نامه سرگشاده کانون صلح و آزادی دنا به نماینده ویژه سازمان ملل متحد

جناب آقای مارتین کوبلر! نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور عراق و پرونده مجاهدین خلق (فرقه رجوی) با ادای درود ویژه به شما جناب‌عالی از سوی سازمان ملل متحد به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور عراق و همچنین جهت رسیدگی به پرونده مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در عراق منصوب شده اید، کانون صلح و آزادی دنا از تلاشهای شما در راستای رسیدگی به امور آواره گان عراقی و همچنین اسرای فرقه رجوی (مجاهدین خلق) سپاسگذاری کرده و آرزوی پیروزی شما در راستای انجام این مأموریت مهم را دارد. کانون صلح و آزادی دنا یک انجمن حقوق بشری و مدافع حقوق اسیران و قربانیان خشونت بوده و در کشور اتریش فعال است.کانون صلح و آزادی دنا، متشکل از اعضای جدا شده فرقه مذهبی و خرابکار مجاهدین و همچنین تعدادی از شهروندان صلح دوست کشور اتریش میباشد. فعالین کانون صلح و آزادی دنا در‌واقع قربانیان فرقه ای میباشند که به هیچ معیار و ارزش بشری به ویژه به معیارهای شناخته شده حقوق بشری بین‌المللی پایبند نمیباشد.
اعضای کانون صلح و آزادی دنا با جسم و تن خویش طعم تلخ بی‌عدالتی‌های فرقه رجوی را چشیده و شناخت کامل و دقیقی از مناسبات درونی این فرقه دارند.
فعالین کانون صلح و آزادی دنا با وجود تمام سختی‌های راه و همچنین تهدیدها و فشارهای ادامه دار مسئولین و مزدوران مجاهدین خلق (فرقه رجوی)، در راستای رهائی اسرا و قربانیان این فرقه، از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و همیشه پیگیر سرنوشت غمبار نزدیک به 3500 تن از اسرای این فرقه در کمپ لیبرتی واقع در کشور عراق و همچنین پادگان مریم واقع در اورسورواز فرانسه بوده و میباشند. جناب آقای مارتین کوبلر نماینده سازمان ملل متحد در امور عراق و پرونده مجاهدین خلق در عراق از آنجا که یکی از مسئولیتهای شما پیگیری و رسیدگی به وضعیت اسرای فرقه رجوی بوده و نظر به این که بیشتر قربانیان و اسرای فرقه مجاهدین، ایرانی هستند و با توجه به اینکه این فرقه به هیچ معیار و ارزش شناخته شده حقوق بشری بین‌المللی پایبند نبوده و در طول سالیان متمادی و در حال حاضر، روزانه حقوق اولیه اعضای مجاهدین خلق (اسرای فرقه رجوی) در این فرقه به طرز بسیار غیر انسانی نقض میشود، لذا توجه ویژه شما را به وضعیت نزدیک به 3500 تن از اسرای این فرقه در کمپ لیبرتی واقع در کشور عراق جلب مینماییم. در اینجا به مواردی از نقض حقوق بشر در درون سازمان مجاهدین خلق ایران (فرقه رجوی) اشاره‌ای اجمالی میکنیم: یک: فرقه مجاهدین، سابقه نزدیک به چهار دهه انجام عملیات تروریستی و خشونت طلبانه در ایران و کشور عراق را کارنامه سیاه خویش دارد.از این نظر فرقه مجاهدین ضد خلق یکی از با سابقه ترین سازمانهای تروریستی شناخته شده، در خاورمیانه و حتی جهان در قرن بیستم و بیست و یکم میباشد.
در طول این چهار دهه فعالیتهای خشونت آمیز این فرقه، هزاران فرد غیرنظامی اعم از کودک، زن، پیر و جوان کشته شده،صدها تن نقض عضو گردیده و هزاران تن نیز مجروح شده‌اند. عده زیادی نیز به دلیل فعالیتهای خشونت آمیز این فرقه خانه وکاشانه خویش را از دست داده و آواره گردیده اند. دو: در درون فرقه مجاهدین ضد خلق، اعضای این فرقه حق ازدواج، تشکیل خانواده و سرپرستی کودکان خویش را ندارند. سه: در صورتی که اعضای فرقه دارای همسر میباشند، میباید از همسر خویش جدا شوند، فرقه مجاهدین اجازه ازدواج و تولید مثل به اعضای خویش را نداده وبه دستور مسعود و مریم رجوی، رحم تعدادی از زنان عضو فرقه بیرون آورده شده است و از این جهت فرقه مجاهدین متهم به نسل کشی میباشد. چهار: اسرای فرقه مجاهدین، حق دسترسی به رسانه‌های آزاد از قبیل اینترنت،رادیو، تلویزیون،روزنامه،کتاب و… را ندارند. اسرای فرقه تنها حق دارند که روزنامه وابسته به فرقه را خوانده و تنها میتوانند از رادیو و تلویزیون وابسته به فرقه استفاده نمایند. پنج: سلب حق سرپرستی فرزندان از والدین عضو فرقه. در صورتی که یک عضو فرقه دارای فرزند باشد، فرزند وی از او گرفته شده و به مراکز سرپرستی کودکان بی والدین فرستاده شده و یا مستقیماٌ توسط فرقه در امور غیر انسانی مورد بهره کشی قرار میگیرد. شش: شنکجه فیزیکی و جسمانی و قطع عضو اعضای ناراضی فرقه و حتی قتل آن‌ها توسط مسئولین فرقه. هفت: سلب حق انتخاب آزادانه روش زنده گی از افراد. مسئولین فرقه رجوی بر این باورند که اگر کسی به عضویت این فرقه در آمد تا آخر عمر باید در خدمت این فرقه باقی‌مانده و حق خروج از فرقه مجاهدین ضد خلق را ندارد. هشت: اعضای فرقه مجاهدین ضدخلق حق تماس مستقیم و غیر مستقیم با اعضای خانواده خویش را ندارند. نه:سلب حق مالکیت فردی افراد، هیچ عضو فرقه مجاهدین ضد خلق حق برخورداری از اموال شخصی منقول و غیرمنقول را ندارد.در درون فرقه مجاهدین ضد خلق به هیچ عنوان مالکیت فردی وجود نداشته و هرچه هست از آن رهبر فرقه یعنی آقای مسعود رجوی میباشد. ده: تمام 24 ساعت شبانه‌روز اسرای درونی فرقه مجاهدین برنامه‌ریزی شده از سوی مسئولین فرقه میباشد و فرد برای زندگی روزمره خویش نیز،هیچ حق انتخاب و گزینشی ندارد. یازده: نقض آزادی ادیان و مذاهب توسط فرقه مجاهدین، اعضای فرقه مجاهدین حق انتخاب آزادانه مذهب و دین مورد دلخواه خویش را ندارند.تمامی اعضای این فرقه باید شیعه دوازده امامی مسلمان باشند. هیچ دین و مذهب دیگری در فرقه رجوی به رسمیت شناخته نمیشود. لازم به یادآوری میباشد که رهبری مجاهدین دارای تعریف خاص خویش از مذهب شیعه دوازده امامی مسلمان را داشته و تنها این برداشت، مورد قبول فرقه میباشد. دوازده: اعضای فرقه مجاهدین هیچ حق انتخاب و فعالیت آزادانه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را ندارند. تاکنون در درون فرقه مجاهدین هیچ انتخابات درون حزبی آزادانه برگزار نگردیده است و فرقه دارای رهبری مادام العمری میباشد که تمام امور فرقه تحت هدایت و کنترل شخصی شدید وی میباشند. جناب آقای مارتین کوبلر نماینده ملل متحد در امور عراق و مسئول رسید گی به پرونده مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در کشور عراق! به موارد اسفبار نقض حقوق بشر توسط فرقه مجاهدین و کادر رهبری این فرقه، نگاهی کلی،اجمالی و گزینشی انداختیم. گزارش ریز موارد به همراه اسناد مربوطه، شامل تعداد زیادی سی دی، فیلم، عکس، کتاب و مقالات نگارش شده در این زمینه و تعدادی دیگر از اسناد را به صورت زمیمه به دفتر شما و همچنین به آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهیم نمود. جناب آقای مارتین کوبلر گرامی با توجه به وضعیت اسفبار و دردناک حقوق بشر در درون فرقه مجاهدین در کمپ لیبرتی و با نظر به اینکه بیشتر اعضای درونی فرقه از مناسبات درون فرقه ای ناخشنود بوده و خواستار جدایی از فرقه میباشند و به این دلیل هر لحظه جانشان مورد تهدید جدی رهبری و مسئولین ارشد فرقه مجاهدین قرار دارد، لذا کانون صلح و آزادی دنا از شما درخواست میکند که با جدیت و پیگیری تمام بر اصل خروج اعضای مجاهدین خلق از عراق تأکید نمایید
در طول مدت مأموریت شما در حوزه پرونده مجاهدین خلق (فرقه رجوی) شخص شما شاهد بودید که مورد بیرحمانه ترین و بی‌اخلاقی ترین اتهامات از سوی فرقه رجوی قرار گرفتید. این همان شیوه شناخته شده و سلاح غیراخلاقی مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در مواجهه با کسانی است که انتقادی به تشکیلات ضد بشری فرقه رجوی روا داشته و از حقوق قربانیان و اسرای این فرقه دفاع نمایند. جناب آقای مارتین کوبلر گرامی، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در پرونده مجاهدین خلق (فرقه رجوی)! سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی) با حملات تبلیغاتی و رسانه ای فاشیستی، تمامی سعی و تلاش خویش را بکار گرفته که شما را به انزوا کشانیده و در موضعی انفعالی قرار دهد. با این شیوه غیر اخلاقی فرقه رجوی، بار دیگر ماهیت تشکیلات ضد بشری مجاهدین خلق برای افکار عمومی و جهانیان آشکار و آشکار تر گردید. کانون صلح و آزادی دنا مصرانه از شما درخواست نموده که بر مواضع انسانی خویش پایفشاری نموده و تحت تأثیر القائات فاشیستی فرقه رجوی قرار نگیرید. کانون صلح و آزادی دنا از تلاشهای انساندوستانه شما حمایت کامل را بعمل آورده و آماده گی خود را جهت همکاری بیشتر با شما و انتقال تجربیاتمان جهت کمک به قربانیان سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی) را اعلام میداریم. با تقدیم احترامات ویژه

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا