جدا شده ها خاری در چشم رجوی

روز 10 دیماه  سال 1381 بعد از6 ماه حبس آنهم دربدترین شرایط روحی در زندان سازمان موسوم به خروجی بودم. فقط به این خاطر که دیگر حاضر نشدم بیش ازاین زندگی و عمرم را در مناسبات رجوی که کارنامه سیاهش مملو از فریب و جنایت و خیانت بود تباه کنم، دونفر از مسئولین سازمان به نامهای "فرهاد الفت" (منوچهر) و"حسین مشار" مرا اززندان به بخش دیگری ازاسکان سابق که مقرفرماندهی بود نزد فهیمه اروانی یکی اززنان حرمسرای رجوی منتقل کردند.ابتدا وی گفت: میخواهیم شما را به ایران بفرستیم، ولی بعد با کمال وقاحت ازمن خواست تا مجددا به مناسبات سازمان برگردم. اما من که خود را درآستانه نجات وخلاص شدن ازجهنم رجوی می دیدم حاضرنشدم چنین فرصت و پروسه ای را که طی کرده بودم ازدست بدهم. لذا جواب رد به این عفریته دادم.وی که حقد وکینه وسنگدلی را ازرهبرجنایتکارش به ارث برده بود گفت: میدانی که رژیم حتی به بریده های سازمان رحم نمی کند؟ وشکنجه وزندان وحتی اعدام نیز بریده های سازمان را تهدید میکند؟!!! وقتی گفتم پس چرا میخواهید مرا بعد ازاینهمه سال و تباه شدن عمرم درمناسبات ودرحالیکه میگویید ممکن است شکنجه واعدام شوم به ایران بفرستید؟ در پاسخ گفت:هرکس را که به خارج فرستاده ایم باعث آبروریزی برای سازمان شده.ولی درایران اگرشما شکنجه و یا اعدام شوید ما بازازآن بهره سیاسی خواهیم برد!!! ویا اگر بخواهید علیه سازمان صحبتی کنید ما اعلام می کنیم که این فرد ازاول مزدور و جاسوس رژیم بوده که ما او را دستگیر و به ایران فرستاده ایم!!! تازه ممکن است بعضی ها ما را تحسین کنند که جاسوس را اعدام نکردیم وبه ایران برگرداندیم!!!

واین منطق رجوی وسازمان فرقه گرای اوست که ادعا میکند دمکراتیک ترین مناسبات را دارد.

رجوی با این ترفند که در رابطه با جدا شده ها اعمال میکرد هرگزخیال نمیکرد که با فرستادن جدا شده ها به داخل کشور دچار مشکل خواهد شد، زیرا با این ترفند ازیک طرف جلو ریزش نیروهایش گرفته می شد،  وازطرفی پیشاپیش هرگونه افشاگری جدا شده هایی که پایشان به ایران می رسید را خنثی میکرد. اما امروزه با حضورتعداد زیادی اعضا نجات یافته از جهنم تشکیلات رجوی چه درداخل کشور و یا درخارج و تلاشهای آنها برای بیان واقعیات و بلاهایی که برآنها و دیگر دوستانشان درطول سالیان در این فرقه منحرف وارد شده است،  ضمن افشای ماهیت ضدانسانی رجوی ها درسطح بین المللی، رجوی شیاد را به هراس ازآینده مبهم و تنگ و تاریک خویش انداخته وبه هرخس وخاشاکی چنگ می زند تا بتواند اندکی از افشاگریهای افراد جدا شده را خنثی نماید، درآخرین مورد آن گزارش ضد ونقیض پنتاگون وکنگره آمریکا بود که رهبر فراری سازمان،  با باج و رشوه فراوان به تعدادی از ورشکستگان آمریکایی سعی کرد که درآن گزارش موضوع جدا شده ها وافشاگری آنها علیه تشکیلات رجوی را به نوعی به وزارت اطلاعات ایران منتسب نماید.لیکن براساس آیه شریفه، " ومکروا ومکرالله والله خیرالماکرین" این توطئه وسناریوی ازپیش تعیین شده فرقه رجوی باردیگر برملا و از رونق افتاد. بطوری که پنتاگون آن گزارش مکتوب را ضد ونقیض و بسیارناقص اعلام و از ادامه پخش آن خودداری کرد.ازطرفی رجوی شیاد که افشاگری جداشده ها راهرگز برنمی تابد با حمله به بعضی ازآنها تهمتهای ناروا میزند تا بتواند هرچه بیشتر با این ترفند از اقدام آنان که باعث افشای بیشترماهیت وی می شود،جلوگیری نماید.

رجوی ملعون  که از افشاگریهای جداشده به آخرین حد استیصال و درماندگی رسیده، با ارسال پیام به اسیران فرقه درلیبرتی واشرف، با استفاده ازالفاظ رکیک ولمپنی به جدا شده ها، حمله وتهمتهای اخلاقی میزند (که این تهمت ها تنها برازنده اوست) همه این اقدامات ناشی از صحت این افشاگریها بوسیله جدا شده های فرقه می باشد. که رجوی را به این عکس العملهای شتاب زده بر علیه  جدا شده ها واداشته است.  با این فعالیتهای روشنگرانه ضمن اینکه ماهیت تروریستی وفرقه گرایانه تشکیلات رجوی برملا می گردد، همچنان بعنوان خاری درچشم واستخوانی درگلوی رجوی باقی مانده و خواهد ماند وبازگشتی ها تا زنده اند سوگند خورده اند که هرگزازاین رسالت تاریخی وانسانی خویش کوتاه نخواهند آمد تا اینکه رجوی به سوراخ موش خزیده را هرچه بیشتر در بین اذهان و وجدانهای بیدار ملتها رسوا نمایند.

حمید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا