حسین نژاد: سوء استفاده جنسی از زنان در تشکیلات توسط رجوی واقعیت دارد

آقای علی حسین نژاد که ایشان از نفرات روابط خارجی عراق و مترجم زبان عربی با سابقه ۳۰ سال در تشکیلات مجاهدین که اخیرا موفق به فرار از تشکیلات مجاهدین شده است و در عراق منتظر آمدن به اروپا است در مورد سوء استفاده جنسی از زنان در تشکیلات تو سط رجوی نوشته است: من هم به عنوان یکی از مردانی که تا همین هفت ماه پیش در اشرف بودم و سی سال در داخل تشکیلات مجاهدین خلق بودم حاضرم گواهی بدهم که قبل از افشاگری خانمهای جدا شدۀ عضو شورای رهبری مجاهدین، من دراشرف از یکی از آقایون که بسیارمخفیانه توانسته بود با همسرش صحبت کند شنیدم که گفت: همسرم به من گفته است: خدا لعنت کند رجوی را. و همسرم همه چیز را به من گفته است که رجوی بعد ازاینکه ما را به عقد خود در آورد با ما ارتباط برقرارکرده است و به گردن ما گردنبند انداخته و مورد سوءاستفاده جنسی قرار داده است و می گفت زنم به من گفت: که رجوی حتی دسته جمعی هم زنان را مورد سوء استفاده قرار داده است. این همکارم که هم اکنون درمجاهدین خلق و در لیبرتی درعراق می باشد و به همین دلیل نمی توانم اسم او را بنویسم، بسیار ناراحت و عصبی شده و درهیچ نشست تشکیلاتی حاضر نمی شد و در برابر تمام دستورات و اجبارهای تشکیلاتی مقاومت می کرد و وقتی با هم مخفیانه صحبت می کردیم مسعود و مریم رجوی را لعنت می کرد که این بلاها را سر مردان و زنان آورده اند. من البته اسم و مشخصات وی را به سازمانهای حقوق بشری داده ام تا برای آزادی وی اقدام کنند و اگر هر خطری متوجه جان وی بشود من شخص رجوی را مسئول آن می دانم. من ابتدا حرفهای او را در این مورد خاص(سوء استفاده جنسی رجوی از زنان عضو شورای رهبری) باور نمی کردم. وقتی صحبتهای افشاگرانۀ خانم بتول سلطانی (عضو سابق شورای رهبری مجاهدین) درمورد رقص رهائی و سوء استفاده جنسی و همینطور استثمار رجوی از زنان از بلندگوهای اطراف اشرف توسط خانواده ها پخش شد او پیش من آمد و گفت: دیدی، شما حرفهای مرا باور نمی کردی و من درست می گفتم؟

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا