خانواده های قربانی مجاهدین: تروریست خوب و بد ندارد

بوضوح بیاد دارم که هفتم مردادماه سال 1387 بود که سیل جمعیت درمقابل سفارت بدنام انگلیس درتهران یکصدا فریاد میزدند ” تروریسم خوب و بد ندارد “.
آن ایام زمانی بود که دولت بدنام انگلیس بخاطر منافع زودگذرسیاسی خویش در یک معامله کثیف و بدنبال کسب موقعیتی برتر و داشتن اهرم فشار برنظام و ملت ایران ؛ اقدام به بیرون آوردن اسم فرقه تروریستی مجاهدین از لیست سیاه تروریسم نمود که البته متعاقب آن انگلیس ازجانب مردمان ایران زمین بایکوت و در انزوا قرار گرفت وسفارتش درتهران هم برای همیشه بسته شد.
آن جمعیت مذکور شوریده در مقابل سفارت انگلیس همانا شمار زیادی ازخانواده های اعضای گرفتار در اسارتگاه رجوی بودند که درپی اجتماع اعتراضی خود مشخصا گوشزد کردند که دولتمردان انگلیس با بیرون کشیدن سازمان تروریستی رجوی ازلیست سیاه تروریسم ؛ سران این سازمان تروریستی را دراعمال واقدامات تروریستی شان جری ترخواهد کرد وچنان شد که خانواده ها هشیارانه متذکرشده بودند ودیدیم که پس ازآن عوامل سرسپرده رجوی درجای جای خاک اروپا مکررا به ضرب شتم اعضای جداشده ازفرقه رجوی پرداختند شاید که بتوانند با این اقدامات تعرضی وحشیانه ؛ جداشده ها را ازفعالیت روشنگرایانه علیه فرقه رجوی باز دارند!
این ایام نیزخبرها حاکی ازآنستکه فرقه تروریستی رجوی متعاقب کرنش امریکا به آنان و بیرون کشیدنشان ازلیست سیاه تروریستی بسیارجری شدند و در دو هفته اخیر بخاطر دلخوش کردن صهیونیستها درمقابل پیروزی غزه درجنگ هشت روزه ؛ به دوسفارت ایران بترتیب درآلمان ودانمارک تعرض کردند وبدینسان ثابت کردند که هیچگاه فرقه تروریستی رجوی منفک ازعنصر تروریسم و خشونت حیات سیاسی نخواهد داشت واساسا به جامعه صلح دوست جهانی تعلق ندارد. یک هشدار
با این توصیف هشدار میدهیم که عوامل فرقه تروریستی رجوی مترصد فرصتی هستند تا بیش ازپیش درممانعت ازفعالیتهای روشنگرایانه جداشدگان خارج از کشور خصوصا انجمن زنان که با افشاگریهای خود آبرویی برای رجوی فاسد نگذاشتند؛ به آنان تعرض نموده و ترور فیزیکی و شخصیتی کنند که بلاشک دولت امریکا هم میبایست پاسخگوی اعمال تروریستی رجوی که ازعواقب خروج فرقه تروریستی رجوی ازلیست سیاه تروریسم بوده ؛ باشند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا