تأملی کوتاه بر ویژگی های فرقه مجاهدین

افکار فناتیک و رفتار بسته و تحت کنترل فرقه ها مشابه یکدیگر بوده ودر هر جای جهان که قرار داشته باشند و با هر نوع تظاهری که روا دارند تمامی فرقه ها از قوانین یکسان و ترفند های کلا سه شده مشابهی استفاده میکنند. اما فرقه مجاهدین علاوه بر شباهتهایی که با سایر فرقه ها (به معنای امروزی فرقه) دارد دارای ویژگی ها و کارکردهای خاص خود میباشد. فرقه مجاهدین ضد خلق دارای ویژگی های زیر میباشد: 1.در تشکیلات این فرقه اطاعت محض و بی چون و چرا از رهبر خود انتصابی این فرقه یعنی مسعود رجوی، وظیفه و تکلیف تمامی اعظای فرقه میباشد.در ضمن باید یاد آور گردید که در این میان خانم مریم عضدانلو قجربه عنوان مکمل کمبود های شخصیتی رهبر فرقه عمل میکند. 2.رهبر فرقه از هر گونه خطا و اشتباه مبرا بوده وکسی حق سؤال کردن از رهبر فرقه مجاهدین ضد خلق در مورد عملکرد هایش را ندارد. و بر اساس ایدئولوژی فرقه رجوی نامبرده فقط در مقابل خداوند(کدامین خدا!) پاسخگو میباشد. 3.تمامی اعضاء میباید در نشست های تفتیش عقاید مثل: غسل هفتگی و عملیات جاری و بحث های انقلاب ایدئولوژیک شرکت کنند.نتیجه تمامی این نشست ها باید به پذیرش عقاید ساختگی مسعود رجوی از سوی اعضاء ختم شوند. 4.تمامی اعضاء میباید تمامی رابطه های خانوادگی خویش را قطع کنند.فرزندانی که سن وسال آنان پایین است و قدرت جنگیدن را ندارند از والدین جدا میشوند و کسی حق فکر کردن در مورد خانواده و اقوام و فامیل خویش و برقراری ارتباط با آنان را ندارد.فرد فقط اجازه تماس با آندسته از اعضای خانواده خود را دارد که جزء اعضای فرقه باشند. البته آنهم ارتباطی کنترل شده و تحت نظر مسئولین فرقه. 5.تمامی اعضای متأهل فرقه باید همسران خویش را طلاق دهند.وحتی اعضای مجرد هم باید سوگند طلاق دائمی یاد کنند و فکر ازدواج و تشکیل خانواده را از سر خود دور کرده و تمامی زندگی و همه توانایی های خویش را صرف پیشبرد خط و خطوط فرقه کنند.تنها کسی که در فرقه رجوی حق ازدواج دارد شخص مسعود رجوی است که مریم عضدانلو را به همسری برگزیده است. مسعود رجوی دارای یک حرامسرای شخصی مثل حرمسرای ناصرالدین شاه قاجار و یا معمر قذافی میباشد. 6.فرد در دنیای افکار خویش حق فکر کردن در مورد چیزی جز اجرای دستورات مسئولین فرقه را ندارد و اگر فکری خارج از این محدوده به ذهن فرد خطور کرد باید وی در نشست عملیات جاری روزانه تحت عنوان انتقاد از خود آن را بیان نماید. 7.در تشکیلات فرقه مجاهدین ضدخلق انجام عملیات انتحاری و خود کشی (که معمولاً با خوردن قرص سیانور انجام میگیرد) و یا خود سوزی در مواقعی که سازمان وفرقه تشخیص دهد امری مقدس و قابل تحصین فرقه است. 8.جهت در کنترل داشتن اعضا، تمامی اعضای فرقه در تیمهای کوچکتری که یگان یا دسته نامیده میشوند تقسیم بندی میگردند و فردی از طرف مسئولین بالاترکه معمولاً زن است به عنوان فرمانده این افراد مشخص میشود.
تمامی افرادی که در این تقسیم بندی جای میگیرند موظف به اطاعت بی چون وچرا از اوامراین فرمانده انتصابی میباشند و هیچکس حق خورده گرفتن از فرمانده گماشته شده در این منصب را ندارد. 9.بنا بر اصطلاح موجود در این فرقه: سیاه و سفید دانستن کارها گناهی بزرگ است.یعنی اینکه عضو فرقه مؤظف بر انجام کاری است که به او محول میشود هر چند که فرد رغبتی به انجام این کار نداشته باشد.با بیانی واضح تر میتوان گفت که فرد عضو فرقه، تمام عیار در اختیار فرقه میباشد و حق هیچ گونه انتخابی را ندارد. 10.تمامی 24 ساعت زندگی تشکیلاتی عضو فرقه رجوی برنامه ریزی شده است.و فرد به گونه ای مشغول میشود که کاملاً از لحاظ جسمی و فکری خسته و قدرت تفکر در مورد چیزی را نداشته باشد. 11.سنجش شایستگی تشکیلاتی اعضای فرقه رجوی بر اساس میزان فرمانبرداری فرد از رهبری فرقه انجام میگیرد.وبنا به اصطلاح رایج در این فرقه،فرد هر چه که بیشتر در مناسبات ذوب شود از شایستگی بیشتری برخوردار است. 12.از دیدگاه ایدئولوژیکی فرقه رجوی زندگی تمامی انسانهایی که در جوامع گوناگون مشغول انجام زندگی معمولی خود هستند یک نوع حیات پست و حیوانی است.و زندگی انسانی واقعی، آن است که ایدئولوژی ساختگی مسعود رجوی حاکم بر آن باشد. 13.تمامی دارائی، احساسات،عواطف وتوانائی های فردی عضو فرقه مجاهدین متعلق به رهبری فرقه میباشد و فرد عضو از خود هیچ هویتی ندارد.فرد اعتبار و هویت خویش را از رهبری فرقه میگیرد و از این بابت همیشه و در تمامی طول عمر باید مدیون رهبری فرقه باشد. 14.فرد عضو فرقه باید قلباً و فکراَ به رهبری فرقه اعتماد مطلق داشته باشد و هر گونه شک در این مورد گناهی غیر قابل اغماض است. 15.بنا به گفته شخص مسعود رجوی، سازمان مجاهدین کاملاً مستقل از نقطه نظرهای موجود در جهان است.در واقع این فرقه از لحاظ ایدئولوژیکی هیچ کدام از ایدئولوژی های موجود در جهان را به رسمیت نمیشناسد.عقاید و قوانین از دیدگاه فرقه مجاهدین در صورتی اصالت داشته و قابل احترام و پذیرش هستند که مورد تأیید مسعود رجوی رهبر فرقه باشند.و تمامی قوانین و قوائد بین المللی در صورتی که مغایر با عقیده مسعود رجوی بوده هیچ اعتبار و ارزشی ندارند. البته از لحاظ ایدئولوژیکی این روح در فرقه مجاهدین حاکم می باشد و الا جهت پیش برد خط و خطوط فرقه، دست زدن به هر کاری که منافع فرقه را تأمین کند مورد قبول رهبری و مسئولین فرقه میباشد.و فرقه مجاهدین در موقعیت ها و شرایط مختلف و متفاوت به دلیل بی اصالت بودن و بی ریشه بودن آن نقاب های مختلفی به صورت زده و چهره عوض میکند.
هر چند که تک تک این ویژگی های فرقه مجاهدین (رجوی)باید کالبد شکافی شده و تمامی جوانب آن را باید از زوایای مختلف بررسی نمود تا به اعماق و ماهیت واقعی این فرقه پی ببریم.اما با کمی تفکر در مورد این ویژگی های فرقه مجاهدین،آیا هیچ اصل و ارزش انسانی باقی مانده است که فرقه رجوی آنرا زیر سوال نبرده باشد؟!

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا