خروج از لیست دردسر جدید سران سازمان مجاهدین خلق

آنچه که بهانه برای نگاه داشتن نیروهای اسیر در سازمان بود پایان یافت.خروج ازلیست بحران جدید برای سران سازمان شده است حال چه در عراق و چه در خارجه کشور تبدیل به اصلی ترین تهدید ایدئولوژیک و استراتژیک سازمانی شده که اساسش بر دروغ و ریاکاری و تولید مزخرفات مذهبی خود تولید برای شیادی و بر قدرت ماندن چند صباحی و مطرح شدن اسم رجوی شده است. اگر روزی کودتای بزرگ و فاسدانه ای برای باز کردن راه دستیابی به زنان و دختران بی شمار در سازمان با نام انقلاب ایدئولوژیک و سرکوب مردان و زنان آرمان گرا با شعار سرنگونی صورت گرفت , حال دیگر بهانه برای همه چیز تمام شده است. حال باید رجوی پاسخ دهد که دیگر اشرف نیست اجناس هم به قیمت سرسام آور فروخته شده است و پول آن به سادگی دیگر در جیب شما نمیتواند برود. هزینه سفر و پناهندگی و وکیل و…بیش از سه هزار نفر در پیش رو است. افراد تبدیل به عناصری شدند که جرات سوال کردن دارند. و ازالان هر کس میخواهد بداند که بقیه عمر را چطور باید بگذراند باید پاسخی بدهد.دیگر دورانی که برای چند هزار نفر یک نسخه نوشته شود تمام شده است. حال باید بگوید هر کس بعد از بیست و چند سال بیگاری دادن و تلف کردن عمر چی در دستش دارد و دیگر نمیشود شعارهای دهه پنجاه به خورد نیروها داد. حال با چند بحران در ایدئولوژی روبروست. باید بگوید چرا انقلاب و اشرف به سرنوشت "محتوم " نرسید. چرا "تابان " تو هر روز تاریک تر شد و از "جوار وطن " دورتر شد. این بار برای طلاق و جدائی زنان و مردان و عدم ارتباط با خانواده و فرزند و مادر و پدر دیگر چه خواهی گفت. اینقدر که به تردد آزادانه در اطلاعیه ها تاکید میکنید به ملاقات آزادانه نیز تاکید میکنید!!؟
راستی شما که خواستار تردد آزاد در عراق شدید این حق را به همه اعضا باید بدهیدو نه فقط برادر!رحمان و احمد واقف.. و باید بدانید خطر پشت در و دیوار است خطر سرنگون شدن" انقلاب رهائی مریم" با حضور یک خانواده در کنار درب اردوگاه ,چون این یعنی افراد دچار شکاف خانواده میشوند و این شکاف عمیق میشود و تبدیل به " دره" شده و معلوم است از آن بعد یک ذره هم تره برایتان خرد نمیکنند ومعلوم است براثرخروج از لیست خیلی به سنگ اندازیها و درخواست هایتان توجه ندارید!! رجوی باید این بار بی پرده حرف بزند چون دیگر لیست ترور نیست که بگوید "دست و بال مرا بسته اند" و آنچه که تحت نام انقلاب به انسانها تحمیل کرده است تاریخ مصرفش تمام شده است. بله آنچه همیشه به عامل عقب ماندن و کنار زدن مجاهدین از صحنه به نمایش گذاشته میشد حال تبدیل به طناب دار سیاسی ,استراتژیک و ایدئولوژیک فرقه شده و میرود که هرآنچه بافته بود پنبه دانه شود. بله نتیجه خروج از لیست در کوتاه مدت و زودتر از آنچه که رجوی فکرش را میکرد شادی گذرا داشته و خواهد داشت. حال انتظارات نیروها دیگر مثل قبل نیست که بشود بیست سال دیگر با دوزو کلک آدمها را در انتظار گذاشت.
خبر فروش نصف قیمت اجناس در سایت مجاهدین هم که به عنوان پیروزی چهره دیگری از کلاشیها و بی پرنسیب های تجاری که از جان و عمر دیگران برای ارضا قدرت طلبی خود بود را درکنار تعطیل شدن دکانهای متعدد فرقه باید با هوشیاری دید که یک ارگان بین المللی از این درآمد برای خروج تک به تک اعضا و آزادی بی قید و شرط از دام فرقه استفاده شود. مهرداد ساغرچی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا