گنده گویی های ابلهانه مریم قجر

مریم قجر که لباس زیبا وگران قیمت وکمی گشاد به تن می کند تا پیری و فرتوت بودن جسمی اش را بپوشاند و خود را خوش سیما جلوه دهد، بعد ازگرفتن پاداش خیانت ها و وطن فروشی هایش ازجانب اربابش زیادی خود را گم کرده است. این عفریته وطن فروش که سعی می کند ژست های شوهرفراریش را نشخوارکند، عنوان کرده که بعد ازبیرون آمدن سازمان ازلیست گروه های تروریستی موازنه قدرت درایران تغییر کرده،(اصلا خروج این ها ازلیست به این مسئله چه ربطی دارد! معلوم نیست!!) ویا درجای دیگر ادعا کرده که ازاین به بعد بایستی نماینده ما روی کرسی نمایندگی ایران درسازمان ملل بنشیند! واقعا رو را برم!!! وی که خیلی دستپاچه بود تا زود از ارباب خود و برخی از شخصیت های معلوم الحال آمریکایی که درضدیت با مردم ایران ید طولایی دارند تشکرکند وسرمست ازاین که رشوه دادن هایش نتیجه داده است،ازسربلاهت نگذاشت حتی واکنش های منفی افکارعمومی مردم ایران ویا برخی شخصیت ها وحتی بعضی ازمقامات آمریکایی و رسانه های مختلف دنیا را نسبت به این تصمیم غیرمنطقی وجهت دار دولت آمریکا را اول بشنود بعد افاضات خود را بیان کند.آش این تصمیم نسنجیده دولت آمریکا آن قدرشوربود که حتی شبکه فارسی زبان بی بی سی که هیچ گاه درجهت منافع مردم ایران خبری را بیان نمی کند، درتاریخ 8/7/91 دربرنامه ای تحت عنوان برنامه ی "نوبت شما" سعی کرد صدای مخالفان این اقدام آمریکا را هم به گوش جهانیان برساند که درآن حتی افراد ایرانی که درکشورهای اروپایی اقامت دارند وبعضا مخالف دولت ایران هم بودند روی خط آمدند و با تاکید روی خائن بودن این فرقه تروریستی مخالفت خود را با این تصمیم دولت آمریکا ابراز کردند. که این خود منفوریت فرقه تروریستی رجوی را دربین آحاد مردم ایران می رساند. باید این بیمار متوهم اول صبر کند و ببیند چیزی ازفرقه اش بعد ازاین باقی می ماند که چنین ادعاهایی داشته باشد. یا شاید فکرمی کند مردم ایران سوابق جنایت درترورهای کور وخیانت ووطن فروشی آن ها را درهمدستی با دیکتاتورسابق عراق درجنگ با ملت ایران فراموش کرده اند؟ وآیا فرقه ای که هرروزبه طور رذیلانه داد و فغان می کند وهربارازآمریکا وغرب التماس می کند که تنها راه ساقط کردن دولت ایران حمله نظامی است می تواند ادعای نمایندگی مردم ایران را داشته باشد؟.درحالی که امروزه هربچه ای هم به آثار ویرانگرجنگ که می تواند جان هزاران انسان بی گناه را به خطر بیاندازد واقف است. بنابراین مریم قجربهتر است بداند که تصمیم مشکوک دولت آمریکا برای بیرون کشیدن فرقه او ازلیست گروه های تروریستی که بیشترسیاست دوگانه آمریکا را درقبال پدیده شوم تروریسم اثبات کرد،صرفا به عنوان پاداش خیانت های فرقه او بوده ونباید متوهم شود وبه گنده گویی های ابلهانه روی آورد. ولی تاجایی که به ملت ایران برمی گردد ازنظر آن ها ماهیت فرقه تروریستی رجوی ها همان است که بوده وهرگزبه خائنین وجنایتکارانی همچون رجوی اجازه نخواهند داد که ازجانب آن ها حرفی بزند چه رسد به اینکه ادعای گرفتن کرسی نمایندگی ایران در سازمان ملل را داشته باشد. کسی که رذیلانه حاضر باشد برای منافع حقیرخود مردم ومنابع کشورش توسط بیگانگان کشته ویا نابود شود چطورمی تواند چنین ادعایی داشته باشد. بنازم به قدرت خدا که سیه رویان را با اعمال خودشان دربین مردم رسوا می کند وحرف مردم ایران به موجودات حقیر وپستی مانند مریم قجر این است که این آرزو را با خود به گورخواهید برد. حمید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا