه همراه این نامه کاملا خصوصی برایش فرستادم امریکا _ وزارت امورخارجه _ دفترخانم هیلاری کلینتون هیلاری سلام چطوری بیل حالش خوبه؟ بالاخره قسط های ماجرای دادگاه مونیکا راپرداخت کرد؟ چلسی چطوره؟ هنوز هم خل وچله و با شوهرش جنگ ودعوا داره؟ خودت چطوری؟ شنیدم جشن تولد 65 سالگی ات را درلاس وگاس برگزارکردی _ چرا منوخبر نکردی بی معرفت؟ هیلاری جون امروز خوندم که بالاخره پس از این پاو آن پاکردن تو و باراک و ادرندل و جان بولتن ونیوت گوزیپیچ و رامنی تصمیم گرفتید نام تروریست ها را از لیست تروریستی خارج کنید _ خیلی خوشم اومد به شما میگن ضدتروریست ترین و مخالف خشونت ترین دولت تاریخ امریکا _ فعلا از قول من یکی بزن تو سر اون شوهر ت بیل که لا ا اقل عقلش نرسید برای خسارت هایی که باید برای مونیکا لوینسکی ودیگر کارمندانش! به دادگاه ها می داد ازاین فرزندان صدام پول بگیره و اونا رو از لیست تروریستی خارج کنه _ حتی اون بوش کوچولوهم در دوران ریاست جمهوری اش اینقدر خلاقیت درتروریست شناسی نداشت تا این فرزندان پدرمرده صدام را با دریافت پول ورشوه از لیست تروریستی خط بزنه _ به تو وباراک جان بولتن و رودی جولیانی باید تبریک گفت که اینقدر درمقابل تروریست ها قابل انعطافید مرسی گوگولی مگولی هیلاری جونم ولی دراین نامه وزارتخونه بخاطر حذف تروریست ها از لیست ترور 7 کلمه برجسته وجود دارد که می خواستم خصوصی ازت بپرسم وتوهم سعی کن به من یواشکی جواب بدی _ ممنونم….. ماچ نکته برجسته اول (1) _اینکه گفتی " رسما" یعنی چه؟ هیلاری جونم…… اینکه نوشتی رسما زنجیر تروریست ها را باز کرده اید خیلی ماجرا افتضاح شده که؟ یعنی اینکه اینها از همون اولش بطور غیر رسمی هیچ مشکلی درامریکا نداشته اند _ بدجوری بند را آب دادی _ البته من می دونم که رشوه و زیرمیزی دادن تو امریکا رسمی و قانونی است و اسم دیپلماتیک هم دارد که به آن می گویند "لابی گری " ولی فکر نمی کنی این جور اعلام کردن ها درست نیست و براتون حرف درمیارن؟ ممکنه دیگران بگویند پس حتما القائده هم الان در امریکا بطور غیررسمی مشغول چرب کردن سبیل های امریکایی ها ست و ممکنست فعالیت های آنها هم درآینده رسمی شده و از لیست تروریستی هم خارج شوند! نکته برجسته دوم (2) سئوال: کلمه طرفداران که نوشتی دقیقا یعنی چه کسانی؟ بعدش نوشتی طرفدارانشان هم مشمول این بذل وبخشش شده اند واین یعنی کی ها؟ منظورت اینه که دیگه پرونده ای که در اداره خزانه داری امریکا برای پرس وجو درباره دریافت رشوه از طرف کنگرس من ها وکنگرس زن ها و بیکار و بیعار و بازنشسته و افرادی چون رودی چولیانی _ هاوارددین _ جان بولتن _ جیمزجونز _ ادرندل _ جان بولتن _ جیمزولسی _ پورتوگاس _ تام ریج _ مایکل موکاسی _ ژنرال فیلیپس _سرهنگ وسلی _ رزا لهنتین وغیرو….. که ازاین گروه دلار گرفتن تا اینجا و اونجا جیغ و داد و التماس و درخواست کنند هم بسته می شه؟ خوب پس تحقیق بی تحقیق درسته؟ ما مثلی داریم که میگه پول را روی جنازه مرده هم بگذاری زنده می شه و گویا اینجوریا شده نه؟ نکته برجسته سوم (3) سئوال: مفادقانونی که نوشتی کدامند؟ هیلاری جون تو نوشتی بنا برمفادقانونی نام این تروریست ها را خط خطی کرده ای ولی اشاره نکردی این مفاد قانونی کدامند؟ اینطوری نوشتن خیلی بده یعنی اینکه شما درامریکا قوانینی یواشکی ومخفی دارید که بنا برآن می شود تروریست ها را ماچ کرد ودست به سروصورتشون کشید وبهشون صدآفرین جایزه دارد!؟ من هم شنیدم بودم که میشه سرآدمهای خلافکاردرصورت پشیمونی آب توبه ریخت و اونها را بخشید یعنی اینکه شما هم از این قانون ها دارید و رو نمی کنید؟ ای شیطون اگر ممکنه برام بنویسی این مفاد قانونی کجا و درکدام کتابچه قانون نوشته شده است _ مر30 نکته برجسته چهارم (4)سئوال: عدم ارتکاب عملیات تروریستی درده سال اخیر دقیقا یعنی چه؟ هیلاری جون شما واقعا مطمئن هستی اینها درده سال گذشته هیج عملیات تروریستی انجام نداده اند؟ گزارش سازمان های خودتون یعنی FBIکه حرف دیگری می زنه خوبه که وقت کردی بری این گزارش را بخونی دنبالک اش رااینجا برایت گذاشتم http://www.niacouncil.org/site/Page
Server?pagename=mek_fbireport_fa اینهم گزارش سیمورهرش درمورد تعلمیات گروهی از اعضای این گروه درامریکا درسال 2005 http://www.newyorker.com/online
/blogs/newsdesk/2012/04/mek.html اینهم گزارش NBC درمورد شرکت اعضای تعلیم دیده این گروه دراسرائیل جهت ترور نخبگان ایران درسال 2010 و 2011 http://www.radiofarda.com/content/o2_
mek_israel_iran_scientists/24479265.html آخ که تو چقده بلایی؟ نکته برجسته پنجم (5)سئوال: اعلام رسمی تروریست ها مبنی برترک تروریسم کی وکجا نوشته؟ هیلاری گوگولی مگولی من که همه جا رو زیروروکردم چنین اعلام توبه وپشیمانی رسمی وغیررسمی از طرف تروریست ها را پیدا نکردم _ اینکه بیان یواشکی وخصوصی درگوش تو و باراک و جان بولتن و جولیانی بگن که ما غلط کردیم _ گه خوردیم _ اشتباه کردیم وقول می دیم که از این به بعد دست به خشونت و ترور نزنیم و تروریست های باادبی باشیم! فایده ای ندارد که مادربزرگ جان اگر راست میگن بیان تو تلویزیون درمقابل همه اظهار ندامت و پشیمونی و گریه وزاری والتماس ودرخواست وعجزوناله کنند اینها اگر فقط تنها 5 امریکایی را کشتند درکنارش هزاران ایرانی وعراقی را سلاخی کردند و درستش اینه که بیان به جنایت ها وخیانت هایشان اعتراف کنند و از مردم ایران و عراق پوزش بخواهند البته قول نمیدم ایرانی ها قبول کنند و ببخشن چون ما معتقدیم که توبه گرگ مرگه _ اینکه یه شما بگن ما گه خوردیم وغلط کردیم امریکایی ها راکشتیم ما رو ببخشید که کافی نیست _ البته این بذل وبخشش سخاوتمندانه شما به جای خود ولی ما یقه این ها را ول نمی کنیم و درنهایت سرکردشونو که شما قایمش کردین مثل صدام پیدا ش می کنیم و از قبرستان ومخفی گاه بیرونش می کشیم _ ان وقت شما بیش از پیش کنف خواهید شد _می گی نه؟ به جون چلسی قسم می خورم. نکته برجسته ششم (6) سئوال: همکاری این گروه درتخلیه اردوگاه اشرف دقیقا چندسال طول کشیده؟ هیلاری جون اومدی نسازی ها _ آخه مادربزرگ من تخلیه اشرف چه ربطی به شما داره که فضولی می کنید؟ مسئله بین عراق و این گروه است. من نفهمیدم بالاخره شما این وسط چه کاره اید؟ واسطه هستید؟ سرپرست این گروهید؟ پدرخوانده جدبدشان اید؟ رابطه شما با تخلیه اردوگاه اشرف بقول ما ایرانی ها مثل رابطه گوز با شقیقه است! درسته که شما ازسال 2003 دست نوازش به سر این فرزندان پدر مرده کشیدید ومدت 5 سال این گرگ ها رابه حال خود رها کردید تا ده ها هزار عراقی را با فرماندهی از همین پایگاه تکه پاره کنند _ درسته که این پدرازدست داده ها را دربرنامه سازندگی عراق و سرمایه گذاری درآن کشور یاری کردید _ حقیقت داره که گروه تروریستی دولت اسلامی عراق درهمین پایگاه وتحت نظر وحفاظت شما تشکیل وتاسیس شده وتروریست ها از همین پایگاه برای صدمه زدن به دولت عراق زیرچشم ونگاه شما خارج شده اند _ درسته که شما 5 سال باسران این گروه بشدت خشونتگرا نرد عشق ودوستی باختید و اعمال تبهکارانه آنها را زیرسبیلی درکردید وشاید هم با دریافت حق العمل وسهم نادیده گرفتید _ ولی ترک اردوگاه غصب شده وزمین های مردم عراق وظیفه این تروریست ها بوده واین به شما ربطی ندارد که برای آنها بخاطر انجام این خواست مردم ودولت عراق صدآفرین وجایزه تشویقی تعیین کنید و به آنها باج بدهید! اگر سران این گروه قدمی در این راه برداشته اند به خاطر سمبه پرزور دولت عراق و تلاش های انسان دوستانه مارتین کوبلر بوده است _ اینها ازسال 2003 وپس از سرنگونی صدام می دانستند که باید اشرف وعراق راترک کنند _ سال 2003 تا 2012 می شود هشت سال این چگونه نوع همکاری است که نزدیک به یک دهه طول کشیده است؟ ولی اگر معنی همکاری جاسوسی وخبرچینی و دادن اطلاعات دروغ وعموما غلط بوده باشما کاملا موافقم چون یکی از همین مزدبگیرها ی امریکایی اعتراف کرده که: اینها به ما اطلاعات خوبی داده اند! مادربزرگ خوبم! خودت هم می دانی که مطرح کردن اینگونه ادعا ها برپایه واقعیت استوار نیستند ونوعی توجیه تحت حضانت قراردادن تروریست ها ازجانب شماست _ خوب عزیر دل بابا راست ورک بگو اینها تروریست های باادب شده وموردعلاقه ومحبوب ما بودند وبهمین دلیل نام های آنها را از لیست ترورحذف کردیم چرا اینقدر صغرا کبری می چینی؟ یادت باشه مردم ایران خیلی خیلی هشیارند وفریب این دروغگویی ها وپنهانکاریهای شما را نمی خورند. نکته برجسته هفتم (7) سئوال: این گروه با اعضای خود چگونه بدرفتاری کرده اند؟ هیلاری جون اینجا دیگه باید برایت یک کلاس درس بگذارم _ درفرهنگ ما بدرفتاری به برخوردهای کوچک وسطحی وقابل گذشت می گویند _ مثل توهین _ فحش خواهرمادر وو… ولی فکر می کنم به اعمال ورفتارهایی چون شکنجه _ زندانی کردن _ اعدام _ جراحی رحم زنان جوان _ تجاوز جنسی به زنان ووو دیگر نمی گویند بدرفتاری اینگونه رفتارها جنایت وسرکوبگری خوانده می شود _ نگوکه خبرنداری ازسال 1992 تاکنون صدها نفرازاعضای این گروه جداشده ودرعمل ترور و تروریسم را کنار نهاده اند _ صدها نفر از افراد جدا شده درسال 2003 به وسیله ارتش شما در زندان مخوفی بنام تیف به مدت نزدیک به 5 سال به شدید ترین وضع ممکن توسظ جلادی بنام ژنرال دیوید فیلیپس مورد تحقیر وتوهین وسرکوب قرارگرفته ودرنهایت درخاک عراق رها شده اند _ شما حتما بهتر از من از گزارش دیده بان حقوق بشر درسال 2005 و خاطرات صدها تن از افراد سابق این گروه آگاهید _ ده ها تن از اعضای معترض این گروه دراردوگاه بدون نظارت اشرف محاکمه! و اعدام شده اند _ از سال 2009 بدین سو بیش از صدنفر از اردوگاه اشرف و حریه فرار کرده و خود را به دنیای آزاد رسانده اند _ این افراد خاطرات تلخی از مناسبات ضدانسانی حاکم براین فرقه تعریف کرده ومی کند حال شما اسم این همه تبهکاری وجرم وجنایت را گذاشته ای بدرفتاری؟ برشت می گوید: انکس که حقیقت رانمی داند ناآگاه است وآنکه حقیقت را کتمان می کند جنایتکار حال شما بگو درکدام دسته قرار داری؟ می بینی هیلاری؟ همه بافته های دروغت رابه سادگی می توان شکافت؟ ولی واقعا چرا وزارت امور خارجه امریکا نام های متفاوت این تروریست ها ی صدام نشان را از لیست تروریستی حذف نمود؟ طی 24 ساعت گذشته ده ها مقاله و تحلیل از طرف ایرانیان درمورد این اقدام شما منتشر گردیده و این موج همچنان ادامه خواهد داشت _ درمجموع نظرعموم ایرانیان مستقل به این اقدام شما منفی بوده است _ گروهی این اقدام را سیاسی وگروه دیگری آنرا غیرحقوقی خوانده اند _ یکی دیگراز توجیه های شما اینست که این تحول ممکنست در سرانجام اعضای این گروه که در کمپ موقت ترانزیت حریه اسکان یافته اند تاثیر مثبت داشته باشد ولی این تحلیل نیز از واقعیت دور است چراکه خوددولت شما حاضربه پذیرش این افراد در خاک امریکا نخواهند شد و کشورهای اروپایی نیز علیرغم این تصمیم شما هیچ تغییری درمورد تصمیم عدم پذیرش این تروریست های پشیمان و فرسوده و پیر.کنهسال ودرصف مرگ ایستاده نخواهند داد. بنابرآنچه در بالا نوشتم من فکر می کنم این تصمیم سیاسی نیست چرا که این گروه برگی است سوخته وبه لجنزار تاریخ پیوسته وکوچکترین ارزشی نداشته ودرنظر عموم ایرانیان گروهی است خائن ومزدور ومنفور… این تصمیم شما برخلاف ادعا های ارئه شده جنبه حقوقی نیز ندارد چراکه این گروه تبهکار وتروریستی به دلیل ماهیت خشونتگرای خود قابلیت تغییر ندارد: گرگ گرگ است اگرچه بدون دندان باشد…. اگر دودلیل حقوقی وسیاسی راکنار بگذاریم تنها دلیل این تصمیم وجود فساد گسترده مالی در هیات حاکمه ودستگاه قضایی امریکا می تواند باشد _ بنابرگزارش رسانه ها این گروه تروریستی طی دوسال اخیر میلیون ها دلار که از خلافکاری _ پولشویی تنهکاری ومزدوری به دست آورده است را به جیب امریکایی ها واسرائیلی ها سرازیر کرده است و لذا این اقدام وزارت امورخارجه درا اثر پرداخت رشوه ازطرف اینگروه ممکن گردیده است. گزارش نشریه گاردین دراین مورد http://www.guardian.co.uk/world/2012/sep/21/iran-mek
-group-removed-us-terrorism-list?newsfeed=true خانم هیلاری کلینتون نگارنده درباره نقش دلار در تحولات و رخدادها درجامعه امریکا بسیار شنیده بودم. ولی خرید لیست تروریستی یک تحول تازه درامریکاست و این بدین معناست که درکشور شما با دلار همه کار می شود کرد ازجمله خطرناک ترین اقدام یعنی خارج شدن از لیست تروریستی با پرداخت پول ورشوه واین بسیار جای تاسف است _ شما مطمئن باش این اقدام شما آب پاشیدن به جنازه تروریست هایی است که گرچه جنازه شان درسردخانه قرارگرفته ولیکن چون ناامید وهستی وبی آینده هستند ممکن است با کوچکترین اشاره ای چون بمب منفجرشوند وکلی خسارت بجا بگذارند _ گفته باشم که نگی نگفتی!. هیلاری جون این نامه را خصوصی برایت فرستادم ومنتظر جواب عمومی از جانب شماهستم. مریم قجر عضدانلو قربانت برود… بای

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا