استقبال از تشدید تحریم ها نشان از چهره کریه مریم قجر دارد

بعد از تحریم های جدید اتحادیه اروپا در مورد ایران مریم قجر باز هم به نشخوار حرفهای همیشگی خود پرداخته و برای کاسه لیسی برای دول غربی مدعی می شود که این تحریم های جدید کافی نیست و باید تحریم های بیشتری بر مردم ایران روا داشت.
مریم قجر که دیگر مرزی برای دریوزگی برای دول غربی باقی نگذاشته هم چنان خواهان به خدمت گرفتن وی از طرف آمریکا است. او سعی دارد با این موضعگیری به دول غربی نشان دهد که تا هر کجا که لازم باشد در خدمت اربابان جدیدش می باشد. موضعگیری مریم قجر اوج دنائت وی را نسبت به مردم ایران می رساند تا حدی که حتی وزرای خارجه اتحادیه اروپا نیز اذعان کردند که این تحریم ها روی مردم ایران تاثیر بسیار زیادی داشته است. کینه سران فرقه در مورد مردم ایران حد و مرزی نداشته و اصلا مشکل سران فرقه که سالیان دم از دموکراسی برای مردم ایران می زدند نبوده بلکه اینان برای ادامه جنایت و خیانت شان نیاز به ارباب جدیدی دارند.
مریم قجر بعد از بیرون آمدن از لیست سیاه آمریکا فکر می کرد که راهی برای او باز خواهد شد و وی را به رسمیت خواهند شناخت ولی می بیند که خبری از تحویل گرفتنش نیست و حتی گروههای ضد انقلاب خارج از کشوری نیز وی را به حساب نیاورده و همه اذعان کردند که نمی توان به سازمانی که به کشورش در جنگ خیانت کرده اعتماد کرد و باید ابتدا گذشته خود را نقد کند ولی می بینیم که سیاست های رهبران فرقه هنوز روی خشونت و ترور و آدم کشی سوار می باشد و حاضر نیست دست از این کار بردارد چرا که ادامه حیات سازمان با این مسئله گره خورده است.
مریم قجر در پایان پیامش روی این مسئله انگشت می گذارد که با توجه به خوش خدمتی که به غرب انجام داده چرا نباید به رسمیت شناخته شود و انتظار دارد که مزد این خیانت خود را از غرب دریافت کند در حالی که همه می دانند بیرون آمدن از لیست سیاه غرب جام زهری است که به حلقوم رجوی ها ریختند و باید منتظر فروپاشی فرقه بود.
این تحریم ها هم نمی تواند در اراده مردمی که تصمیم گرفتند آزاد زندگی کنند خللی وارد کند مریم قجر با این موضعگیری و پاره کردن گلوی خود در مورد بیشتر کردن تحریم علیه مردم ایران هرچه بیشتر چهره زشتش را نشان می دهد که تا کجا حاضر است از عذاب کشیدن مردم ایران لذت ببرید.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا