مریم قجر تکرار حرفهای بی محتوا و مسخره

بعد از بیرون آمدن سازمان از لیست سیاه آمریکا اکنون مریم قجر سعی کرده باز هم دست به سفرهای اروپایی زده تا بتواند با فریبکاری و دادن رشوه به نمایندگان بازنشسته وجهه سیاسی برای خود بخرد و خود را پیروز بیرون آمدن از لیست سیاه غرب نشان دهد. وی در سفر به بلژیک با روزنامه لالیبر مصاحبه ای داشته که توجه به آن خالی از لطف نیست تا بتوان به دروغهای وی پی برد که چگونه سعی دارد با فریبکاری به حیات خائنانه اش ادامه دهد.
قبل از سرنگونی ولی نعمتش در عراق رجوی ها همیشه از سرنگونی حکومت ایران توسط ارتش بی یال و اشکمش حرف می زدنند و هر سال عنوان می نمودند که دیگر امسال سال سرنگونی و پایان کار حکومت ایران، دکل سرنگونی دیده شده، سرنگونی استارت آن خورده شده است و هزاران چرندیات دیگر که اصلا ارزشی نداشته و بیشتر مصرف داخلی داشته، بعد از سرنگونی اربابش درعراق و فرارش به فرانسه و خلع سلاح ارتش خیالی اش در عراق وی سعی کرد با فریبکاری به حیات ننگینش ادامه دهد و در این مصاحبه عنوان نمود که:
غرب باید روابط خود را با ایران قطع کند – غرب باید به سیاست مماشات با رژیم ایران خاتمه دهد – به رسمیت شناختن مقاومت مردم ایران – گسترش دادن شبکه مقاومت در داخل ایران – این جنبش تنها آلترناتیو در برابر حکومت ایران است – دست یابی به بمب اتمی نزدیکتر است – خواهان استقرار آزادی و دموکراسی برای مردم ایران هستیم – خواهان یک جمهوری دموکراتیک مبتنی با ارزشهای انسانی و حقوق فردی، برابری زن و مرد!!، و یک ایران غیر اتمی هستیم و…
مریم قجر برای خوش خدمتی به غرب باز هم خواهان تحریم های بیشتری علیه مردم ایران بوده و ساز آنها را برای تحریم های گسترده تری کوک می کند در حالی که سالیان درازی است که مردم ایران از طرف غرب مورد تحریم قرار گرفته و این حرف جدیدی نیست که وی اکنون آنرا نشخوار می کند. این است چهره کسی که دم از حقوق مردم ایران می زند.
مریم قجر اصلا اعتقادی به آزادی زن و مرد نداشته و ندارد و تکرار این شعار فقط برای عوامفریبی است اگر این گونه بود پس فضای اختناق در مناسبات سازمان را چه بنامیم؟ این همه فساد در تشکیلات سازمان و مسئله رقص رهائی در جلوی مسعود را چگونه توجیه کنیم؟
شما که دم از آزادی و دموکراسی می زنید اگر جرات دارید یک ذره از آزادی را به تشکیلات خود بدهید و بگذارید تا نفرات شما با بیرون ارتباط داشته باشند، مردم ایران نیازی به آزادی از مدل شما ندارند.
خانم قجر خوش رقصی برای کشورهای غربی و شادی بیرون آمدن از لیست سیاه تروریستی غرب نمی تواند مشکلی از شما حل کند حال هر چقدر می توانید باز هم به نشخوار این گونه حرفهای پوچ و بی محتوا بپردازید چرا که مردم ایران به خوبی دریافتند شما در خیانت و وطن فروشی مرزی را باقی نگذاشته و حتی دیگر گروه های ضد انقلابی که با غرب کار می کنند هم شما را به این بازی راه نمی دهند.
همه حرفهای شما در طول این سالیان اراجیفی بیش نبوده و نیست دیگر گفتن این چرندیات نمی تواند کسی را فریب دهد شما بجای این حرفها به خوش رقصی نزد اربابان غربی خود اذعان کنید.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا