بهار اسیران دربند فرقه رجوی خجسته باد

" یا مقلب القلوب والابصار،یا مدبراللیل والنهار،یا محول الحول والاحوال،حول حالنا الی احسن الحال "
ای دگرگون کننده قلبها و دیدگان،ای پدیدآورنده شب وروز، ای تغییردهنده حال وشرایط، وضعیت ما را به بهترین صورت تغییرده.

نوروزپیروز،عید باستانی نیاکان کهن ایران زمین،ازراه رسید. روزی که طبیعت دربزرگترین وشگفت انگیزترین تحول خود سردی وانجماد وتاریکی را به کنار زده تا بهاران سرسبز توام با عطر گل و نغمه بلبلان را بر سر سفره مردم درایران زمین به ارمغان آورد.میلیونها ایرانی از زن ومرد وکوچک وبزرگ برسرسفره هفت سین عشق بدورهم جمع می شوند تا با صدای تیک تاک ساعت آغازسال نو را با خواندن دعای سال تحویل به یکدیگر بشارت دهند. عید نوروز 91 سراسر پیروزی وموفقیت برای کسانی بود که نستوه و خستگی ناپذیر درتمام سال آزادی عزیزانشان را ازبند اسارت فرقه رجوی فریاد میزدند وبراستی که تمامی سال 91 صحنه جنگ خدایان آزادی با ناخدایان استبداد بود.برای اینکه بهتربدانیم چه گامهای موفقیت آمیزی دراین سال برداشته شده لازم میدانم نکات زیر را یادآوری نماییم:
در صحنه مبارزه افشاگرایانه برعلیه این فرقه تروریستی اعضای جداشده از فرقه دست به تلاش بی امان و خستگی ناپذیر در سطح داخلی و بین المللی زدند. دانشگاهها این کانون دانش وآگاهی به سنگری برای افشای ماهیت پلید و ضدانسانی فرقه رجوی تبدیل گشت. برگزاری دهها همایش و نمایشگاه درمحیط دانشگاه که برای اولین بار صورت می گرفت خشم وکین سران فرقه رجوی را برانگیخت بطوریکه بلافاصله ترس و وحشت خود را بخاطرحضور فعال اعضای جداشده و تاثیرات شگرفی که درروشن ساختن اذهان دانشجویان نسبت به عملکردهای خیانت آمیزاین فرقه بجا گذاشته بود را با توهین ودشنام درسایتهای خودشان  آشکار ساختند.

انتقال نیروهای فرقه تروریستی رجوی به کمپ ترانزیت لیبرتی موج فزاینده فرار نیروها و از هم گسستگی تشکیلات این فرقه را به دنبال داشت علیرغم تبلیغات فریبنده و کنترل و مراقبت تعداد قابل ملاحظه ای ازاعضا توانستند از لیبرتی بگریزند و به جهان آ‍زاد پای بگذارند.
فرقه رجوی بار دیگر دراقدامی ضدانسانی تعدادی از اعضای بیمار را تحویل پلیس عراق داد. این اعضا که طی سالیان دربند اسارت فرقه بسرمی بردند بدلیل عدم رسیدگیهای پزشکی واعزام به خارج ازپادگان اشرف جهت مداوا بیماری آنها به وخامت گرایید.محمد حمادی اهل خوزستان که بیش از17 سال تحت اسارت این فرقه بود بدلیل بیماری تومور مغزی وبه محض ورود به نزد خانواده فوت نمود.وحال یکی دیگرازاسیران توفیق سلیمانی چندان رضایت بخش نیست. رویکرد ضدانسانی فرقه رجوی بامسئله بیماری اعضا که سالیان از بهترین روزهای عمرخود را وقف آنها کرده اند بخوبی ماهیت آنها را در زمینه حقوق بشردرانظار جهانیان کاملا برملا می سازد.

درسال 91 نیزهمچون سالهای قبل مبارزه خستگی ناپذیر خانواده های اسیران دربند برای آزادی عزیزانشان بی وقفه ادامه داشت. خانواده ها دهها نامه وطومار برای سازمانها ونهادهای بین المللی ارسال کردند و درآن خواستار ملاقات با فرزندان خود درکمپ لیبرتی گردیدند. آنها طی سالیان ازاولیه ترین حق خود مبنی برملاقات بااسیران توسط سران فرقه محروم شده اند.
سران فرقه رجوی وشخص مسعود ومریم بدنبال دریافت ضربه استراتژیک خروج ازاشرف وانتقال به کمپ لیبرتی ومتعاقب آن بن بست مرگبار و بی آیندگی، تعادل روحی و روانی خود را به کلی ازدست داده اند بطوریکه به طرزمضحکی نماینده دبیرکل سازمان ملل آقای کوبلررا متهم به توطئه چینی برای ازهم پاشیدن تشکیلات وبی انگیزه کردن افراد وفرارنیروهای تحت اسارتشان اعلام نمودند.استدلال مسخره ای که هرمرغ پخته ای را به خنده وامیدارد.

حمله خمپاره ای مورخه 20/11/91 به کمپ لیبرتی سران خیانتکاراین فرقه را برآن داشت که ازخون قربانیان در راستای اهداف تبلیغاتی خود سوءاستفاده نماید و بار دیگربه بهانه عدم امنیت برطبل بازگشت به اسارتگاه مخوف اشرف بکوبد.غافل ازاینکه ازدید افکارعمومی سران این فرقه یعنی مسعود ومریم رجوی مسئول مستقیم این خونهایی است که به زمین ریخته میشود. زیرا تنها آنها هستند که از ادامه حضور این نیروها درعراق سود می برند.آنهابه خوبی میدانند که خروج نیروها ازخاک عراق وپاگذاشتن به جهان آزاد ماهیت این فرقه را دراذهان آنها بصورت کامل برملاء می سازد.

درتمامی سال 91 رجوی کین و بغض ضدبشری خود را نسبت به اعضای جداشده باردیگر و درموضع گیریهای مختلف به نمایش گذاشت. فحش و ناسزاهای رجوی که خارج ازعرف وادبیات انسانی است نشان دهنده عمق سوزش وی درقبال دریافت ضربات مهلک وافشاگرایانه است امری که بی وقفه ادامه خواهد داشت.

رجوی اکنون بعد ازسه دهه جنایت به آخرخط خود رسیده اند. ازنظرتشکیلاتی ازدرون پوسیده و طی سال گذشته دهها نفرتوانسته اند که ازجهنم این فرقه بگریزند. وموجی ازاعتراض درون این تشکیلات را فرا گرفته است.تازه این گام اول است. با افزایش فرار نیروها از لیبرتی باید در انتظار جدایی صدها نفر دیگر باشیم. بی جهت نیست که رجوی نمی خواهد ازعراق خارج شود. خلاصه اینکه اوضاع ازهرطرف بچرخد به فروپاشی تشکیلات این فرقه جهنمی راه منتهی خواهد شد. حقانیت این تحلیل را میتوان از جیغ و دادهای روزهای اخیر سرکردگان این فرقه به خوبی فهمید. آری سال 91 سراسرافتخار و پیروزی وموفقیت برای اعضای انجمن وخانواده ها ازیک طرف وننگ وذلت وفلاکت ازطرف دیگربرای رجویها بود. به بهاران آزادی اسیران دربند ورفتن زمستان سردوسیاه رجوی باید ایقان آورد.
درپرتو آزادی اسیران ونابودی محتوم رجویها بهاران خجسته ای درایران زمین رقم خواهد خورد. بن بست فلاکت بار رجویها واستقرارنیروها درکمپ ترانزیت لیبرتی نقطه آغازی بر پایان جنایتکارترین فرقه تروریستی دنیای معاصراست که بامرگ محتومش بهارخرم وسرسبزتوام با آرامش وعشق ومحبت را برای خانواده ها نوید میدهد به امید اینکه الطاف الهی نوید رهایی و زندگی دوباره عزیزان را درکنارسفره پرمهرومحبت شما شاهدباشیم.
بهاران خجسته باد هرروزتان نوروز نوروزتان پیروز
علی اکرامی                                                                                              

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا